Studie: Unge med psykiske lidelser bruker mer narkotika

Langt flere unge som har fått behandling for psykiske lidelser har prøvd narkotika sammenlignet med andre unge, viser ny studie fra Hordaland. Foto: Sara Johannessen/NTB/Scanpix
Langt flere unge som har fått behandling for psykiske lidelser har prøvd narkotika sammenlignet med andre unge, viser ny studie fra Hordaland. Foto: Sara Johannessen/NTB/Scanpix

Alkohol- og narkotikabruk er mer utbredt blant unge som ble behandlet for psykiske helseproblemer, ifølge ny forskning. Særlig er atferdsvansker en stor risikofaktor for å utvikle rusproblemer. Autisme er et unntak.

Fører rusbruk i ungdomstiden til psykiske lidelser, eller øker psykiske lidelser risikoen for mer alkoholbruk? Det har forskere i Bergen prøvd å finne svar på.

Tenåringer som har fått behandling for psykisk sykdom, tester oftere ut rusmidler enn andre, viser den nye studien. Risikabel rusbruk er også mer utbredt.

Fordi hjernens områder modnes i ulik takt er ungdom mer utsatt for å utvikle misbruk eller avhengighet enn eldre. Unge føler sjelden at de trenger behandling, og søker nesten aldri behandling på egenhånd, skriver Espen Ajo Arnevik, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, i en bloggpost på forskning.no.

– Det varierer likevel veldig hvilke lidelser som øker risikoen for rusbruk. Og om de bruker mer alkohol eller hasj, sier forskeren bak den nye studien, Ove Heradstveit ved NORCE, Norwegian Research Centre i Bergen og Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

Unge som har hatt atferdsvansker, depresjon og traume-lidelser skilte seg ut ved at de brukte rusmidler på en risikabel måte i større grad enn andre ungdommer.

Tidligere i år publiserte Heradstveit og kolleger i Bergen en studie som viste at de som hadde hatt atferdsvansker som barn, fikk økt risiko for å teste ut alkohol og narkotika i ungdomstiden enn jevnaldrende. Ensomme var mindre utsatt.

– Blant ungdom flest hadde rundt 11 prosent prøvd narkotika, ifølge Bergensstudien. Blant ungdom som hadde hatt atferdsproblemer som barn, hadde 17 prosent prøvd narkotika, sa Heradstveit til forskning.no i denne saken.

Psykiske lidelser ga mer rus

I den nye studien deltok i alt 9400 ungdommer mellom 16 og 19 år i en spørreundersøkelse om sin alkohol- og narkotikabruk. Forskerne sammenstilte svarene med data fra psykisk spesialisthelsetjeneste i fireårsperiode forut for spørreundersøkelsen.

Av alle deltakerne hadde 853 unge mottatt hjelp fra BUP – barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste – da de var mellom 12-19 år gamle. Dette tilsvarer ni prosent. Noen av disse hadde også vært innlagt.

Resten av de unge fungerte som en kontrollgruppe.

Både alkohol- og narkotikabruk var mer utbredt blant unge som hadde vært innom BUP i årene før undersøkelsen, sammenlignet med de andre unge.

De hadde også en mer problematisk rusbruk som kan bane vei for avhengighet.

Omfanget er likevel begrenset, totalt sett. Om lag én av fem hadde høyt alkoholkonsum eller hadde brukt narkotika, blant dem med en eller annen psykisk lidelse.

I 2009 gjorde forskere ved NTNU en studie som viste at både gutter og jenter som drakk seg full ofte, hadde mer oppmerksomhets- og atferdsproblemer enn de som drakk mindre.

– Ettersom atferds- og oppmerksomhetsproblemer har en tendens til å komme tidlig i barndommen, er det mindre sannsynlig at tenåringsfyll i seg selv forårsaker disse psykiske helseproblemene, sa Arve Strandheim, barne og ungdomspsykiater ved NTNU, i denne saken.

