Meny

KrF stoppet gransking av velferdskuttene de bisto regjeringen med å innføre

VELFERDSKUTTERE: KrF-nestlederne Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide har gått sammen med Frp og Høyre om å kutte i mange velferdsordninger. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Først sikret KrF flertall for regjeringens kutt i 15 ulike velferdsordninger. Så forhindret de SVs forslag om å undersøke konsekvensene for de uføre, syke og fattige som ble rammet.

– Jeg er skuffet over at KrF forhindret dette. Jeg tror mange av de usosiale kuttene som har rammet folk med lite makt og rikdom, folk som er fattige og syke, er kutt som KrF egentlig er imot.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken til ABC Nyheter, om en oppsiktsvekkende opptreden fra KrFs side i Stortinget.

I ly av budsjettdebatt og intern KrF-debatt har saken gått offentligheten hus forbi.

Vil ikke vite

I forbindelse med trontaledebatten forrige uke foreslo SV at Stortinget skal be regjeringen undersøke konsekvensene for de som ble rammet av kutt regjeringen med hjelp fra KrF har gjennomført i 15 ulike velferdsordninger.

Torsdag i forrige uke stemte KrF for å forhindre Stortinget fra å få greie på virkningene av samtlige 15 kutt:

Kutt i bostøtte, uføretrygd, uføres barnetillegg, kjøpekraft for alderspensjonister, rettshjelpstiltak, overgangsstønad og andre ordninger.

Aktuelt: KrF vil stemme ned alle andres forslag i Stortinget inntil videre

KrF var selv med på å vedta velferdskuttene gjennom sitt samarbeid med Solberg-regjeringen.

Under voteringen 4. oktober viste det seg at de også var uenig i at virkningen av disse kuttene skal fram i lyset.

Taus Olaug Bollestad

SV-leder Audun Lysbakken under trontaledebatten 2018 på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I flere dager har ABC Nyheter prøvd å få en forklaring på stemmegivningen fra KrFs nestleder Olaug Bollestad, som leder Stortingets helse- og omsorgskomité.

Alt hun ville meddele var en kort tekstmelding:

«Vi har i denne måneden blitt enige om en restriktiv holdning til slike forslag. Vi har tidligere støttet SV i liknende forslag.»

Bollestad, som i KrFs pågående debatt om veivalg foretrekker samarbeid med Frp framfor SV, har ikke svart på spørsmål om utdyping av dette.

– At de stemmer imot å kartlegge konsekvensene, viser prisen for samarbeidet med høyresiden. Med det kommer en usosial fordelingspolitikk, sier Audun Lysbakken og legger til:

– Prisen for samarbeidet med høyresiden er at KrF til og med stemmer ned det å undersøke konsekvensene av usosiale kutt de da må bli med på.

– I det nye budsjettforslaget kommer nye eksempler på at regningen for de rikes skattefest sendes til de som har lite, og de som er syke, sier SV-lederen.

– Viktig for demokratiet

Nils T. Bjørke (Sp) i Stortingets presidentskap slår fast at det står opp til hvert enkelt parti hvordan de stemmer.

– Men det er litt overraskende hvis de stemmer ned forslag de egentlig er litt for. Det er spesielt, sier Bjørke til ABC Nyheter.

– Jeg mener at for demokratiets del er det en stor fordel at de stemmer for det de er for, mot det de er mot, legger han til.

Det viktigste en stortingsrepresentant gjør ifølge Bjørke, er å håndtere det løpende stortingsarbeidet.

– Stemmer partier imot det de er for, blir det vanskelig for folk flest å forholde seg til hva de ulike partiene mener, sier Nils T. Bjørke.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Nils T. Bjørke

Populært