Studie: Unge med psykiske lidelser bruker mer narkotika

Langt flere unge som har fått behandling for psykiske lidelser har prøvd narkotika sammenlignet med andre unge, viser ny studie fra Hordaland. Foto: Sara Johannessen/NTB/Scanpix
Langt flere unge som har fått behandling for psykiske lidelser har prøvd narkotika sammenlignet med andre unge, viser ny studie fra Hordaland. Foto: Sara Johannessen/NTB/Scanpix

Alkohol- og narkotikabruk er mer utbredt blant unge som ble behandlet for psykiske helseproblemer, ifølge ny forskning. Særlig er atferdsvansker en stor risikofaktor for å utvikle rusproblemer. Autisme er et unntak.

Fører rusbruk i ungdomstiden til psykiske lidelser, eller øker psykiske lidelser risikoen for mer alkoholbruk? Det har forskere i Bergen prøvd å finne svar på.

Tenåringer som har fått behandling for psykisk sykdom, tester oftere ut rusmidler enn andre, viser den nye studien. Risikabel rusbruk er også mer utbredt.

Fordi hjernens områder modnes i ulik takt er ungdom mer utsatt for å utvikle misbruk eller avhengighet enn eldre. Unge føler sjelden at de trenger behandling, og søker nesten aldri behandling på egenhånd, skriver Espen Ajo Arnevik, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, i en bloggpost på forskning.no.

– Det varierer likevel veldig hvilke lidelser som øker risikoen for rusbruk. Og om de bruker mer alkohol eller hasj, sier forskeren bak den nye studien, Ove Heradstveit ved NORCE, Norwegian Research Centre i Bergen og Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

Unge som har hatt atferdsvansker, depresjon og traume-lidelser skilte seg ut ved at de brukte rusmidler på en risikabel måte i større grad enn andre ungdommer.

Tidligere i år publiserte Heradstveit og kolleger i Bergen en studie som viste at de som hadde hatt atferdsvansker som barn, fikk økt risiko for å teste ut alkohol og narkotika i ungdomstiden enn jevnaldrende. Ensomme var mindre utsatt.

– Blant ungdom flest hadde rundt 11 prosent prøvd narkotika, ifølge Bergensstudien. Blant ungdom som hadde hatt atferdsproblemer som barn, hadde 17 prosent prøvd narkotika, sa Heradstveit til forskning.no i denne saken.

Psykiske lidelser ga mer rus

I den nye studien deltok i alt 9400 ungdommer mellom 16 og 19 år i en spørreundersøkelse om sin alkohol- og narkotikabruk. Forskerne sammenstilte svarene med data fra psykisk spesialisthelsetjeneste i fireårsperiode forut for spørreundersøkelsen.

Av alle deltakerne hadde 853 unge mottatt hjelp fra BUP – barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste – da de var mellom 12-19 år gamle. Dette tilsvarer ni prosent. Noen av disse hadde også vært innlagt.

Resten av de unge fungerte som en kontrollgruppe.

Både alkohol- og narkotikabruk var mer utbredt blant unge som hadde vært innom BUP i årene før undersøkelsen, sammenlignet med de andre unge.

De hadde også en mer problematisk rusbruk som kan bane vei for avhengighet.

Omfanget er likevel begrenset, totalt sett. Om lag én av fem hadde høyt alkoholkonsum eller hadde brukt narkotika, blant dem med en eller annen psykisk lidelse.

I 2009 gjorde forskere ved NTNU en studie som viste at både gutter og jenter som drakk seg full ofte, hadde mer oppmerksomhets- og atferdsproblemer enn de som drakk mindre.

– Ettersom atferds- og oppmerksomhetsproblemer har en tendens til å komme tidlig i barndommen, er det mindre sannsynlig at tenåringsfyll i seg selv forårsaker disse psykiske helseproblemene, sa Arve Strandheim, barne og ungdomspsykiater ved NTNU, i denne saken.