Les også:

Dobbelt så mange brukte narkotika

Forskjellen mellom de to gruppene i den nye studien var spesielt stor når det gjaldt narkotikabruk.

– 18 prosent hadde brukt narkotika i gruppen som hadde fått behandling for en psykisk lidelse, mot ni prosent i normalgruppen på samme alder, sier forsker Ove Heradstveit til forskning.no.

Narkotika vil i denne sammenhengen hovedsakelig si cannabis, altså marihuana eller hasj.

– Det er sjelden at så unge mennesker bruker andre former for narkotika, sier forskeren.

Les også:

Angst eller ADHD ga ingen økt bruk

I utgangspunktet hadde unge som hadde fått hjelp fra BUP større risiko for å bruke alkohol eller narkotika, uansett diagnose. Riktignok med ett unntak for autisme.

Men da forskerne kontrollerte for andre faktorer som sosiodemografiske forhold, forsvant denne sammenhengen for to av lidelsene.

Verken angst eller ADHD-diagnose alene hadde noen sammenheng med økt bruk av alkohol eller narkotika, da forskerne kontrollerte for andre bakenforliggende forhold som kan spille inn.

– Men når det gjelder angstlidelser så har vi ikke skilt mellom ulike former for angst. Sosial angst kan jo kanskje tenkes å føre til økt alkoholbruk, sier forskeren.

Atferdsvansker, depresjon og traumerelaterte lidelser hadde derimot klar sammenheng med risikabel bruk av rusmidler, selv etter justering for andre faktorer.

Les også:

Atferdsproblemer og narkotika

Atferdsproblemer har en sterk sammenheng med bruk av alkohol og ulovlige rusmidler. Denne diagnosen var også den eneste psykiske lidelsen som hadde en uavhengig sammenheng med bruk av ulovlige rusmidler, det vil si narkotika.

– Dette tyder på at atferdsproblemer er en sentral risikofaktor for senere bruk av narkotika og narkotikaproblemer blant unge, sier Heradstveit.

Andre psykiske lidelser har en mer nyansert sammenheng.

Unge med depresjon drikker seg oftere full

Depresjon hadde sammenheng med risikabel rusbruk.

– De drakk seg oftere fulle, men dette forsvant da vi kontrollerte for sosiodemografiske faktorer og andre samtidige psykiske lidelser, sier Heradstveit.

Depresjon hadde likevel sammenheng med økt bruk av alkohol på en risikabel måte.

I 2014 gjorde Henning Pettersen, stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ved Sykehuset Innlandet HF, en studie der han intervjuet 11 pasienter med både alvorlig psykisk lidelse og en ruslidelse.

Resultatene viste at flere mente alkohol minsker angst og depresjon. De brukte alkohol for å roe seg ned, få sove om natten og for å få en timeout fra sykdommen. Cannabis hjalp dem dempe lyden av indre stemmer.

– Gjennom rusbruket opplever de at de kan ha kontroll over livet og hverdagen, sa Pettersen til forskning.no i denne saken fra Sykehuset Innlandet HF.

Les også:

Traume-lidelser

Traume-relaterte lidelser hadde klar sammenheng med risikabel bruk av rus, uavhengig av andre faktorer.

Fellestrekket for slike lidelser er at de unge har opplevd noe traumatisk. Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) er den mest kjente diagnosen.

Ifølge en befolkningsstudie fra 2017 sliter hele 55 000 nordmenn etter traumatiske opplevelser, og mange som får PTSD, finner ikke noen rask løsning mot plagene. De i 2017-studien som hadde fått en posttraumatisk stresslidelse, slet i gjennomsnitt med symptomene i drøyt elleve år, ifølge denne forskning.no saken fra Sintef.

De unge med traume-lidelser i den nye studien hadde i større grad høyt alkoholinntak enn andre. De drakk seg oftere full og brukte også i større grad narkotika.

– Forsøk på selvmedisinering kan være en forklaring på at denne gruppen har økt risiko for bruk av både alkohol og narkotika. Det har andre forskere påpekt, sier Heradstveit.

Men forskeren utelukker ikke at det kan være andre forklaringer bak sammenhengen. Unge som debuterer tidlig med alkohol og narkotika, kan få en kaotisk livsstil, som kan øke risikoen for å bli utsatt for traumatiserende opplevelser. Så her er det snakk om komplekse sammenhenger.

Les også:

Spiseforstyrrelser og økt alkoholbruk

Kanskje noe overraskende viser studien at unge som var behandlet for spiseforstyrrelser, drakk seg full oftere enn andre.

– Dette støtter andre studier som har funnet en sammenheng mellom spiseforstyrrelser og ukontrollert alkoholbruk, sier Heradstveit. Denne gruppen drikker oftere enn andre så mye at de blir fulle.

– Dette kan virke overraskende, siden man ser for seg at de med denne diagnosen har stålkontroll på hva de inntar. Men de fleste i denne diagnosegruppen har ikke anoreksi, men bulimi og overspising, som kan tyde på at impulsene tar overhånd.

Tidligere studier har vist at rusproblemer gjelder de som har bulimi og som spiser ukontrollert mye i perioder, ikke de som har anoreksi og spiser veldig lite.

– Vår studie skilte ikke mellom disse formene for spiseforstyrrelser, men det bør senere studier gjøre, sier Heradstveit.

Les også:

Unge med ADHD mer utsatt for narkotikabruk

Unge med ADHD bruker oftere mer ulovlige rusmidler enn andre ungdommer, viser den nye studien.

Men forskjellen var ikke betydelig etter at forskerne hadde kontrollert for sosiodemografiske faktorer og andre lidelser de hadde i tillegg.

Dette samsvarer med en oversiktsstudie som viser at ungdom med ADHD ikke har økt risiko for å bruke alkohol og narkotika isolert sett.

– ADHD i kombinasjon med atferdsvansker, derimot, gir økt risiko for rusvansker, sier forskeren.

Unge med autisme sjeldnere fulle

Unge med autismespekter-lidelser så ut til å være beskyttet mot å drikke seg full, etter justering for andre faktorer. Samme tendensen viste seg for alle former for bruk og misbruk av både alkohol og andre rusmidler.

– En mulig forklaring er at de mangelfulle sosiale ferdighetene kan holde dem borte fra sosiale situasjoner eller vennskapsforhold hvor man typisk bruker alkohol i ungdomstiden, sier Heradstveit.

Likevel tyder andre studier på at personer med autismespekter-lidelser kan være utsatt for alkohol- eller narkotikabruk i voksen alder.

Les også:

Må sette inn tiltak

Studien er en av få som har klart å skille mellom hvilke diagnoser som gir økt risiko for rusproblemer.

– Det er viktig for å vite hvilke unge man bør sette inn tiltak overfor, for å hindre dem fra å begynne på en ruskarriere som bare gjør vondt verre, sier han.

– I andre undersøkelser får man inntrykk av at depresjon og andre psykiske problemer er mer utbredt. Det kan skyldes at mange krysser av når de blir spurt om de ofte føler seg nedtrykt og lignende. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er sykelige forhold det er snakk om.

