Bekymret for ungdoms bruk av smertestillende medisiner: – Uheldig og farlig

<p>– Vi har snakket med en del ungdommer som forteller at de bruker smertestillende medisiner til å behandle generelt ubehag, søvnproblemer, stress, følelsen av å være utenfor og andre sosiale utfordringer, sier forsker Siv Skarstein ved OsloMet.</p>
– Vi har snakket med en del ungdommer som forteller at de bruker smertestillende medisiner til å behandle generelt ubehag, søvnproblemer, stress, følelsen av å være utenfor og andre sosiale utfordringer, sier forsker Siv Skarstein ved OsloMet. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Kjersti Toppe (Sp) frykter at ungdom læres opp til å ha et usunt forhold til medisiner. Hun etterlyser et undervisningsopplegg i skolen og får støtte fra barnelege og forsker.

– Jeg er bekymret for økningen i bruk av reseptfrie smertestillende hos ungdom spesielt. Det er flere rapporter som viser uforståelig høyt forbruk. Det har nærmest blitt vanlig å ha smertestillende i toalettveska sammen med tannbørste og sminke, sier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, til ABC Nyheter.

– Den store økningen skyldes ikke at ungdom har blitt sykere eller har mer hodepine. Det at forbruket er så høyt skyldes at det er et overforbruk i befolkningen, fortsetter hun.

– Når frisk ungdom tar smertestillende som forebyggende, da har det gått langt, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Topp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
– Når frisk ungdom tar smertestillende som forebyggende, da har det gått langt, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Topp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Toppe frykter at dagens ungdom læres opp til å ha et usunt forhold til medisiner.

– Det er jo nærmest slik at man blir lært opp til at det alltid er en pille å ta ved ubehag. Denne alminneliggjøringen er bekymringsfull. Det er svært uheldig at ungdom blir lært opp til et sånt medisinbruk. I tillegg er det også farlig. Dette er gode medisiner når de brukes riktig, men langvarig overforbruk kan være farlig, sier hun.

Toppe forteller om undersøkelser av hvordan ungdom bruker disse medisinene, som viser at unge folk tar dem for å forebygge smerte.

– Det viser at det er stor kunnskapsmangel blant unge om bruken og hva de virker mot. Når frisk ungdom tar smertestillende som forebyggende, da har det gått langt, sier Sp-politikeren.

I et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har hun spurt om han vil ta initiativ til et undervisningsopplegg for å forebygge uheldig legemiddelbruk blant elever i grunnskolen.

Les også: – Litt for mye Paracet kan være skadelig over tid

Bør se til Finland

Barnelege Henrik Irgens i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn er stor tilhenger av at norske barn skal lære mer om riktig bruk av medisiner på skolen.

Han viser til at det i Finland allerede er etablert et slikt undervisningsopplegg, som er en del av pensum for henholdsvis 7- til 8-åringer, 9- til 12-åringer og 13- til 16-åringer.

Læringsmateriellet er utformet av det finske legemiddelverket, og det er lærerne som er ansvarlige for undervisningen.

Norge bør la seg inspirere av dette, mener Irgens.

– Det er jo slik at man stort sett finner litt Ibux og Paracet i ethvert hjem, og når man ser at bruken av disse har økt, så er det ikke bra, sier barnelegen til ABC Nyheter.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har sett på hva som former ungdommenes vaner i bruk av legemidler, spesielt de medisinene man får uten resept.

– Når man ser på hvem som lærer ungdommene hvordan å bruke disse reseptfrie legemidlene, så er det litt ymse. Mange lærer av egne foreldre, noen av fastlege, noen av helsesøster. Når det er slik kan ungdommene fort arve foreldrenes eller vennenes forhold til legemidler, sier Irgens.

– Bruker smertestillende til mange andre ting enn det de er godkjent for

Også Siv Skarstein ved OsloMet, som tok doktorgraden sin på ungdom og bruken av reseptfrie smertestillende midler, mener det er et stort behov for økt kunnskap om legemidler både blant ungdom selv og deres foreldre.

