Meny

Gi pelsdyrfarmerne rask og realistisk kompensasjon

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix
Stemmer: Kaja Efskind
Kommunikasjonsrådgiver, Dyrevernalliansen

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Den omdiskuterte pelsdyrindustrien skal endelig avvikles. Nå må arbeidet styrkes for å hjelpe farmerne over på annet arbeid, skriver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

Pelsdyrindustrien i Norge har i årevis vært en kilde til opphetet debatt. Grusomme bilder av nitriste forhold fra norske pelsdyrfarmer har med jevne mellomrom blitt avdekket gjennom media.

Det har vært vondt å være vitne til for dyrevenner.

Derfor har vi kjempet for å få politikerne til å forstå hvor uetisk og meningsløs pelsdyrindustrien er. En mørk vinterkveld i januar kom endelig gjennomslaget: takket være Venstre fastslår regjeringserklæringen at pelsdyrnæringen skal avvikles innen 2025.

Pelsdyroppdretterne skal kompenseres for avviklingen, og utredningen av hvordan dette skal skje er i gang i Landbruks- og matdepartementet.

Men arbeidet går tregt. I statsbudsjettet for 2019 var det ikke satt av en eneste krone til kompensasjon for de oppdretterne som ønsker å komme seg ut av næringen nå. Med ekstremt lave skinnpriser på grunn av lav etterspørsel internasjonalt, innser mange oppdrettere at det ikke er noe fremtid i pelsdyrnæringen. Flere ønsker seg ut, og er klare til å starte opp med ny virksomhet. Dette bør de få mulighet til. Vi skjønner at oppdretterne er frustrerte. I høringen til Stortingets Næringskomité nå i oktober, ba Dyrevernalliansen om 100 millioner kroner allerede i 2019 for å hjelpe oppdretterne over den første kneika.

Ikke alle forslag er like konstruktive. Ifølge en ny beregning bestilt av pelsdyrnæringen selv, vil en avvikling av pelsindustrien koste svimlende 2,3 milliarder kroner. Dette tallet har liten rot i virkeligheten, og er beregnet ut i fra tenkte scenarioer som blant annet ser ut til å inkludere frisørbesøk og fremtidige ferieturer. Til sammenligning har analysebyrået Menon Economics beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved pelsavviklingen til 165 millioner kroner.

På bakgrunn av verdiskapningen som Menon anslår at pelsnæringen står for, har Dyrevernalliansen beregnet totalkostnadene for avvikling, kompensasjon og omstilling til å være på mellom 190 og 440 millioner kroner. Vi mener dette er et forslag til en generøs kompensasjon.

Samtidig er det viktig å vise realisme i den situasjonen næringen nå befinner seg i, med lave skinnpriser og dårlige framtidsutsikter.

Ifølge Menon vil det lønne seg at de som driver med reveoppdrett går over til en annen jobb.

Dyrevernalliansen føler et ansvar nå for å bidra til en god avvikling. Vi mener også at samfunnet har et ansvar for å gjøre det så enkelt som mulig for de av pelsdyroppdretterne som nå ønsker å etablere sitt nye arbeidsliv. Nå fokuserer Dyrevernalliansen på effektiv gjennomføring av avviklingsplanen.

Ingen dyr er sikre før siste farm er stengt.

Stemmer
Populært