Meny

Professor om Høyres abortskisse: – Nærmest ubrukelig

Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad skal diskutere endringer i abortloven. Her i NRKs debattstudio forrige fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Professor ved Universitet i Bergen, Ole-Erik Iversen, mener Høyres skisse til endringer i abortloven vil medføre innskrenkinger i kvinners rett til abort.

Erna Solberg har åpnet for å forhandle om endringer i abortloven. De blå KrF-erne brukte det som kronargumentet for å velge Solberg foran Jonas Gahr Støre.

Solberg har uttalt at endringen neppe vil få store praktiske konsekvenser, men det er professor emeritus ved universitet i Bergen, Ole-Erik Iversen, helt uenig i.

– Hvis lovens paragraf 2c mot formodning skulle endres og innstrammes til levedyktig i betydningen å kunne overleve over tid, vil jeg anta at 80-90 prosent av de som i dag innvilges etter den paragrafen ville bli forbudt, sier han til ABC

Nyheter.

Det vil i praksis føre til at kvinnene må overbevise en nemnd med andre begrunnelser enn at det alene er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

Ole-Erik Iversen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og professor ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Foto: Universitet i Bergen

– Da vil de kunne innvilges etter paragraf 2b hvis kvinnen fremførte at omsorgen for barnet ville sette henne i «en vanskelig livssituasjon«, og det skal da «legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer situasjonen». I så fall ville antall aborter bli uendret, og det hele ha vært «stor ståhei for ingenting». Både Høie og Solberg blir jo sitert på at kvinnens rett til abort ikke skal innskrenkes.

Iversen er også medlem i Abortklagenemnda, som er et statlig organ som behandler klager over avslag på abort når svangerskapsvarigheten er over tolv uker.

Dette sier loven om abort etter uke 12

Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når:

a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom;

b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon;

c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet;

d) hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312, 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314; eller

e) hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad.

Det står også i loven at kvinnens evne til å ta vare på barnet og hennes egen vurdering av situasjonen skal veie tungt.

Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde.

Kilde: Lovdata

Fra «alvorlig sykt» til «ikke levedyktig»

Sakens kjerne er at KrF ønsker at det ikke skal være mulig å ta abort etter 12 uker ene og alene på bakgrunn av egenskaper ved fosteret, som for eksempel ved alvorlig sykdom og Downs syndrom.

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet», heter det i paragrafen.

Ifølge VG har Høyre skissert en løsning hvor de erstatter paragrafen med en ny paragraf, hvor det skal stå at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Les også: Flere stortingspolitikere vil ikke innfri KrFs aborthåp

– Nærmest ubrukelig

Professoren mener det er veldig vanskelig å si hva et levedyktig foster faktisk er.

– Ordet er ikke presist definert, og nærmest ubrukelig for dette formålet, sier Iversen.

– Menes det å leve ved og etter fødsel, - og hvor lenge? Menes det at barnet kan vokse opp og bli voksen? Hva med livskvalitet? Man kan være levedyktig, men lenket til sengen med store plager og trenge døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn, noe som ofte er vanskelig å få, sier han videre.

Høyre: – Vi har ikke diskutert konkrete endringer

– Høyre har ikke diskutert konkrete endringer i abortloven. Det Erna Solberg har sagt er at vi er åpne for er å diskutere også de vanskelige sakene med Kristelig Folkeparti, herunder det 2c, den såkalte «Downs-paragrafen», som mange opplever som diskriminerende, sier stortingsrepresentant for Høyre, Mari Holm Lønseth.

Høyre-politikeren sier det er en klar forutsetning om at kvinnens rettigheter må styrkes ved eventuelle endringer.

– Det er ikke Høyres politikk å endre dagens abortlov. Eventuelle endringer i abortloven vil være gjenstand for en forhandling mellom fire partier. Disse forhandlingene har enda ikke startet. Jeg har tillit til at partiledelsen ivaretar Høyres politikk på en god måte i eventuelle forhandlinger med Kristelig Folkeparti, sier hun.

Les også: Bent Høie mener abortloven er diskriminerende

– På tide et Høyre stanser spillet

SV-nestleder Kari Elisabeth Kaski. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

SV-nestleder Kari Elisabeth Kaski mener det er utenkelig at en endring av paragraf 2c ikke vil få praktiske konsekvenser.

