Meny

Abortstriden

Hadia Tajik refser Erna Solberg og Bent Høie: – De konstruerer et problem som ikke finnes

Ap-nestleder Hadia Tajik refser Erna Solberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Ap-nestleder Hadia Tajik mener Høyre-ledelsen har konstruert et problem i abortstriden. – Tajik skaper usikkerhet hos kvinner som det ikke er grunnlag for, svarer helseminister Bent Høie. 

Opposisjonen på Stortinget har forberedt hele 12 spørsmål om abortloven til onsdagens spørretime. 

Bakgrunnen er at statsminister Erna Solberg har åpnet opp for å forhandle om endringer i abortloven med KrF. De blå KrF-erne brukte det som kronargumentet for å velge Solberg foran Jonas Gahr Støre.

– Folk har krav på å vite hva som står på spill

– Det er en rekke ubesvarte spørsmål i saken. Vi inviterer nå regjeringen til å komme å forklare hva slags endringer de planlegger i abortloven, folk har krav på å vite hva som står på spill, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til ABC Nyheter.

I Norge er det selvbestemt abort fram til utgangen av 12. svangerskapsuke. Abortloven § 2c sier at abort også kan skje etter dette når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». 

Bakgrunn: Solberg sier abort-løfte til KrF ikke vil medføre store endringer

– Lovteksten er helt nøytral

Det er særlig denne paragrafen KrF nå ønsker å endre på, en paragraf de anser som diskriminerende. Erna Solberg og helseminister Bent Høie (H) mener det samme. Tajik er helt uenig. 

– Lovteksten er helt nøytral, den viser ikke til noen medisinske tilstander eller diagnoser, bare til den helt generelle betegnelsen «alvorlig sykdom». Dette har vist seg å dekke tusenvis av ulike situasjoner, sier Ap-nestlederen.

ABC Nyheter sender direkte fra spørretimen onsdag klokka 10!

Dette er striden

Sakens kjerne er at KrF ønsker at det ikke skal være mulig å ta abort etter 12 uker ene og alene på bakgrunn av egenskaper ved fosteret, som for eksempel ved alvorlig sykdom og Downs syndrom.

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet», heter det i paragrafen.

Ifølge VG har Høyre skissert en løsning hvor de erstatter paragrafen med en ny paragraf, hvor det skal stå at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Det vil i praksis føre til at kvinnene må overbevise en nemnd med andre begrunnelser enn at det alene er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

Kilde: NTB, VG og ABC Nyheter

Solberg: – Diskriminerende

Etter at abortstriden startet i oktober har enkelte brukt navnet «downs-paragraf», fordi loven i dag gir grunnlag for å innvilge abort etter uke 12 hvis fosteret har Downs syndrom.

Erna Solberg støtter KrFs syn på at den er diskriminerende.

– Paragraf 2c – den såkalte «downs-paragrafen» – er slik den er formulert i dag en diskriminerende del av abortloven, fordi den gir en ubetinget rett til abort dersom barnet for eksempel har Downs syndrom. Jeg mener det er mulig gjennom forhandlinger å finne løsninger som fjerner dette diskriminerende elementet. Da må vi samtidig gjøre endringer slik at kvinner får ta abort i de tilfellene fosteret ikke er levedyktig, og abortnemndene må dessuten legge vekt på kvinnens vurdering av egen livssituasjon hvis hun får ansvar for et barn med ekstra utfordringer, skrev Erna Solberg på sin blogg 19. oktober.

– Konstruerer et problem som ikke finnes

Tajik mener Solberg konstruerer et problem.

– Uttrykket kom i bruk i slutten av oktober i år. De som er mest ivrige på å bruke dette misvisende og feilaktige uttrykket er Erna Solberg og Bent Høie selv. Det virker som de prøver å konstruere et problem som ikke finnes, slik at de etterpå kan late som de har løst det. Folk kan lese lovteksten selv: Den er helt nøytral og viser ikke til downs syndrom, sier Tajik. 

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun får støtte av SV-leder Audun Lysbakken.

– Ordlyden i paragrafen er nøytral, og det er Erna Solberg og KrF selv som har bidratt til å trekke inn diskriminering gjennom å kalle den «downs-paragrafen», noe alle bør slutte med, sier han til ABC Nyheter. 

I 59 av 305 senaborter hadde fosteret Downs syndrom

I fjor ble det gjennomført 305 aborter med bakgrunn i abortlovens paragraf 2c som det nå er strid om.

