Svensk etterretning: Sannsynligheten for militær konfrontasjon øker

VIDEO: Rivaliseringen mellom stormaktene intensiveres

Rivaliseringen mellom stormaktene intensiveres, og sannsynligheten for militær konfrontasjon i Sveriges nærområder øker, advarer svensk etterretning.

Det går fram av den åpne trusselvurderingen til Sveriges militære etterretningstjeneste (Must).

– Trenden er tilbakegang for demokrati, rettsstaten, respekt for normer og folkeretten og multilateralt samarbeid. Dette betyr økt risiko for militære hendelser og konfrontasjon som i verste fall kan føre til en eskalering, skriver Must.

Tjenesten påpeker videre at rivaliseringen mellom stormaktene intensiveres, og at Sveriges nærområder fortsatt er preget av økt militær aktivitet.

- Konfliktenes karakter er i forandring. De utspilles oftere i det skjulte og det fornektes at det foregår, på mange ulike arenaer, og med både militære og et bredt spekter av andre maktmidler. Mange av utfordringene ligger i grenselandet mellom krig og fred. Dette gjelder både i våre nærområder og i den større omverdenen, advarer svensk etterretning.

Forberedt på rask eskalering

Hangvar , Sverige 20170918. Et amerikansk CH-47 Chinook transporthelikopter frakter soldater til en åker i Hangvar på nordre Gotland under militærøvelsen Aurora 17 i Sverige. Avdelinger fra Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Latvia, Litauen, Norge og USA deltar øvelsen som pågår mellom 11. og 29. september. Foto: Karl Melander / TT / NTB scanpix Foto: Karl Melander / Tt / NTB scanpix
Hangvar , Sverige 20170918. Et amerikansk CH-47 Chinook transporthelikopter frakter soldater til en åker i Hangvar på nordre Gotland under militærøvelsen Aurora 17 i Sverige. Avdelinger fra Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Latvia, Litauen, Norge og USA deltar øvelsen som pågår mellom 11. og 29. september. Foto: Karl Melander / TT / NTB scanpix Foto: Karl Melander / Tt / NTB scanpix

Bakgrunnen for det dystre fremtidsbildet er usikkerheten og ustabiliteten som preger internasjonal politikk, og at den liberale og regelbaserte verdensorden er under kraftig press.

Sveriges nærområder karakteriseres fortsatt av økende militær aktivitet. Det er denne militære tilstedeværelsen med hyppige øvelser, som svensk etterretning nå advarer om kan føre til en eskalering.

– Når man har mange enheter som beveger seg innenfor samme område, så finnes det en risiko for at det kan oppstå misforståelser. Derfor er det viktigt at man er transparent og åpen om sine intensjoner om hvor og når man skal øve, sier Must-sjefen Lena Hallin.

Forventer russisk opptrapping fram til 2025

Svensk etterretning forventer at den russiske militære kapasiteten vil fortsette å bygges kraftig opp frem mot 2025, selv om det er tegn som tyder på at oppbyggingen skjer i noe langsommere tempo nå.

Det vises til at Russland prioriterer langtrekkende våpensystem mot mål på land, til sjøs og i luftrommet. I tillegg satses det på modernisering av kampfly. Russerne trener dessuten sine styrker på å kunne forflytte seg raskt i en skarp situasjon.

- Dynamikken mellom USA, Kina, Russland og EU påvirker den sikkerhetspolitiske situasjonen også i Sveriges nærområder, heter det i rapporten.

Sverige påvirkes av storkonflikter - advarer mot Kina

I den nye rapporten pekes det også på hvordan Kina i økende grad får betydning, ikke bare økonomisk og politisk, men også sikkerhetspolitisk.

- Dynamikken mellom USA, Kina, Russland og EU påvirker den sikkerhetspolitiske situasjonen også i Sveriges nærområder. Kinas rolle og økende globale innflytelse får en stadig større betydning for Sverige og Europa, også innenfor utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken. Vi

En svensk stridsvogn ankommer Visby på Gotland i Østersjøen i september 2016 som følge av etterretningsopplysninger om økt russisk trussel mot Sverige. Foto: Søren Andersson (TT / Reuters / NTB scanpix)
En svensk stridsvogn ankommer Visby på Gotland i Østersjøen i september 2016 som følge av etterretningsopplysninger om økt russisk trussel mot Sverige. Foto: Søren Andersson (TT / Reuters / NTB scanpix)

påvirkes også direkte og indirekte av de pågående konliktene i Midtøsten og Afrika, situasjonen i Försarsmaktens innsatsområde, cyberangrep, påvirkningsoperasjoner og terrorisme, understreker Lena Hallin, sjef for militær etterretnings- og sikkerhetstjenesten i Sverige.

VIDEO: Slik kan Russland invadere Gotland i løpet av få timer

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden