Meny

Finlands 100-årsjubileum:

Disse to karene godkjente Finlands selvstendighet for 100 år siden

<p>FINSK SELVSTENDIGHET: Lenin og Stalin møttes for første gang i all hemmelighet i Arbeidernes hus i finske Tampere. Forsamlingssalen de brukte, er nå Leninmuseum. Like etter at Lenin og hans bolsjeviker hadde tatt makta i Russland, godtok de finsk uavhengighet.</p>
FINSK SELVSTENDIGHET: Lenin og Stalin møttes for første gang i all hemmelighet i Arbeidernes hus i finske Tampere. Forsamlingssalen de brukte, er nå Leninmuseum. Like etter at Lenin og hans bolsjeviker hadde tatt makta i Russland, godtok de finsk uavhengighet. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

6. desember 1917 gjorde det finske parlamentet som katalanerne gjorde i 2017: Vedtok selvstendighet. Forskjellen er at den nyopprettede Sovjet-staten sa ok til Finland.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Finlands sak var svår

Slik lyder tittelen på den svenske forfatteren Anders Perssons bok om Finland - og det er så sant som det er sagt.

Landet inneklemt mellom stormaktene Sverige og Russland har i århundre vært kasteball.

Her er noen hovedpunkter:

Fredstraktaten i 1323: Mesteparten av Finland ble lagt under Sverige, mens Novogrod (Russland) fikk den østre delen, Karelen.

Sveriges storhetstid: Fra 1621 og utover bygde Sverige seg opp som en stormakt i Baltikum og presset grensa for Finland østover. Det finske samfunnet ble mer og mer dominert av svensk språk og styring.

Russisk erobring: I en krig 1808-1809 erobret Russland hele Finland fra Sverige. I 1809 ble Finland gjort til et storhertugdømme ledet av tsarens utsending, generalguvernøren.

Svensk likevel: Finnene fikk lov å ha sitt eget senat til styre innenriks, og beholdt svensk som sitt offisielle språk. På slutten av 1800-tallet begynte prosessen med å styrke det finske språkets stilling.

Første forsøk: I juli 1917 vedtok det finske parlamentet selvstendighet. Det skjedde etter at tsaren var tvunget vekk i Russland og en midlertidig regjering ledet av Alexandr Kerenskij hadde tatt over.

Kerenskij godtok ikke det og oppløste det finske parlamentet og utlyste nyvalg.

Andre forsøk: Etter at boljevikene under ledelse av Vladimir Lenin grep makta i Russland under oktoberrevolusjonen 6. november 1917, gjorde det nye finske parlamentet 6. desember sitt historiske vedtak om selvstendighet. Denne gang i visshet om at Lenin var positiv til det.

Anerkjennelsen: 4. januar 1918 anerkjente Russland, Sverige og andre Finland som selvstendig stat. Norge kom etter 10. januar.

Borgerkrigen: Allerede i januar 1918 gjorde venstresiden i Finland opprør i et forsøk på å ta makten. «De hvite» under ledelse av Carl Gustaf Mannerheim og gikk til motangrep og vant med hjelp fra Tyskland. I årene etter ble mange røde drept eller døde i fangenskap.

Vinterkrigen: I oppbyggingen av spenning mot 2. verdenskrig forlangte Sovjetunionen å flytte gransa nær strategisk viktige Leningrad (nå St. Petersburg) noen kilometer lenger vestover, mot å avstå et dobbelt så stort landområde til Finland et annet sted. Finnene avslo og Sovjetunionen angrep Finland 30. november 1939. Krigen endte i mai 1940 og Finland måtte avstå områder i øst.

Fortsettelseskrigen: Da Nazi-Tyskland invaderte Sovjetunionen sommeren 1941, gikk Finland parallelt til invasjon av Sovjetunionen. Det endte med tap for både Tyskland og Finland. Finland mistet i fredsslutningen i 1944 sin adgang til Nordishavet med Petsamoområdet.

Finlandisering: Etter 2. verdenskrig unngikk Finland skjebnen til de østeuropeiske landene, som ble lagt under sovjetisk innflytelsessfære. Men de måtte inngå en vennskaps- og samarbeidsavtale med Sovjetunionen, som innebar begrensninger i deres politiske spillerom. Presidentene Juho Kusti Paasikivi (1946-1956) og Uhro Kekkonen (1956-1981) balanserte Finlands forhold til storebror i øst på en måte som ga størst mulig selvstendighet samtidig som hensynet til Sovjetunionen ble ivaretatt, særlig med tett kontakt og forhåndskonsultasjoner med Moskva. Denne balansekunsten ble kalt for «finlandisering».

Oppsigelsen: 21. september 1990 opphevet Finland sin vennskaps- og samarbeidsavtale med Sovjetunionen, som hadde lagt begrensninger på det militære forsvaret og definerte Tyskland som Sovjetunionens og Finlands største trussel.

EU-medlemskap: Fra 1. januar 1995 gikk Finland inn i EU sammen med Sverige og Østerrike.

TAMPERE, FINLAND (ABC Nyheter):

Dermed oppsto for første gang vårt naboland Finland som selvstendig stat.

Og i 2017 er det 100 år siden.

Det blir behørig feiret med tusenvis av arrangementer i og utenfor Finland i hele år.

Høydepunktet blir 6. desember, dagen da det finske parlamentet vedtok selvstyre.

Da de gjorde det, hadde de siden 1809 ligget under den russiske tsar som et storhertugdømme.

Riktignok anerkjente ikke Russland Finlands selvstendighet formelt før 4. januar 1918.

Men det er 6. desember som er den store dagen, og startskuddet for et Finland som fikk en langt blodigere og dramatisk historie enn de andre nordiske landene.

For hva var det første finnene gjorde med sin nyvunne frihet?

De begynte å drepe hverandre.

En grusom borgerkrig brøt ut i januar 1918. De røde prøve å gjennomføre en liknende revolusjon som i Russland.

De hvite under ledelse av Carl Gustaf Mannerheim slo ned opprøret, blant annet med militær hjelp fra Tyskland.

GRUFULL START: Umiddelbart etter selvstendigheten begynte finnene å krige mot hverandre. Her ett av borgekrigsofrene i et gatekryss i Tampere, april 1918. Foto: Den finske statens kunstsamlinger, www.kuvakokoelmat.fi
GRUFULL START: Umiddelbart etter selvstendigheten begynte finnene å krige mot hverandre. Her ett av borgekrigsofrene i et gatekryss i Tampere, april 1918. Foto: Den finske statens kunstsamlinger, www.kuvakokoelmat.fi

Lappo-fascister og to kriger

40.000 drepte og henrettede senere, fulgte mer dramatikk:

MOT OVERMAKTA: Løytnant Urponen under slaget om Salla i Lappland, under vinterkrigen 1940. Foto: Den finske statens kunstsamlinger, www.kuvakokoelmat.fi
MOT OVERMAKTA: Løytnant Urponen under slaget om Salla i Lappland, under vinterkrigen 1940. Foto: Den finske statens kunstsamlinger, www.kuvakokoelmat.fi

Russland angrep Finland i Vinterkrigen 1939, og i 1941 gikk Finland side om side med Nazi-Tyskland til angrep på Sovjetunionen.

Begge deler straffet seg: Finland tapte landområder og mistet tilgangen til Nordishavet på Petsamo.

Forut for det, vokste den fascistliknende Lappo-bevegelsen fram på 30-tallet og ville erobre et Stor-Finland.

Historieprofessor Pertti Haapala ved Universitetet i Tampere ser likevel ikke bare svart på utviklingen den gangen.

HVIT TRIUMF: Frihetsstatuen var omstridt i mange år. Men nå er det meste glemt. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
HVIT TRIUMF: Frihetsstatuen var omstridt i mange år. Men nå er det meste glemt. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Det er oppsiktsvekkende hvor fort Finland ble et demokrati – for første gang. De som tapte borgerkrigen, vant faktisk noe av det de hadde kjempet for, sier Haapala.

Vi treffer ham like ved et historisk omstridt monument i byen, Frihetsstatuen, som på en fallosliknende søyle viser en naken ung mann med løftet sverd.

– Frihetsstatuen ble reist i triumf av de hvite, etter at de vant borgerkrigen. Det ble en stor diskusjon om den etter at sosialdemokratene vant valget i 1918, forteller Haapala.

Skulptøren var Viktor Jansson - far til en annen kjent Tampere-kunstner, Mummi-trollets «mor», Tove Jansson.

– På grunn av økonomiske nedgangstider var det de rike som tapte mest av sine inntekter. Så lønnsulikhetene ble faktisk mindre enn før borgerkrigen - selv om de røde tapte, oppsummerer professoren.

HELTEN: Øverstkommanderende i Den hvite armé, senere forsvarssjef og president, Carl Gustaf Mannerheim, minnes stadig i Finland. Her i reklameplakat for en film, rett foran Riksdagsbygningen i Helsinki. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
HELTEN: Øverstkommanderende i Den hvite armé, senere forsvarssjef og president, Carl Gustaf Mannerheim, minnes stadig i Finland. Her i reklameplakat for en film, rett foran Riksdagsbygningen i Helsinki. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Et verdenshistorisk rom

Mye av den dramatiske historien er oppsummert i et svært så spesielt museum i den gamle industribyen Tampere - verdens angivelig eneste Lenin-museum.

Her er mye av Finlands og Russlands sammenvevde historie godt oppsummert og vist.

– Folket som lager slike blodpølser, fortjener selvstendighet! skal Lenin ha sagt om Tamperes spesialitet, svartpølsa, da han var her, smiler seniorforsker Mia Heinimaa ved Leninmuseet.

Tampere har sjelden skapt verdenshistorie. Men ifølge museet var det det som skjedde da Lenin i 1905 mens hans bolsjeviker var forfulgt som opprørere, arrangerte et hemmelig møte i arbeiderbevegelsens hus i Tampere.

– Lenin og Stalin møttes for første gang her hvor vi står nå, forteller Heinimaa.

HISTORISK SUS: Her i Arbeidernes hus i Tampere holdt Lenin og Stalin hemmelig planleggingsmøte. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
HISTORISK SUS: Her i Arbeidernes hus i Tampere holdt Lenin og Stalin hemmelig planleggingsmøte. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Forsamlingssalen der de russiske opprørerne møttes, er nemlig der Lenin-museet siden etableringen i 1946, har holdt til.

Det hemmelige møtet fant sted mens russiske soldater patruljerte i det som den gang var russisk storhertugdømme, og finske sosialdemokrater holdt vakt.

Og forberedelsene bolsjevikene gjorde her til å gjøre revolusjon i Russland, førte altså i neste omgang til finsk selvstendighet.

– Det var her Lenin første gang kom med sitt løfte om at Finland skulle få sin selvstendighet, hvis de ville, nå bolsjevikene kom til makta, sier Heinimaa.

Hva vet du om Finland? Prøv denne quiz'en!

Påtvunget vennskap med Sovjet

Leninmuseet er i seg selv en del av fortellingen om forholdet mellom Finland og Russland.

FØRSTE LØFTE: – I den kalde jula 2015 sa Lenin til de finske sosialdemokratene her, at når vi kommer til makt og dere ønsker det, vil vi tillate å frigi dere. Det var første gang han ga et slikt løfte, forteller seniorforsker Mia Heinimaa ved Lenin-museet i Tampere. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
FØRSTE LØFTE: – I den kalde jula 2015 sa Lenin til de finske sosialdemokratene her, at når vi kommer til makt og dere ønsker det, vil vi tillate å frigi dere. Det var første gang han ga et slikt løfte, forteller seniorforsker Mia Heinimaa ved Lenin-museet i Tampere. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Vennskapsforeningen Finland-Sovjet grunnla museet i 1946. Den gang var det selvfølgelig kontroversielt, forteller Mia Heinimaa.

Museet ble jo etablert kort etter at Sovjetunionen hadde vunnet betydelige landområder av Finland under blodige kriger, og fått Finland til å undertegne en vennskaps- og samarbeidsavtale.

Avtalen definerte Tyskland som Sovjets og Finlands største trussel, påla samarbeid og innskrenket Finlands utenriks- og forsvarspolitiske spillerom.

Utbryterrepublikker ikke noe nytt

Vi tar et hopp tilbake i tiden og spør Mia Heinimaa hva som skjedde med de røde etter borgerkrigen.

– Det finske kommunistpartiet ble stiftet i Moskva av landflyktige i 1918. Kommunistene ble arrestert og undertrykt her. Men i 1946 ble de legalisert etter krav fra Sovjet på fredskonferansen i Paris, forteller hun.