Heradstveit mener derfor denne studien har en styrke ved at den er basert på registeropplysninger om ungdommer som faktisk har vært til behandling for psykiske lidelser.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest21:45 Ansatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01 Pelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55 Syriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24 Nordmann omkom i Tyrkia20:22 Politiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56 Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17 Mann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33 Kvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04 Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32 Tyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27 17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00 Halvert antall anker behandles av Høyesterett15:28 Hun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45 Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44 Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38 Spania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36 Turist knivdrept i Tunisia14:26 Ryggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16 Enken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07 Trump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56 Brexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44 Politikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34 Sykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15 Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04 Tyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51 Rettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43 Norge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28 Zlatan-statue full av skrivefeil12:20 PFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00 Espresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00 Fortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55 Narkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50 Erdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39 Mette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22 Vy øker togkapasiteten på Østlandet11:12 Giggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05 Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05 Fem pågrepet etter Paris-angrep10:23 Pizza med plast tilbakekalles09:59 Byggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53 Norge stadig mer populært blant utlendinger09:50 Katalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35 Syrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35 29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34 Svennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29 P4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26 Nå skal Slottsparken sikres mot biler08:54 2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38 – Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26 Ap fortsetter å lede Longyearbyen08:10 Foreldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39 Kallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31 Halve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30 Polens regjeringsparti mot brakseier06:43 Rumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25 Ecuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20 Sprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09 Skotsk dommer for Norge i Romania06:06 Søk etter savnede i Japan fortsetter06:00 Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50 Dette skjer i dag05:40 Bilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30 Dette skjedde i natt05:17 Boligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00 Færre ansatte i departementer og direktorater04:11 Antall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53 Politiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32 Økning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58 California hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53 Verft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00 Avis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59 Tyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03 Hunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46 Undersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00 Liverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54 Norsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54 Gareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52 Smell for Orbans parti i lokalvalg
Siste nytt
03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12VerdenFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45VerdenEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43Norge2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19VerdenUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52NorgeFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest21:45PengerAnsatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01PolitikkPelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55VerdenSyriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24NorgeNordmann omkom i Tyrkia20:22VerdenPolitiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56NorgePolitiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17NorgeMann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04VerdenKilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32VerdenTyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27Norge17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00NorgeHalvert antall anker behandles av Høyesterett15:28StemmerHun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45ReiseNorwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44SportLagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38VerdenSpania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36VerdenTurist knivdrept i Tunisia14:26NorgeRyggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16VerdenEnken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07PolitikkTrump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56PolitikkBrexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44PolitikkPolitikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34SportSykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15NorgeSelskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04NorgeTyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51SportRettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43NorgeNorge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28SportZlatan-statue full av skrivefeil12:20NorgePFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00PengerEspresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00NorgeFortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55NyheterNarkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50VerdenErdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39VerdenMette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22NorgeVy øker togkapasiteten på Østlandet11:12NorgeGiggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05NorgeTerrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05NorgeFem pågrepet etter Paris-angrep10:23Helse og livsstilPizza med plast tilbakekalles09:59PengerByggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53ReiseNorge stadig mer populært blant utlendinger09:50VerdenKatalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35VerdenSyrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35Norge29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34SportSvennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29PengerP4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26NorgeNå skal Slottsparken sikres mot biler08:54Norge2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38Verden– Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26PolitikkAp fortsetter å lede Longyearbyen08:10PengerForeldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39SportKallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31NorgeHalve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30NorgePolens regjeringsparti mot brakseier06:43SportRumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25VerdenEcuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20NorgeSprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09SportSkotsk dommer for Norge i Romania06:06VerdenSøk etter savnede i Japan fortsetter06:00NorgeStorrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50NorgeDette skjer i dag05:40NorgeBilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeBoligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00NorgeFærre ansatte i departementer og direktorater04:11NorgeAntall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53VerdenPolitiet i København etterforsker mulig eksplosjon03:32VerdenØkning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating02:58VerdenCalifornia hever aldersgrensen for overgrepsanmeldelser02:53NorgeVerft varsler om forsinkelser for nye kystruteskip02:00VerdenAvis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria01:59NorgeTyv stjal kunstinstallasjon fra rundkjøring01:03VerdenHunter Biden trekker seg fra styrejobb i selskap23:46NorgeUndersøkelse: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook23:00SportLiverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann22:54VerdenNorsk utvekslingsstudent siktet for terrortrusler i USA22:54SportGareth Bale utlignet og holdt liv i Wales' EM-håp22:52VerdenSmell for Orbans parti i lokalvalg
Populært