Anbefalte styrking av kunnskap om egen kropp og helse

I utredningen «Fremtidens skole» som ble lagt frem i 2015, anbefalte utvalget at kunnskap om egen kropp og helse ble styrket i skolen.
«Kunnskap om ens egen kropp og helse, inkludert psykisk helse, livsstil, personlig økonomi og forbruk, er områder der det er nødvendig med en styrking i skolen. Utvalget anbefaler at det legges vekt på et folkehelse- og livsmestringsperspektiv i fag der det er relevant og hensiktsmessig.»

Legemiddelstatistikken viser en økning i bruken av de smertestillende legemidlene ibuprofen (f.eks. Ibux) og paracetamol (f.eks. Paracet), når man ser på det totale bildet, med både det som kjøpes reseptfritt og det som foreskrives av lege, forklarer forskeren.

– Og upubliserte analyserer av bruken i ungdomspopulasjonen tyder på at det er en økning blant dem, sier Skarstein til ABC Nyheter.

Les også: Flere bruker smertestillende medisiner

Hun mener det er grunn til bekymring også når det gjelder hvordan ungdom bruker slike medisiner.

Forsker Siv Skarstein mener det er god grunn til å være bekymret over utviklingen i ungdommers bruk av smertestillende medisiner. Foto: oslomet.no
Forsker Siv Skarstein mener det er god grunn til å være bekymret over utviklingen i ungdommers bruk av smertestillende medisiner. Foto: oslomet.no

Forskningen viser at det kan være psykososiale årsaker og fysiske årsaker til at ungdom bruker smertestillende. Og ungdomstiden er spesielt utfordrende, forklarer Skarstein.

– Det er store biofysiologiske endring og man bevege seg psykososialt fra å være barn til å bli voksen; det er en krevende periode i livet, sier hun og fortsetter:

– Vi har snakket med en del ungdommer som forteller at de bruker smertestillende medisiner til å behandle generelt ubehag, søvnproblemer, stress, følelsen av å være utenfor og andre sosiale utfordringer. Selv om det kan være psykisk smertefullt å være stengt utenfor, brukes medisinene altså til mange andre ting enn det de er godkjent for.

– Hva kan man gjøre for å snu trenden?

– Jeg tenker at mange unge trenger kunnskap om medisinbruk generelt, alt fra nesespray til smertestillende medikamenter. De må lære at medisiner ikke bare har virkning, men ofte også bivirkninger. Det er viktig å kunne bruke dem riktig. Alle trenger kunnskap om medisinbruk og noen trenger ekstra bistand fordi de har betydelig fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer, og ofte en smerteproblematikk knyttet til dette, svarer Skarstein.

– Får med seg holdninger hjemmefra

Forskeren forteller at blant dem som har mye smerte, så er det én andel som bruker smertestillende, mens andre takler smertene på andre måter.

– Dette henger sammen med holdninger de har lært hjemme. Det handler både om holdninger til smerte, hva som gir smerte og til bruk av smertestillende, og dette er noe de får med seg hjemmefra, sier Skarstein.

Derfor trenger både ungdom og foreldre informasjon og veiledning om smertetolkning, -mestring og -behandling. Og i det perspektivet er lærer, skolehelsesøster og fastleger viktige støttespillere, mener hun.

– Jeg tenker at et slik veilednings- og informasjonsprogram, kan være veldig nyttig. Jeg hadde gjerne sett at det også inkluderte foreldre, for eksempel i et foreldremøte om det å være ungdom, om smerte og smertestillende medisiner.

Hun ser for sag at man i samarbeid med skolehelsesøstre, i tillegg kan utviklet et tilbud til dem som har store plager, med mer individuell tilrettelegging og veiledning.

– En del ungdommer har behov for mer enn bare informasjon, og da er det helsesøster og eventuelt også fastlegen som må komme på banen, sier Skarstein.

– Det er bra at Toppe løfter frem ungdomsgruppa, for vi vet at de sliter mer med angst, depresjoner, søvnproblemer og stress, legger hun til.

Les også: Økt risiko for hjertesvikt ved bruk av vanlige smertestillende medisiner

Sanner: – Prioriterer folkehelse og livsmestring

I sitt svar til Kjersti Toppe, viser kunnskapsminister Jan Tore Sanner til flere prinsipper som gjelder når de nå fornyer læreplanene i skolen.