Paragrafen sier at kvinner kan få innvilget abort også etter tolvte svangerskapsuke hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

14 ulike diagnoser lå til grunn for abortene, viser tall avisen Dagen har innhentet fra Medisinsk Fødselsregister.

Etter aborten blir fosteret obdusert, og diagnosene registreres i fødselsregisteret. Hvert foster kan ha flere diagnoser.

Blant fostrene som ble abortert i fjor var det 117 som hadde kromosomfeil, i tillegg til 59 som hadde Downs syndrom. 62 hadde også hjertefeil.

I fjor var det 17 personer som søkte om senabort fordi svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til «urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse».

Kilde: NTB og Dagen

– Vil svekke kvinners rettslige posisjon

Høyre har hele veien stått fast på at endringene de åpnet for ikke vil innskrenke kvinners rettigheter til abort. Det er feil, mener Tajik.

– Fjerner du et objektivt kriterium i loven, nemlig «alvorlig sykdom», og erstatter det med et subjektivt kriterium, som «kvinnens egen vurdering» slik folk fra Høyre argumenterer for, da er kvinners rettslige posisjon svekket. For i dag holder det å kunne dokumentere at noe er alvorlig galt med fosteret, men med en slik endring må kvinner i stedet fortelle om sitt privatliv, sin økonomi og sine følelser for å bli innvilget muligheten til å avslutte svangerskapet med et alvorlig sykt foster.

Også Audun Lysbakken mener å fjerne paragraf 2c vil være en innskrenking av kvinners rett til abort.

– Å fjerne paragraf 2c er en klar innskrenking av retten til abort, det har også leger og medlemmer i nemnder slått fast. Her prøver Erna Solberg, og Høyre bevisst å villede om de faktiske forholdene.

Les også: Professor om Høyres-abortskisse: – Nærmest ubrukelig

– Hadde forventet mer av henne

Ap-nestlederen refser Solberg får håndteringen av saken etter at hun i VG åpnet for å forhandle om endringer i abortloven.

– Håndteringen fra Solberg har vært skuffende. Jeg hadde ventet mer av henne. Hun sa seg villig til å forhandle om kvinners rettigheter i dagens abortlov for å kunne fortsette som statsminister. Nå i ettertid går hun til motangrep på alle som stiller kritiske spørsmål, heller enn å stå frem og svare på hva Høyre og regjeringen planlegger av endringer, sier Tajik.

SV-leder Lysbakken tror mange føler det som et svik.

– Her ligger ansvaret på statsministeren som har satt abortloven i spill, og har lagt kvinners rett til å bestemme over egen kropp på forhandlingsbordet, for å beholde makten. Jeg tror mange føler det som et svik. Og selvsagt er det provoserende for svært mange om det eneste partiet som er mot hele retten til selvbestemt abort skal få tvinge gjennom endringer i loven, sier han.

Høie: Tajik skaper usikkerhet hos kvinner 

Statsminister Erna Solberg og Bent Høie er forelagt kritikken fra Tajik og Lysbakken. 

Bent Høie (H). Foto: NTB scanpix

– Tajik forsøker å fremstille det som om Downs syndrom ikke har noe med abortlovens § 2 c å gjøre. Det er feil, og er noe daværende helseminister Jonas Gahr Støre innrømte i et skriftlig spørsmål fra KrF. Støre skrev da «Jeg kan svare bekreftende på representantens spørsmål. Det er langvarig fortolkningspraksis for at Downs syndrom kan regnes som "alvorlig sykdom" etter abortloven § 2 andre ledd bokstav c.» Dette svarte jeg Tajik i forrige uke, og jeg anbefaler henne å lese svarene hun får før hun fremmer uriktige påstander, skriver Høie i en epost til ABC Nyheter.

Han står fast ved at kvinners rettigheter ikke skal svekkes, og at det er Tajik som skaper usikkerhet.

– Høyre har vært tydelige på at kvinnenes rettigheter ikke skal svekkes dersom vi i forhandlinger blir med på å gjøre endringer på dette området. Det er et premiss fra Høyres side jeg håper Tajik kan forholde seg til, slik at hun slutter å skape usikkerhet hos kvinner som det ikke er grunnlag for, skriver helseministeren.

(SE VIDEO: Høyre-kvinner raste da Erna ville endre abortloven for fem år siden)

Populært