Under Vinterkrigen etablerte Sovjet faktisk en utbryterrepublikk av Finland, i Karelen, under ledelse av den finske kommunistlederen Otto Ville Kuusinen. De påsto at denne såkalte Terijoki-regjeringen representerte hele Finland. Men forsøket ble lagt på is etter noen måneder - i motsetning til dagens kjente utbrytere med støtte fra Russland, Sør-Ossetia, Abkhasia og Transnistria.

Les reisereportasjen: Gatelangs i et land som ikke finnes

To store og finlandisering

Etter krigen kom perioden som utlandet kalte «finlandisering», under de to store statsministrene Juho Kusto Paasikivi og Uhro Kekkonen.

De passet på å holde Sovjet-lederne oppdatert om viktige finske planer og innhentet nærmest forhåndsgodkjenninger før Finland foretok viktige endringer i politikken.

OPPSIKTSVEKKENDE: – Det er oppsiktvekkende hvor fort Finland ble et demokrati – for første gang, sier historieprofessor Pertti Haapala. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
OPPSIKTSVEKKENDE: – Det er oppsiktvekkende hvor fort Finland ble et demokrati – for første gang, sier historieprofessor Pertti Haapala. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Var denne pragmatiske holdningen, kalt Paasikivi-Kekkonen-linjen, smart?

Vi spør historieprofessor Pertti Haapala.

– Jeg tror det var lurt, men det var heller ingen alternativer. Du måtte bli venner med Sovjet. Jeg aksepterer ikke høyresidens anklager om at Paasikivi og Kekkonen opptrådte galt. De gjorde det som kunne gjøres i den situasjonen, er hans svar.

– Sovjet støttet nok Kekkonen og hans Landsbygdsparti, som ble til Centern, samt venstresiden. På den andre siden støttet CIA sosialdemokratene og høyresiden, legger han til.

De færreste har vel tenkt på at Finland helt fram til 1990 hang fast i samarbeidsavtalen med Sovjetunionen og dermed formelt så på Tyskland som sin potensielle hovedfiende.

Litt etter Berlinmurens fall i 1989 erklærte Finland stille og rolig at de sa opp avtalen fra fredsslutningen i Paris i 1948.

Folket ble raskt forent

– Dere feirer 100 års selvstendighet i år. Er det grunn til å være stolt over alle disse årene, professor Haapala?

PRODUKTIVE FINLAND: Finland er også industri og design av rang. Tenk bare på Nokia, Marimekko og skogindustrien, her ved Metsä-konsernets fabrikk midt i Tampere by. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
PRODUKTIVE FINLAND: Finland er også industri og design av rang. Tenk bare på Nokia, Marimekko og skogindustrien, her ved Metsä-konsernets fabrikk midt i Tampere by. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Jeg ville ikke si stolt. Men jeg er tilfreds med uavhengigheten og utviklingen av dette landet. Vi har vært heldige. Finnene har vært svært forent om å forsvare landet – tross borgerkrigen. Vi har sterk politisk konsensus, svarer han.

– Jeg vil særlig understreke avtalen etter borgerkrigen da man droppet ideen om å utnevne en tysker til konge, og gjorde landet til et parlamentarisk demokrati, framholder Haapala.

Han forteller at 80 prosent av befolkningen i hine hårde dage var fattige arbeidere og bønder. 40.000 ble drept og 60.000 dømt etter borgerkrigen.

– Men du kunne ikke utelukke dette store sjiktet fra samfunnet. Og bare ett år etter borgerkrigen var det frie valg og sosialdemokratene fikk flertall! påpeker professoren.

– Vi snakker om «Vinterkrig-mirakelet». At krigen forente samfunnet. Jeg vil si at folket allerede var forent, og ville forsvare landet, legger han til.

Haapala forklarer i forelesninger hvordan krisene utviklet seg, og hva alternativene kunne vært.

– Ja, alternativene var der – men ble ikke brukt. Det er politikk – å velge mellom ulike opsjoner, sier Haapala.

– I 1917 og 1918 gjorde nøkkelpersoner feilaktige valg. Akkurat som i dagens politikk – ingen vet hva som kommer ut av valgene. Vi må lære, konkluderer han.

