Klare tegn til oljebrems

Fra Oseberg feltsenter. Oljeplattform. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
Fra Oseberg feltsenter. Oljeplattform. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Leverandørindustrien melder om klar nedgang, ifølge SSBs konjunkturbarometer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Konjunkturbarometeret for industrien falt tilbake i fjerde kvartal, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Barometeret falt til - 2 i fjerde kvartal fra + 1 i kvartalet før.

Oljebrems

Ifølge norske industriledere har veksten i totalt produksjonsvolum stoppet opp mot slutten av 2014. Hovedårsaken til dette er redusert ordretilgang og fallende ordrebeholdning hos produsenter av investeringsvarer, viser undersøkelsen blant lederne.

Investeringsvarer inkluderer industrigrener som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon. Dette omtales gjerne som leverandørindustri.

Les også: Norge må se Kina overta norske oljekontrakter med Russland

Nedgangen i leverandørindustrien forklares med oljebremsen mot slutten av fjoråret. Bedriftene melder om en klar nedgang i produksjonen. Dette forklares av et fall i aktivitetsnivået innenfor næringer som bygging av skip og oljeplattformer så vel som maskinreparasjon og -installasjon, skriver SSB i en melding onsdag.

Innen innsatsvarer, som inkluderer industrigrener som som trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri og metallindustri, melder om omtrent uendret produksjonsvolum fra tredje til fjerde kvartal.

Her er det økt produksjon innenfor næringer som trelast- og trevareindustri, metallindustri og kjemiske råvarer, mens produksjonen går noe ned i papir- og papirvareindustrien.

Innen konsumvarer er det en økning i produksjonsvolumet. Her er det særlig næringsmiddelindustrien som bidrar til oppgangen.

«Samlet sett oppveier endringene innenfor de ulike varetypene hverandre omtrent, slik at produksjonen i industrien var om lag uendret fra tredje til fjerde kvartal 2014», skriver SSB.

Les også: Russland vil bytte olje mot mat med Iran

Valutaeffekt

Det var samlet sett en nedgang i ordretilgangen i både hjemme- og eksportmarkedet i fjerde kvartal, viser barometeret.

«Imidlertid var det stor variasjon mellom de ulike næringsområdene. Hos produsenter av investeringsvarer forverret markedsforholdene seg i dette kvartalet, og dette førte til nedgang i samlet ordrebeholdning for industrien», skriver SSB.

«Når det gjelder innsatsvarer, var det en økning i ordretilgangen fra eksportmarkedet og en klar oppgang i eksportpriser. Dette gjaldt spesielt for produsenter av tradisjonelle eksportvarer som kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller. Valutaeffekter som følge av en svak norsk krone medvirket til dette», heter det videre i meldingen.

Produsentene av konsumvarer melder om en økning i både ordretilgang og priser. Spesielt næringsmiddelindustrien bidrar til denne oppgangen.

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for for første kvartal i år er nøytral, og vedtatte investeringsplaner nedjusteres. Færre bedriftsledere er positive til utsiktene enn i foregående kvartal, og det forventes at sysselsetting og ordrebeholdning vil falle. Det er produsenter av investeringsvarer som er negative med tanke på første kvartal. Dette henger ifølge SSB sammen med at lavere investeringer i olje- og gassvirksomhet gir redusert aktivitet i disse næringene.

«Det var imidlertid fortsatt en generell optimisme blant produsenter av innsatsvarer og konsumvarer, men med noe negative forventinger til sysselsettingen. En svak norsk krone bedrer konkurranseevnen for mange av disse produsentene, noe som kommer til uttrykk i forventet vekst i ordretilgang fra eksportmarkedet», skriver SSB.

Les også:

102.000 arbeidsledige

200 russiske banker kan gå konkurs