Les også:

Dobbelt så mange brukte narkotika

Forskjellen mellom de to gruppene i den nye studien var spesielt stor når det gjaldt narkotikabruk.

– 18 prosent hadde brukt narkotika i gruppen som hadde fått behandling for en psykisk lidelse, mot ni prosent i normalgruppen på samme alder, sier forsker Ove Heradstveit til forskning.no.

Narkotika vil i denne sammenhengen hovedsakelig si cannabis, altså marihuana eller hasj.

– Det er sjelden at så unge mennesker bruker andre former for narkotika, sier forskeren.

Les også:

Angst eller ADHD ga ingen økt bruk

I utgangspunktet hadde unge som hadde fått hjelp fra BUP større risiko for å bruke alkohol eller narkotika, uansett diagnose. Riktignok med ett unntak for autisme.

Men da forskerne kontrollerte for andre faktorer som sosiodemografiske forhold, forsvant denne sammenhengen for to av lidelsene.

Verken angst eller ADHD-diagnose alene hadde noen sammenheng med økt bruk av alkohol eller narkotika, da forskerne kontrollerte for andre bakenforliggende forhold som kan spille inn.

– Men når det gjelder angstlidelser så har vi ikke skilt mellom ulike former for angst. Sosial angst kan jo kanskje tenkes å føre til økt alkoholbruk, sier forskeren.

Atferdsvansker, depresjon og traumerelaterte lidelser hadde derimot klar sammenheng med risikabel bruk av rusmidler, selv etter justering for andre faktorer.

Les også:

Atferdsproblemer og narkotika

Atferdsproblemer har en sterk sammenheng med bruk av alkohol og ulovlige rusmidler. Denne diagnosen var også den eneste psykiske lidelsen som hadde en uavhengig sammenheng med bruk av ulovlige rusmidler, det vil si narkotika.

– Dette tyder på at atferdsproblemer er en sentral risikofaktor for senere bruk av narkotika og narkotikaproblemer blant unge, sier Heradstveit.

Andre psykiske lidelser har en mer nyansert sammenheng.

Unge med depresjon drikker seg oftere full

Depresjon hadde sammenheng med risikabel rusbruk.

– De drakk seg oftere fulle, men dette forsvant da vi kontrollerte for sosiodemografiske faktorer og andre samtidige psykiske lidelser, sier Heradstveit.

Depresjon hadde likevel sammenheng med økt bruk av alkohol på en risikabel måte.

I 2014 gjorde Henning Pettersen, stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ved Sykehuset Innlandet HF, en studie der han intervjuet 11 pasienter med både alvorlig psykisk lidelse og en ruslidelse.

Resultatene viste at flere mente alkohol minsker angst og depresjon. De brukte alkohol for å roe seg ned, få sove om natten og for å få en timeout fra sykdommen. Cannabis hjalp dem dempe lyden av indre stemmer.

– Gjennom rusbruket opplever de at de kan ha kontroll over livet og hverdagen, sa Pettersen til forskning.no i denne saken fra Sykehuset Innlandet HF.

Les også:

Traume-lidelser

Traume-relaterte lidelser hadde klar sammenheng med risikabel bruk av rus, uavhengig av andre faktorer.

Fellestrekket for slike lidelser er at de unge har opplevd noe traumatisk. Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) er den mest kjente diagnosen.

Ifølge en befolkningsstudie fra 2017 sliter hele 55 000 nordmenn etter traumatiske opplevelser, og mange som får PTSD, finner ikke noen rask løsning mot plagene. De i 2017-studien som hadde fått en posttraumatisk stresslidelse, slet i gjennomsnitt med symptomene i drøyt elleve år, ifølge denne forskning.no saken fra Sintef.

De unge med traume-lidelser i den nye studien hadde i større grad høyt alkoholinntak enn andre. De drakk seg oftere full og brukte også i større grad narkotika.

– Forsøk på selvmedisinering kan være en forklaring på at denne gruppen har økt risiko for bruk av både alkohol og narkotika. Det har andre forskere påpekt, sier Heradstveit.