Bitterheten er borte

Hundreårsfeiringen foregår i det som er blitt et fredelig velferdssamfunn, selvsagt med sine økonomiske opp- og nedturer. Borgerkrigen i Finland i 1918, der mange ble drept, utløste splittelse og hat i mange år. Nå later det til at splittelsen etter borgerkrigen er glemt.

På en trivelig lunsjkafé i byens sentrum møter vi den pensjonerte laboratorieassistenten Riitta Huttunen.

Hva tenker hun om Finlands dramatiske fortid?

STOLT OG TAKKNEMLIG: Riitta Huttunen Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
STOLT OG TAKKNEMLIG: Riitta Huttunen Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Jeg pleier ikke å tenke så mye på historien, men det er en god følelse at vi nå er 100 år, sier Huttunen.

– Jeg er stolt og takknemlig over at forfedrene kjempet fram frihet. Vi setter jo pris på veteranene våre, fortsetter Huttunen, som ikke har deltatt på noen av de mange arrangementene i år til minne om selvstendigheten.

Derimot har barnebarna opplevd historien på arrangementer i skole og barnehage.

– Hvordan opplevde dine foreldre borgerkrigen?

– De ble født senere, og borgerkrigen har ikke vært tema i vår familie.

SVARTPØLSA: Marco Collins byr på Tamperes stolthet, svartpølsa som også Lenin var begeistret for. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
SVARTPØLSA: Marco Collins byr på Tamperes stolthet, svartpølsa som også Lenin var begeistret for. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Marco Collin arbeider i kjøttdisken i mathallen i Tampere, og rekker stolt fram byens spesialitet, «svartpølse» med blod og byggryn som ingredienser.

Og jo - Lenin hadde rett. Denne blodpølsa er virkelig smakfull.

Collin er også veldig stolt av 100-årsjubileet.

– Vi var under Sverige, så Russland. Jeg er glad for at vi er et eget land.

Collin har et avslappet forhold til borgerkrigen for 99 år siden, så lenge etter. Han kan forteller om stor begeistring for 100-årsjubileet for selvstendigheten:

– En kompis som spiller innebandy, var på kamp i Indonesia, og der feiret de 100-årsjubileet for Finland!

Vil du vite mer om hva som har skjedd i Finland - med en stor leseopplevelse på kjøpet?

Les forfatteren Väinö Linnas prisbelønte verker, trilogien Her under polarstjernen (med bøkene Høyt mot nord, Opprør og Sønner av et folk), for ikke å snakke om hans mest kjent verk Ukjent soldat.

Eller lurer du kanskje på om finnene er så svartsynte som ryktene vil ha det til?

Reis til Finland, eller sjekk denne videosnutten fra Aki Kaurismäki:

(Advarsel: Inneholder spor av parodi).