Blant annet skal skolene selv har frihet til å velge de læremidlene, arbeidsmåtene og den organiseringen som er best egnet til å nå kompetansemålene, skriver Sanner.

– God helse er viktig. Vi prioriterer nå folkehelse og livsmestring som et av tre tverrfaglige tema når vi fornyer læreplanverket for skolen. Elevene skal få kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg, skriver kunnskapsministeren videre.

Han viser også til at i forslaget fra Utdanningsdirektoratet til ny læreplan i naturfag, som har vært på høring, er det kompetansemål som blant annet handler om hvordan legemidler påvirker kroppens signalsystemer.

– Jeg går nå gjennom innspillene fra høringen og gjør nødvendige justeringer i planene før de fastsettes i høst. Jeg vil sørge for at intensjonene med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, og andre føringer fra Meld. St. 28 og Innst 19 S, blir fulgt opp i læreplanene, skriver Sanner.

– Regjeringen må ta initiativ og Legemiddelverket må få midler

Toppe har forståelse for prinsippet om at man ikke skal påtvinge skolene bestemte undervisningsopplegg.

– Det er likevel en god idé å prioritere å utvikle et slikt opplegg, så kan skolene velge om de tar det i bruk. Hvis det finnes et opplegg, er det lettere for lærerne å ta det i bruk. Man kan ikke forvente at hver enkelt lærer må innhente informasjon og tilegne seg kunnskap på dette området, sier hun til ABC Nyheter.

Sp-politikeren mener undervisning om riktig legemiddelbruk godt kan pakkes inn i skolehelsetjenesten eller i fagområdene livsmestring og folkehelse som Sanner viser til.

– Dette er i tråd med at temaene livsmestring og folkehelse sier skal bli styrket i skolen, så det er gode muligheter for å realisere dette. Men hvis det skal bli en realitet må regjeringen og Sanner ta initiativ, og Legemiddelverket må få midler til å utarbeide opplegget, ellers blir det ingen ting av, sier Toppe og legger til:

– Jeg vil følge med og må nok ta opp dette igjen.

– Ville passe glimrende inn

Også Irgens i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn vil jobbe videre for å få på plass et undervisningsopplegg om legemidler til norske skolebarn.

– Den nye lærerplanen der man skal satse mer på folkehelse og livsmestring, burde kunne åpne for dette. Et opplegg lik det finnene har ville passe glimrende inn, sier han og fortsetter:

– Min plan videre nå er å ta det videre mot Helsedirektoratet. De lager mye materiell og det med økt kunnskap om legemidler, ikke bare blant lege og sykepleier, men også i befolkningen, er i vinden om dagen. Jeg tror det vil kommer noe tilsvarende det de har i Finland.

Kunnskapsministeren har ikke ønsket å kommentere saken overfor ABC Nyheter.