Men forskeren utelukker ikke at det kan være andre forklaringer bak sammenhengen. Unge som debuterer tidlig med alkohol og narkotika, kan få en kaotisk livsstil, som kan øke risikoen for å bli utsatt for traumatiserende opplevelser. Så her er det snakk om komplekse sammenhenger.

Les også:

Spiseforstyrrelser og økt alkoholbruk

Kanskje noe overraskende viser studien at unge som var behandlet for spiseforstyrrelser, drakk seg full oftere enn andre.

– Dette støtter andre studier som har funnet en sammenheng mellom spiseforstyrrelser og ukontrollert alkoholbruk, sier Heradstveit. Denne gruppen drikker oftere enn andre så mye at de blir fulle.

– Dette kan virke overraskende, siden man ser for seg at de med denne diagnosen har stålkontroll på hva de inntar. Men de fleste i denne diagnosegruppen har ikke anoreksi, men bulimi og overspising, som kan tyde på at impulsene tar overhånd.

Tidligere studier har vist at rusproblemer gjelder de som har bulimi og som spiser ukontrollert mye i perioder, ikke de som har anoreksi og spiser veldig lite.

– Vår studie skilte ikke mellom disse formene for spiseforstyrrelser, men det bør senere studier gjøre, sier Heradstveit.

Les også:

Unge med ADHD mer utsatt for narkotikabruk

Unge med ADHD bruker oftere mer ulovlige rusmidler enn andre ungdommer, viser den nye studien.

Men forskjellen var ikke betydelig etter at forskerne hadde kontrollert for sosiodemografiske faktorer og andre lidelser de hadde i tillegg.

Dette samsvarer med en oversiktsstudie som viser at ungdom med ADHD ikke har økt risiko for å bruke alkohol og narkotika isolert sett.

– ADHD i kombinasjon med atferdsvansker, derimot, gir økt risiko for rusvansker, sier forskeren.

Unge med autisme sjeldnere fulle

Unge med autismespekter-lidelser så ut til å være beskyttet mot å drikke seg full, etter justering for andre faktorer. Samme tendensen viste seg for alle former for bruk og misbruk av både alkohol og andre rusmidler.

– En mulig forklaring er at de mangelfulle sosiale ferdighetene kan holde dem borte fra sosiale situasjoner eller vennskapsforhold hvor man typisk bruker alkohol i ungdomstiden, sier Heradstveit.

Likevel tyder andre studier på at personer med autismespekter-lidelser kan være utsatt for alkohol- eller narkotikabruk i voksen alder.

Les også:

Må sette inn tiltak

Studien er en av få som har klart å skille mellom hvilke diagnoser som gir økt risiko for rusproblemer.

– Det er viktig for å vite hvilke unge man bør sette inn tiltak overfor, for å hindre dem fra å begynne på en ruskarriere som bare gjør vondt verre, sier han.

– I andre undersøkelser får man inntrykk av at depresjon og andre psykiske problemer er mer utbredt. Det kan skyldes at mange krysser av når de blir spurt om de ofte føler seg nedtrykt og lignende. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er sykelige forhold det er snakk om.

Heradstveit mener derfor denne studien har en styrke ved at den er basert på registeropplysninger om ungdommer som faktisk har vært til behandling for psykiske lidelser.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:22 Skal rydde opp i svensk langrennskaos13:22 Åtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist13:20 Mann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord13:20 Overgrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn13:07 Krisemøte mandag for å redde regjeringen12:24 Gjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid12:23 Japansk domstol beordrer stenging av reaktor12:22 NASA: 2019 var det nest varmeste året på over 100 år12:04 Sejersted falt stygt i Wengen11:46 Frykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet11:33 Solskjær har utnevnt ny kaptein11:24 Ytterligere en mann siktet for drapet i Prinsdal11:02 Tysk EM-spiller innelåst i garderoben, kom for sent til avkast11:01 Australia taper milliarder på at turistene uteblir11:00 Jordskjelv utenfor Bergen10:23 – Magnus Carlsen har en tendens til å bli overvurdert10:22 Glimts suksesstrener takket nei til Vålerenga10:21 Nordmenn betalte 944 milliarder kroner i skatt i fjor09:41 Sjark gikk på grunn i Finnmark09:40 Ødegaard skadefri og klar til kamp09:29 Slik er de norske håndballguttas EM-bonus09:13 Anbefaler ikke forbud mot prisdiskriminering09:12 Ukrainas statsminister vil gå av08:50 Iversen var syk da han startet Tour de Ski08:49 25 år siden jordskjelvet i Kobe08:46 Færre røyker, flere snuser08:29 Frp-topp i Oslo krever flyktningstopp08:18 Barneombudet bekymret over forhold i barnevernet, ifølge rapport08:11 Laveste fødselstall i Kina siden 194908:06 Betydelig snøskredfare på Vestlandet07:47 Svenske EM-stjerner på bytur, måtte si unnskyld etter drink-bestillinger07:25 Faren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet07:23 Elleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak07:10 Wild tilbake på vinnersporet07:03 Meningsmåling: – Ikke noe godt tegn for Siv Jensen06:54 UNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya06:42 Nestleder varsler KrF-krav dersom Solberg godtar Frps krav06:24 Guatemalas nye president bryter med Venezuela06:00 Topptungt fredsmøte om Libya05:50 Dette skjer i dag05:36 Dette skjedde i natt05:30 Bergen fyller 950 år – feiringen starter på lørdag05:07 Asias børser opp etter rekorddag på Wall Street05:06 Biltoll ikke nevnt i handelssamtaler mellom EU og USA05:02 To menn siktet for cannabisproduksjon i Trøndelag04:26 Brannvesen gransker ansattes håndskrift i jakten på trusselbrev-skriver03:38 Svakeste økonomiske vekst i Kina på tre tiår03:35 Snøhetta skal skape en ny visuell profil for Wikipedia-eier03:02 Frp-fylkesleder tror det er kroken på døra for regjeringen02:46 Ny person død av mystisk virus i Kina02:45 Googles morselskap er nå verdt tusen milliarder dollar02:30 Israel angrep Gazastripen for andre dag på rad02:26 Konkurransetilsynet trapper opp kampen mot IT-giganters markedsdominans02:20 Drammenbanen og Askerbanen åpen for trafikk igjen01:39 Undersøkelse: Stort flertall for at staten bør ta over luftambulansen01:32 Frp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem01:31 Barn funnet i massegrav i Panama00:40 Tetzschner: – Kan bli et spill der alle taper22:18 Medier: United enig med Inter om overgangssum for Solskjærs kaptein21:48 Erna Solberg: – Ikke grunnlag for store endringer i Granavolden-plattformen21:31 Telenor oppretter nytt selskap21:18 Christopher Tolkien er død20:41 Nesten ingen snakker om hvitheten i dette landet20:07 Krever erstatning: – Sjåføren ble vettskremt og var i sjokk19:25 Forsikringsselskap frykter at alle bilene i parkeringshuset på Sola må kondemneres19:12 Siv Jensen tar Keshvaris jobb og millionlønn om regjeringen ryker18:44 Venstre-lederen sier nei til Frp-krav18:31 