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:12 Tiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08 Kripos bistår i drapssak i Bergen16:42 Teknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57 En av verdens rikeste er død15:54 Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32 Russlands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31 Kina trapper opp handelskrigen med USA15:22 Ber UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20 NHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20 Usikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06 Buss med skoleelever hang utfor veien14:50 Elleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45 Maars Johnsen nær overgang til RBK14:20 Fakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09 Død mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37 Henrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34 Isbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13 Putin varsler svar på USAs rakettest13:11 Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03 Ulvekull i nytt revir i Elverum13:02 – Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42 Malta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36 Tidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00 Godt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45 Ber leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37 Solskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35 Hareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32 Politiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12 WHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11 Ødegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47 Vil fjerne begrensning for apotek10:46 Salpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33 Jordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32 Forskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17 Aldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14 MDG mest fram på ny kommunemåling09:28 Abe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24 Nord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21 Norsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12 Erna Solberg avlyser dagens programposter09:10 Russisk opposisjonsleder løslatt09:10 Færre europeere flytter til Storbritannia08:36 Strømprisen har gått ned08:26 Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25 Viagra blir reseptfritt fra nyttår07:24 Sjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00 Vil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56 Kjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56 Bil i full fyr på E18 ved Mysen06:30 Rapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29 Gunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11 Fem omkom under konsert i Algerie05:56 Dette skjedde i natt05:53 Mørklagte forhandlinger om bompenger05:51 UD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50 Dette skjer i dag05:03 Indonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56 Viktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54 Gebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21 YouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51 MDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30 Bolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08 Ikke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38 Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32 Interpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51 Tutta åpnet ett slag under par i Canada01:47 Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06 Svensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36 Småbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28 Sjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20 Frp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10 Sagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41 Venstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39 Senterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31 Russisk robot bistår astronauter på ISS23:22 Spektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12 Størseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07 Spektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46 FCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35 Brasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32 Fem døde i lynnedslag i Polen22:07 Hissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56 FN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28 Kvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10 VG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59 Sør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45 Hjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36 Italias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28 Rettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24 Siv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15 Ny måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre20:12 Orkla tilbakekaller kyllingrett20:08 Pentagon bekrefter at Hamza bin Laden er død20:07 Valg 2019: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtes til duell i Lofoten20:02 Verdens raskeste mann i dopingtrøbbel19:05 Fem personer døde etter lynnedslag i Polen18:33 Mann alvorlig skadd i traktorulykke på Helgeland18:27 Fire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen18:23 Macron mener det er for sent for en ny brexitavtale17:36 Norges U16-jenter i basketball til EM-semifinale
Siste nytt
17:12NorgeTiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08NorgeKripos bistår i drapssak i Bergen16:42Helse og livsstilTeknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57PengerEn av verdens rikeste er død15:54PengerBiff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32VerdenRusslands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31PengerKina trapper opp handelskrigen med USA15:22PolitikkBer UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20SportNHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20SportUsikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06NorgeBuss med skoleelever hang utfor veien14:50NorgeElleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45SportMaars Johnsen nær overgang til RBK14:20PengerFakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09NorgeDød mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37SportHenrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34NorgeIsbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13VerdenPutin varsler svar på USAs rakettest13:11VerdenIrland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03NorgeUlvekull i nytt revir i Elverum13:02Norge– Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42VerdenMalta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36PengerTidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00SportGodt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45PengerBer leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37SportSolskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35SportHareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32NorgePolitiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12Helse og livsstilWHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11SportØdegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47PengerVil fjerne begrensning for apotek10:46NorgeSalpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33VerdenJordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32Helse og livsstilForskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17PengerAldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14PolitikkMDG mest fram på ny kommunemåling09:28VerdenAbe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24VerdenNord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21VerdenNorsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12PolitikkErna Solberg avlyser dagens programposter09:10PolitikkRussisk opposisjonsleder løslatt09:10VerdenFærre europeere flytter til Storbritannia08:36PengerStrømprisen har gått ned08:26PolitikkRegjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25Helse og livsstilViagra blir reseptfritt fra nyttår07:24VerdenSjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00KulturVil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56PolitikkKjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56NorgeBil i full fyr på E18 ved Mysen06:30VerdenRapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29SportGunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11VerdenFem omkom under konsert i Algerie05:56NorgeDette skjedde i natt05:53PolitikkMørklagte forhandlinger om bompenger05:51ReiseUD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50NorgeDette skjer i dag05:03VerdenIndonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56SportViktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54NorgeGebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21VerdenYouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51PolitikkMDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30VerdenBolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08PengerIkke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38PengerBoligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32VerdenInterpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51SportTutta åpnet ett slag under par i Canada01:47NorgeOslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06VerdenSvensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36NorgeSmåbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28VerdenSjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20NorgeFrp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10SportSagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41PolitikkVenstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39NorgeSenterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31VerdenRussisk robot bistår astronauter på ISS23:22SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12SportStørseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46SportFCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35VerdenBrasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32VerdenFem døde i lynnedslag i Polen22:07Helse og livsstilHissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56VerdenFN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28VerdenKvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10KulturVG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59VerdenSør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45NorgeHjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36VerdenItalias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28NorgeRettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24PolitikkSiv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15PolitikkNy måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre20:12Mat og drikkeOrkla tilbakekaller kyllingrett20:08VerdenPentagon bekrefter at Hamza bin Laden er død20:07PolitikkValg 2019: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtes til duell i Lofoten20:02SportVerdens raskeste mann i dopingtrøbbel19:05VerdenFem personer døde etter lynnedslag i Polen18:33NorgeMann alvorlig skadd i traktorulykke på Helgeland18:27NorgeFire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen18:23PolitikkMacron mener det er for sent for en ny brexitavtale17:36SportNorges U16-jenter i basketball til EM-semifinale
Populært