Forskere advarer etter funn av sjelden lungesykdom hos e-sigarettbruker

<p>Bildet til venstre viser lungevevet til e-sigarettbrukeren i USA som har fått påvist hardmetall-lunge. Bildet til venstre viser friskt lungevev. Forskerne tror metallet som har forårsaket sykdommen, kommer fra varmeelementet som finnes i e-sigaretter. Foto: Kirk Jones, UCSF</p>
Bildet til venstre viser lungevevet til e-sigarettbrukeren i USA som har fått påvist hardmetall-lunge. Bildet til venstre viser friskt lungevev. Forskerne tror metallet som har forårsaket sykdommen, kommer fra varmeelementet som finnes i e-sigaretter. Foto: Kirk Jones, UCSF

Etter seks måneders e-sigarettbruk fikk en kvinnelig hundetrener i USA (49) påvist lungesykdom som normalt rammer metallarbeidere. Amerikanske forskere frykter flere dampere vil få sykdommen. Folkehelseinstituttet mener funnet er interessant. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I løpet av året har det kommet frem at tusenvis har blitt lungesyke og flere titalls personer har dødd som følge av damping, altså bruk av e-sigaretter, i USA. Det eksisterer så langt flere teorier, men ingen sikre svar på hva disse dødsfallene skyldes.

Mer om hardmetall-lunge

Hardmetall-lunge er en form for lungefibrose eller pneumokoniose.

Tilstanden ligner litt på asbestose og silikose, og kan opptre etter langvarig eksponering for støv, særlig i forbindelse med sliping med smergel.

Kilde: Store medisinske leksikon

I lys av denne utviklingen, kommer forskere ved University of California, San Francisco (UCSF), med en såkalt case-studie som beskriver ett tilfelle av lungesykdommen hardmetall-lunge, som de knytter til bruk av e-sigaretter.

Dette er det eneste kjente tilfellet av at den sjeldne sykdommen oppstår etter damping, men forskerne frykter flere e-sigarettbrukere vil få sykdommen – og at den allerede har rammet andre, uten at det er oppdaget.

Skadene som oppstår, kan ikke reverseres.

– Folk leter etter et tryggere alternativ til å røyke. Men som lungeleger, er det vår jobb å bekymre oss over de stoffene som inhaleres i lungene, særlig de stoffene som kan komme seg forbi våre vanlige forsvarsmekanismer, slik som denne typen ultrafin damp, sier lege og universitetslektor Rupal Shah ved University of California i en pressemelding.

Hun er en av forfatterne bak studien som torsdag er publisert i tidsskriftet European Respiratory Journal.

Fagdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet mener funnet er interessant.

– Vi har ikke fått så detaljert informasjon om andre tilfeller av lungesykdom som er blitt relatert til bruk av e-sigaretter, sier han i en e-post til ABC Nyheter.

Les også: Dødstallet blant e-sigarettbrukere stiger – i 2020 blir sigarettene lovlig i Norge

49 år gammel hundetrener fikk pusteproblemer

Mer om hardmetall

Hardmetall, hardt og varmebestandig materiale som består av en metallisk grunnmasse (vanligvis kobolt, nikkel eller legeringer av dem) med innleirede harde partikler av karbider som wolframkarbid, titankarbid.

Kilde: Snl.no

Hardmetall-lunge lager et uvanlig og karakteristisk mønster av skader på lungene som resulterer i pustevansker. Diagnosen stilles typisk hos mennesker som jobber med såkalt hardmetall eller kobolt, for eksempel med sliping av verktøy, pussing av diamanter eller produksjon av tannproteser.

Sykdommen ble i dette tilfellet påvist hos en tidligere frisk amerikansk kvinne på 49 år etter at hun hadde brukt en e-sigarett i seks måneder. Hun hadde nylig fått en astmadiagnose etter å ha fått en injeksjon med et betennelsesdempende legemiddel (NSAID) mot smerter i ryggen. Hun ble fortalt at astmaen kunne skyldes miljøpåvirkning. Hun jobbet som hundetrener, men sluttet på grunn av pusteproblemer, skriver forskerne i European Respiratory Journal.

Biopsi av lungene hennes viste de klassiske tegnene på den sjeldne sykdommen.

– Hardmetall-lunge diagnostiseres ved å se på en prøve av pasientens lungevev under mikroskopet. Den har et karakteristisk og uvanlig utseende som ikke observeres ved andre sykdommer. Når vi diagnostiserer det, ser vi etter yrkeseksponering for metallstøv eller -damp, vanligvis kobolt, som en årsak, sier professor Kirk Jones ved University of California i pressemeldingen.

– Denne pasienten har ikke noe kjent eksponering for hardmetall, så vi har identifisert bruk av e-sigarett som en mulig årsak, fortsetter han.

Les også: Norske myndigheter vil vite mer før de endrer helseråd om e-sigaretter

Video: Dødstallet blant e-sigarettbrukere stiger. (Artikkelen fortsetter under).

Fant kobolt i dampen

Da forskerne testet pasientens e-sigarett, som hun brukte med cannabis, fant de kobolt i dampen den ga fra seg, i tillegg til andre giftige metaller; nikkel, aluminium, mangan, bly og krom.

Tidligere forskning har også funnet disse metallene i damp fra andre e-sigaretter. Forskerne sier de tror metallene kommer fra varmeelementet som finnes i e-sigarettene, heller enn fra en spesiell type e-væske som tilsettes enheten.

Hardmetall-lunge gjør at ødelagte lungeceller «sluker» andre celler og lager «gigantceller» som tydelig kan sees under mikroskopet. Dette kan resultere i permanent arrvev i pasientens lunge, med symptomer som pustevansker og kronisk hoste.