Attenborough advarer om klimakrise18:28 Full stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til18:00 Kilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag17:36 Prinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn17:25 Mann i 50-årene døde etter arbeidsulykke på Sola17:13 Krever erstatning fra Iran for nedskyting av fly17:09 Giuliani-kontakt: Trump visste om Biden-press i Ukraina16:31 Siv Jensen: – Det er en grunn til at regjeringen ikke er så populær15:57 Ber influensere slutte med gave-konkurranser i sosiale medier15:52 Fourcade vant og økte verdenscupledelsen15:51 Nokas-raner dømt til fem års fengsel for smugling15:17 Thingnes Bø og kona fikk en gutt14:52 Forbrukertilsynet anmelder XXL14:50 Evakuerte i Nordkapp får flytte tilbake14:49 Putins statsministerkandidat godkjent av parlamentet14:02 Skiskytterlegende snakker om den tunge perioden13:48 Toppløper overrasket av dopingjegere – hoppet ut av vinduet13:46 Bose stenger 119 butikker: Mange mister jobben13:29 Rouhani: Vi trenger dialog, ikke krig13:28 Netflix skrur opp prisene i Norge13:05 Valgforsker om mulig Frp-exit: – De spiller kortene i hendene på Ap12:50 Martin Samuelsen selges til Hull12:41 Flere tusen dansker kan bli sittende med ubrukte EM-billetter12:40 Støre frykter mer Frp-gjennomslag12:25 IS-siktet kvinne kommer til Norge i kveld12:23 Over 10.000 nordmenn vil bli i Storbritannia etter brexit11:50 Kvinne siktet for drapsforsøk etter voldsepisode11:50 Aldringsforsker får pris av Olav Thon11:49 Ekspert: Regjeringens mest alvorlige krise11:24 Fortsatt alvorlig for mann etter elsparkesykkel-ulykke11:12 Utslåtte dansker vil ha diskusjon om EM-formatet10:56 Svak start for Hovland i Abu Dhabi10:55 Rashford kan rekke Liverpool-kampen
Siste nytt
13:22SportSkal rydde opp i svensk langrennskaos13:22PolitikkÅtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist13:20VerdenMann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord13:20NorgeOvergrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn13:07PolitikkKrisemøte mandag for å redde regjeringen12:24KulturGjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid12:23VerdenJapansk domstol beordrer stenging av reaktor12:22VerdenNASA: 2019 var det nest varmeste året på over 100 år12:04SportSejersted falt stygt i Wengen11:46PolitikkFrykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet11:33SportSolskjær har utnevnt ny kaptein11:24NorgeYtterligere en mann siktet for drapet i Prinsdal11:02SportTysk EM-spiller innelåst i garderoben, kom for sent til avkast11:01ReiseAustralia taper milliarder på at turistene uteblir11:00NorgeJordskjelv utenfor Bergen10:23Sport– Magnus Carlsen har en tendens til å bli overvurdert10:22SportGlimts suksesstrener takket nei til Vålerenga10:21PengerNordmenn betalte 944 milliarder kroner i skatt i fjor09:41NorgeSjark gikk på grunn i Finnmark09:40SportØdegaard skadefri og klar til kamp09:29SportSlik er de norske håndballguttas EM-bonus09:13PengerAnbefaler ikke forbud mot prisdiskriminering09:12PolitikkUkrainas statsminister vil gå av08:50SportIversen var syk da han startet Tour de Ski08:49Verden25 år siden jordskjelvet i Kobe08:46Helse og livsstilFærre røyker, flere snuser08:29PolitikkFrp-topp i Oslo krever flyktningstopp08:18NorgeBarneombudet bekymret over forhold i barnevernet, ifølge rapport08:11VerdenLaveste fødselstall i Kina siden 194908:06NorgeBetydelig snøskredfare på Vestlandet07:47SportSvenske EM-stjerner på bytur, måtte si unnskyld etter drink-bestillinger07:25NorgeFaren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet07:23VerdenElleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak07:10SportWild tilbake på vinnersporet07:03PolitikkMeningsmåling: – Ikke noe godt tegn for Siv Jensen06:54VerdenUNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya06:42NorgeNestleder varsler