Høyeste dødstallet i Sverige siden 1869

Dødstallet i Sverige har vært høyere i årets første halvår enn det har vært siden 1869. Bildet er fra Stockholm i april.
Dødstallet i Sverige har vært høyere i årets første halvår enn det har vært siden 1869. Bildet er fra Stockholm i april. Foto: Tt News Agency / Reuters

Coronaviruset har ført til en så stor økning i dødsfall i Sverige det første halvåret at man må helt tilbake til 1869 for å finne tilsvarende tall.

Ifølge svenske Statistiska centralbyrån (SCB) har antall dødsfall det første halvåret av 2020 vært det høyeste siden 1869. Fra januar til juni døde 51.405 personer i Sverige. Til sammenligning døde 55.431 personer i samme tidsrom i 1869, da det var stor hungersnød i landet.

Tallet for 2020 er også 4.633 flere dødsfall enn gjennomsnittet for årene 2015-2019.

Ifølge SCB kan nivåene som er høyere enn snittet for 2015-2019 betegnes som overdødelighet. Overdødeligheten i landet var 10 prosent i årets første seks måneder.

Lavere befolkningsvekst

Samtidig som dødeligheten har økt, har befolkningsveksten vært lavere enn normalt. Befolkningsveksten har bare økt med 24.801 personer siden årsskiftet.

– Dette er den laveste befolkningsøkningen i løpet av årets seks første måneder siden 2005, sier Tomas Johansson, befolkningsstatistiker ved SCB i pressemeldingen om funnet.

Grunnen er at det har vært mindre inn- og utvandringer så langt i 2020, samtidig som flere har dødd.

Ifølge Worldometers har 5.805 personer dødd med coronaviruset i Sverige per 20. august, og smitteantallet ligger på 85.810.

Samme tendens i Norge

Også i Norge har det vært registrert en lavere befolkningsvekst i 2020. Ved utgangen av andre kvartal bodde det 5.374.807 personer i Norge, som tilsvarer en befolkningsvekst på kun 2.452 i kvartalet, skriver NTB.

Veksten er den laveste siden 1997.

Den lave befolkningsveksten i Norge skyldes at nettoinnvandringen er negativ. Kun 5.248 personer ble registrert som innvandret til Norge i andre kvartal, mot 12.600 i gjennomsnitt de fire foregående kvartalene, melder Statistisk sentralbyrå, ifølge NTB.