Dømt fordi hun er statsminister

<p>Erna Solberg ble fredag ilagt en bot på 20.000 kroner etter 60-årslaget på Geilo i vinterferien, mens ektemannen Sindre Finnes slipper unna med påtaleunnlatelse.</p>
Erna Solberg ble fredag ilagt en bot på 20.000 kroner etter 60-årslaget på Geilo i vinterferien, mens ektemannen Sindre Finnes slipper unna med påtaleunnlatelse. Foto: Skjermdump fra Instagram-konto erna_solberg

Nesten ingen så det komme, men den overraskende konklusjonen fra politiet i Solberg-saken er en seier for norsk rettsforståelse.

Stemmer: David Stenerud
Redaktør, ABC Nyheter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Mange mente statsminister Erna Solberg kom til å bli frikjent, simpelthen fordi det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Fordi det ikke er likhet for loven.

Og det er ikke likhet for loven. Eller mer presis: Alle er ikke like overfor loven. Det var politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt fredag krystallklar på da han redegjorde for politiets etterforskning og konklusjon i saken om statsministerens middager på Geilo i forbindelse med hennes 60-årsdag i vinterferien.

«Loven er lik for alle, men alle er ikke like», sa politimesteren.

Så langt var alt som forventet.

Konklusjonen er derimot den stikk motsatte av hva mange hadde forventet: Samtlige involverte i Geilo-saken går fri av straff. Bortsett fra Erna Solberg.

Dette er en god dag for Norge.

Fordi Erna Solberg er landets fremste tillitsvalgte. Fordi hun selv har bestemt og målbåret pålegg, og hun selv står ansvarlig for at alle i Norge etterlever lover og forskrifter. Og fordi det er egnet til å svekke den allmenne oppslutningen rundt smitteverntiltakene at statsministeren selv bryter loven, og inviterer et helt fotballag på middag.

Så mens det ikke er formålstjenlig å straffe ektemannen Sindre Finnes for arrangørrollen i forbindelse med middagen på Hallingstuene restaurant på Geilo, og det heller ikke er riktig å straffe restauranten – er det rett ut av største viktighet å straffe statsministeren. Fordi hun er statsminister.

Kong Salomo mottar derfor et forelegg på 20.000 kroner.

Dette er en god dag for rettsnasjonen Norge. Boten til Erna Solberg er i tråd med den allmenne rettsforståelsen og en styrking av tilliten til påtalemyndighetene.

«Mitt stalltips er at politiet henlegger saken mot statsminister Solberg, og at det blir hennes ektemann som tar støyten for smittevernbruddene », skrev professor i rettsvitenskap, Universitet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, i en kronikk før påske.

Han spådde at saken mot Solberg ville henlegges, og skrev at Solberg-saken illustrerer at likhet for loven er en illusjon.

Kanskje har professoren og alle de andre som har uttrykt en forventning om at statsministeren ville gå fri fordi hun er statsminister, faktisk bidratt til at statsministeren nå blir straffet. Stemningen i sosiale medier har nesten vært unison.

Jeg velger likevel å tro at politiet har vurdert denne saken selvstendig, og dermed vist at vi lever i et samfunn hvor det ikke er greit at de med mest ansvar slipper lettest unna.

For det er det ikke, og et tydeligere signal om nettopp det kunne vi knapt fått.

Som statsminister i Norge håper jeg derfor Erna Solberg betaler boten med stolthet. Selv om det sikkert gjør litt vondt i hjertet.

Personvernpolicy