KrF-krav dersom Solberg godtar Frps krav06:24VerdenGuatemalas nye president bryter med Venezuela06:00VerdenTopptungt fredsmøte om Libya05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeDette skjedde i natt05:30KulturBergen fyller 950 år – feiringen starter på lørdag05:07PengerAsias børser opp etter rekorddag på Wall Street05:06PengerBiltoll ikke nevnt i handelssamtaler mellom EU og USA05:02NorgeTo menn siktet for cannabisproduksjon i Trøndelag04:26NorgeBrannvesen gransker ansattes håndskrift i jakten på trusselbrev-skriver03:38PengerSvakeste økonomiske vekst i Kina på tre tiår03:35NorgeSnøhetta skal skape en ny visuell profil for Wikipedia-eier03:02PolitikkFrp-fylkesleder tror det er kroken på døra for regjeringen02:46Helse og livsstilNy person død av mystisk virus i Kina02:45PengerGoogles morselskap er nå verdt tusen milliarder dollar02:30VerdenIsrael angrep Gazastripen for andre dag på rad02:26NorgeKonkurransetilsynet trapper opp kampen mot IT-giganters markedsdominans02:20NorgeDrammenbanen og Askerbanen åpen for trafikk igjen01:39NorgeUndersøkelse: Stort flertall for at staten bør ta over luftambulansen01:32NorgeFrp-topper: Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem01:31VerdenBarn funnet i massegrav i Panama00:40NorgeTetzschner: – Kan bli et spill der alle taper22:18SportMedier: United enig med Inter om overgangssum for Solskjærs kaptein21:48NorgeErna Solberg: – Ikke grunnlag for store endringer i Granavolden-plattformen21:31PengerTelenor oppretter nytt selskap21:18VerdenChristopher Tolkien er død20:41StemmerNesten ingen snakker om hvitheten i dette landet20:07NorgeKrever erstatning: – Sjåføren ble vettskremt og var i sjokk19:25NorgeForsikringsselskap frykter at alle bilene i parkeringshuset på Sola må kondemneres19:12PolitikkSiv Jensen tar Keshvaris jobb og millionlønn om regjeringen ryker18:44NorgeVenstre-lederen sier nei til Frp-krav18:31VerdenAttenborough advarer om klimakrise18:28NorgeFull stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til18:00NorgeKilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag17:36NorgePrinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn17:25NorgeMann i 50-årene døde etter arbeidsulykke på Sola17:13VerdenKrever erstatning fra Iran for nedskyting av fly17:09VerdenGiuliani-kontakt: Trump visste om Biden-press i Ukraina16:31PolitikkSiv Jensen: – Det er en grunn til at regjeringen ikke er så populær15:57PengerBer influensere slutte med gave-konkurranser i sosiale medier15:52SportFourcade vant og økte verdenscupledelsen15:51NorgeNokas-raner dømt til fem års fengsel for smugling15:17SportThingnes Bø og kona fikk en gutt14:52PengerForbrukertilsynet anmelder XXL14:50NorgeEvakuerte i Nordkapp får flytte tilbake14:49PolitikkPutins statsministerkandidat godkjent av parlamentet14:02SportSkiskytterlegende snakker om den tunge perioden13:48SportToppløper overrasket av dopingjegere – hoppet ut av vinduet13:46PengerBose stenger 119 butikker: Mange mister jobben13:29VerdenRouhani: Vi trenger dialog, ikke krig13:28PengerNetflix skrur opp prisene i Norge13:05PolitikkValgforsker om mulig Frp-exit: – De spiller kortene i hendene på Ap12:50SportMartin Samuelsen selges til Hull12:41SportFlere tusen dansker kan bli sittende med ubrukte EM-billetter12:40PolitikkStøre frykter mer Frp-gjennomslag12:25NorgeIS-siktet kvinne kommer til Norge i kveld12:23VerdenOver 10.000 nordmenn vil bli i Storbritannia etter brexit11:50NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter voldsepisode11:50Helse og livsstilAldringsforsker får pris av Olav Thon11:49PolitikkEkspert: Regjeringens mest alvorlige krise11:24NorgeFortsatt alvorlig for mann etter elsparkesykkel-ulykke11:12SportUtslåtte dansker vil ha diskusjon om EM-formatet10:56SportSvak start for Hovland i Abu Dhabi10:55SportRashford kan rekke Liverpool-kampen
Populært