Skadene kan ikke reverseres, men pasientene kan oppleve noe forbedring i symptomer hvis eksponeringen for hardmetall slutter og de behandles med steroider, ifølge legene.

Les også: WHO: E-sigaretter er utvilsomt skadelige

– Merkes ikke før arrdannelsen er irreversibel

Lege og universitetslektor Shah forklarer at eksponering for koboltstøv er ekstremt sjelden utenom i et fåtall spesifikke industrier.

Hun forklarer at dette er det første kjente tilfellet av denne typen lungeskade som følge av e-sigarettbruk.

– Vi tror bare en sjelden undergruppe av mennesker som utsettes for kobolt vil ha denne reaksjonen, men problemet er at den betennelsen som forårsakes av hardmetall ikke vil merkes av dem som bruker e-sigaretter før arrdannelsen er irreversibel, som var tilfellet med denne pasienten, sier Shah i pressemeldingen.

– Vi tror det er sannsynlig at dette vil skje igjen, men også at det allerede har skjedd med andre, men ikke blitt gjenkjent. En av de viktigste grunnene til at vi publiserer denne case-studien er at vi vil informere våre kolleger om de mulige risikoene knyttet til damping, sier professor Jones.

Les også: Danske helsemyndigheter fraråder bruk av e-sigaretter

En britisk forsker trekker koblingen mellom lungesykdommen og pasientens bruk av e-sigarett i tvil:

– Det å eksponeres for kobolt kan gi denne sykdommen, men det er vanskelig å forstå hvordan de har kommet til denne konklusjonen, gitt at det ikke var noen koboltpartikler i lungevevet fra pasienten.

– Dette tilfellet er dermed nok et eksempel på hvordan alvorlig lungesykdom kan oppstå hos noen som bruker en e-sigarett til å dampe cannabis.

Han legger til at den sjeldne forekomsten av slike komplikasjoner blant folk som ikke damper cannabis illustrerer, at risikoen for akutt lungesykdom blant dem som damper nikotin, som et alternativ til å røyke tobakk, er veldig lav.

– Noen likhetstrekk med andre tilfeller

Så langt er bruken av e-sigaretter i Norge begrenset, da det er forbud mot salg av nikotinholdige e-sigaretter. I 2016 vedtok Stortinget imidlertid å oppheve dette forbudet. Vedtaket skal etter planen tre i kraft neste år.

Folkehelseinstituttet la i 2015 frem en rapport helserisiko ved bruk av e-sigaretter. I lys av stadig nye rapporter om flere tilfeller av helseskader og dødsfall knyttet til e-sigarettbruk i USA, har instituttet uttalt at de ønsker en ny gjennomgang.

Fagdirektør Per Schwarze forklarte nylig til ABC Nyheter at det er mange usikkerhetsfaktorer som har gjort at man ikke har funnet ut hvorfor dampere blir syke.

– Hvordan kan man se funnet av hardmetall-lunge etter e-sigarettbruk i lys av det man vet og ikke vet om e-sigaretter og helserisiko i dag?

– Slik det ser ut til nå, så er det noen forskjeller mellom tilfellene av lungesykdom som har fremkommet, svarer Schwarze og fortsetter:

– En vesentlig del av tilfellene synes å være knyttet til bruk av cannibinol i e-sigarettene. Disse tilfellene har også vært knyttet til forekomst av vitamin E-diacetat i væsken. Men det er også noen tilfeller der det ser ut til at man bare har hatt nikotin tilsatt i e-væsken.

Han legger til at man ikke vet om brukerne har brukt høyere temperatur enn det som er vanlig eller om de har brukt andre tilsetninger i tillegg.

– De kliniske funnene viser noen likhetstrekk med det rapporterte tilfellet som publiseres i European Respiratory Journal, men at de kliniske funnene relateres til eksponering for tungmetaller fra e-sigarettapparatet har jeg ikke sett før.

Han forklarer til at Folkehelseinstituttet omtalte metaller i rapporten om e-sigaretter fra 2015, basert på forskning som viser forekomst av en del tungmetaller.

– Men disse resultatene var ikke relatert til kliniske funn, sier Schwarze.

– Vil en rapport som denne case-studien inngå dersom FHI skal gjøre en ny vurdering av helserisiko ved bruk av e-sigaretter?

– Alle vitenskapelige publikasjoner som vi finner holder høy nok kvalitet, vil bli inkludert i en eventuell ny gjennomgang av helserisiko ved bruk av e-sigaretter, svarer fagdirektøren.

– Basert på velmenende, men feil eller udokumenterte påstander

I en lederartikkel i European Respiratory Journal forklarer organisasjonen European Society hvorfor de ikke anbefaler e-sigaretter som et hjelpemiddel ved røykeslutt.

«Strategien for å redusere skadene fra tobakk er basert på velmenende, men feil eller udokumenterte påstander eller antagelser», lyder konklusjonen.

– Forskningen på e-sigaretter er fremdeles mindre utviklet enn forskning på røyking. Likevel er det et antall nye studier som viser at damping påvirker lungene, og i tillegg begynner vi nå å se pasienter med akutt e-sigarett-relatert lungesykdom, sier professor i lungemedisin Jørgen Vestbo ved University of Manchester, som er en av forfatterne av lederartikkelen, i en pressemelding.

Han sier videre at e-sigaretter er helseskadelige, skaper nikotinavhengighet og ikke bør være noe erstatning for kunnskapsbaserte hjelpemidler for røykeslutt.

– Fagfolk så vel som folk flest bør være bekymret over en ny bølge med lungesykdommer som forårsakes av et nytt produkt som markedsføres tungt av tobakksindustrien, sier Vestbo i meldingen.

Les også: Tobakksgigant kutter 2.300 jobber globalt – vil satse på e-sigaretter

Personvernpolicy