Les også: Nordmenn brukte i snitt over 5.000 kroner på legemidler i fjor


Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:50 NHO møter kraftig klima-kritikk fra flere hold17:39 Netanyahu tiltales for korrupsjon17:24 Fotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06 To personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31 Palestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14 22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14 Mann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59 Karin (90) krever OL-gull sitt: – Jeg fikk et merkelig svar15:44 Kvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes15:43 Mourinho åpnet Tottenham-jobben med å rose Pochettino14:53 Haaland er ikke kvitt kneskaden14:36 Labour legger fram detaljert valgprogram14:35 Johaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33 16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10 Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53 Politiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31 UD fraråder reiser til Bolivia13:21 Medier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15 Fire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51 Helseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50 Kringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28 Nav venter fortsatt lav ledighet12:27 Ulsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01 Farlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42 Forskere har påvist hudkreftgener11:15 – Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53 – Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41 Ving overtar tolv hoteller i Spania10:00 Knivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45 Ber om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43 Sønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43 Kina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42 Eldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45 Dyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37 Hitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53 Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42 Australias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33 Siv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05 Blytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39 Thingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36 Elverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03 Riksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00 Sveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50 Dette skjer i dag05:45 En av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30 Dette skjedde i natt05:30 – Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16 18 jihadister drept i Burkina Faso05:00 VG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45 Medisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53 Northugs manager slutter etter ni måneder03:38 Bellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02 Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00 Flere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59 Ap vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46 Studie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01 KS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45 Kraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01 Fylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58 Bolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44 Greta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40 Babcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30 Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25 Donald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11 Curling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59 Avsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23 Mann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16 Kvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38 Politiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19 Solberg ba kollegene skjerpe seg21:02 Person døde etter utforkjøring20:38 Dale demper troen på elfly i Norge20:37 UEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33 Utenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21 Tysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40 Krisemåling for KrF19:16 NAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08 Prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31 Snop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29 Trump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04 100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50 – Det ser ut som Nato gir Tyrkia en slags ryggdekning til å fortsette krigen17:40 Strengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22 Reaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21 Ocean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50 Dømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34 Tore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26 Vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20 Fire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15 Person til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02 Boktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49 Person omkom i balkongbrann15:49 Sterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44 Dramatisk vitnemål mot Trump15:25 Banktrøbbel rammet 150.000 pensjonister15:22 Årelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16 E18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53 Industrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28 Kowalczyk gjør comeback14:26 Flere får dø hjemme i stedet for på sykehus
Siste nytt
17:50ReiseNHO møter kraftig klima-kritikk fra flere hold17:39PolitikkNetanyahu tiltales for korrupsjon17:24NorgeFotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06VerdenTo personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31NorgePalestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14Norge22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59SportKarin (90) krever OL-gull sitt: – Jeg fikk et merkelig svar15:44NorgeKvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes15:43SportMourinho åpnet Tottenham-jobben med å rose Pochettino14:53SportHaaland er ikke kvitt kneskaden14:36PolitikkLabour legger fram detaljert valgprogram14:35SportJohaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33Verden16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10NorgeRiksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53NorgePolitiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31ReiseUD fraråder reiser til Bolivia13:21SportMedier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15NorgeFire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51SportHelseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50KulturKringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28NorgeNav venter fortsatt lav ledighet12:27SportUlsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01VerdenFarlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42Helse og livsstilForskere har påvist hudkreftgener11:15Penger– Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53Sport– Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41ReiseVing overtar tolv hoteller i Spania10:00NorgeKnivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45NorgeBer om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43VerdenSønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43VerdenKina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42NorgeEldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45VerdenDyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37VerdenHitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53NorgeWiderøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42VerdenAustralias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33PolitikkSiv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05Helse og livsstilBlytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39SportThingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36SportElverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03PolitikkRiksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00PengerSveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50NorgeDette skjer i dag05:45NorgeEn av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Motor– Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16Verden18 jihadister drept i Burkina Faso05:00NorgeVG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45Helse og livsstilMedisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53SportNorthugs manager slutter etter ni måneder03:38NorgeBellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02VerdenKongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00VerdenFlere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59PolitikkAp vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46VerdenStudie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01NorgeKS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45VerdenKraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01NorgeFylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58PolitikkBolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44VerdenGreta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40SportBabcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30NorgePolitidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25VerdenDonald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11SportCurling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59SportAvsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23NorgeMann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16NorgeKvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38NorgePolitiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19PolitikkSolberg ba kollegene skjerpe seg21:02NorgePerson døde etter utforkjøring20:38NorgeDale demper troen på elfly i Norge20:37SportUEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33VerdenUtenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21VerdenTysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40NorgeKrisemåling for KrF19:16PengerNAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08VerdenPrins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31PengerSnop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29VerdenTrump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04Norge100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50Politikk– Det ser ut som Nato gir Tyrkia en slags ryggdekning til å fortsette krigen17:40NorgeStrengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22SportReaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21NorgeOcean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50PengerDømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34KulturTore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26Helse og livsstilVil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20SportFire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15NorgePerson til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02NorgeBoktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49NorgePerson omkom i balkongbrann15:49SportSterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44PolitikkDramatisk vitnemål mot Trump15:25PengerBanktrøbbel rammet 150.000 pensjonister15:22VerdenÅrelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16MotorE18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53PengerIndustrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28SportKowalczyk gjør comeback14:26Helse og livsstilFlere får dø hjemme i stedet for på sykehus
Populært