– Det er helt utenkelig at innstramminger i abortloven og paragraf 2c ikke vil få praktiske konsekvenser for kvinner. Det vil i realiteten få veldig reelle konsekvenser for kvinners liv, som Iversen her peker på, sier Kaski til ABC Nyheter.

– Erna Solberg har lagt kvinners rettigheter og liv i potten for å holde på regjeringsmakten, og det er rett ut uverdig. Nå er det på tide at Erna Solberg og Høyre stanser dette spillet og avklarer en gang for alle at de ikke vil svekke kvinners rett til å bestemme over egen kropp og liv, sier hun.

– Statsministeren ofrer kvinners rettigheter

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, mener Høyre bagatelliserer å fjerne paragraf 2c.

Ingvild Kjerkol (A). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Når Arbeiderpartiet har stått fjellstøtt og understreket hvor viktig paragraf 2c er for de familiene det gjelder, er det nettopp fordi vi har lent oss tungt på det fagfolkene som møter disse kvinnene, sier. De advarer sterkt mot å frata kvinner den tryggheten som ligger i denne lovteksten, sier Kjerkol til ABC Nyheter.

– Statsministerens bagatellisering av å fjerne paragraf 2c, møter tung motbør fra både medisinsk og juridisk ekspertise. De slår fast at det kan få store konsekvenser, stikk i strid med hva Erna Solberg hevder.

Kjerkol mener statsministeren ikke forstår hva endringene vil medføre.

– Familier har de siste dagene stått frem med sterke historier om hva dette dreier seg om, det så vi også i 2009 og i 2013 da Erna sist tok til ordet for å svekke abortloven. Det ser ikke ut til å gjøre inntrykk på landets statsminister som ofrer kvinner i en sårbar posisjon sine rettigheter for å fremme egen agenda.

SE VIDEO: Høyre-kvinner raste da Erna ville endre abortloven for fem år siden

Unge Høyre-leder refser Erna

Det Erna Solberg har åpnet for ble nedstemt i Høyre i 2013, da flere Høyre-kvinner mobiliserte kraftig mot Erna Solberg.

Flere framtredende Høyre-kvinner reagerte kraftig, blant andre Monica Mæland, Ingjerd Schou, Trude Drevland, Julie Brodtkorp og Astrid Nøklebye Heiberg. Det har vært stille fra de fleste, men Unge Høyre-leder Sandra Bruflot har åpent kritisert statsministeren.

– Vi sa høyt og tydelig nei, skriver Bruflot i et debattinnlegg i VG.

– Når debatten vi hadde i 2013 nå går på nytt, er det frustrerende å se at de samme argumentene blir brukt om igjen, samtidig som det er en stille forventning om at vi som er uenige sitter i ro for samarbeidets skyld, skriver Bruflot.

– Hvorfor rykker ledelsen i Høyre ut og argumenterer for at denne endringen ikke skal få noen praktisk betydning, at dagens abortlov er diskriminerende? skriver Bruflot videre.

ABC Nyheter har forsøkt å få likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til å kommentere endringer i abortloven.

– Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ønsker ikke å kommentere denne saken, svarer kommunikasjonsavdelingen i departementet.

Solberg: Ikke Høyres politikk å endre abortlovens 2 c

Høyre vil ikke gjøre det vanskeligere å få abort og dermed true kvinners rettigheter, ifølge Erna Solberg.

Hun gikk tirsdag ettermiddag i rette med folk hun mener tillegger henne meninger i abortdiskusjonen, som går høyt også etter KrFs mye omtalte veivalg.

Det er ikke Høyres politikk å endre paragraf 2c i dagens abortlov. Eventuelle endringer i abortloven vil være gjenstand for en forhandling mellom fire partier, skriver Solberg på Facebook.

– Høyre har ennå ikke diskutert konkrete løsninger og har heller ingen ferdig skrevet tekst med inn i forhandlingene. Men vi har sagt at vi er villige til å diskutere også de vanskelige sakene med KrF, legger hun til.

Solberg viser til at hennes utgangspunkt for å diskutere paragraf 2c i abortloven er at den «oppleves som diskriminerende av enkelte grupper, for eksempel de som har Downs syndrom».

Populært