Meny

Minst to tilfeller til av risikabel mobilbruk i regjeringen

Tor Mikkel Wara. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
I to andre tilfeller har den politiske tatt med seg tjenestetelefon til risikoområder uten sikkerhetsvurdering, opplyser justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Opplysningene kommer som svar på skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til Statsministerens kontor (SMK).

Mobiltelefonene ble tatt med uten at dette var basert på at det ble tatt en sikkerhetsvurdering i forkant og at spesielle tiltak ble iverksatt slik at telefonene ikke skulle kunne gjøres sårbare for hackerangrep.

Hong Kong og Russland

Med «høyrisikoland» mener Justisdepartementet land som utgjør særlig høy etterretningstrussel, som etter PSTs siste vurdering er Russland, Kina og Iran.

Høsten 2017 deltok statsråd Ketil Solvik-Olsen sammen med statssekretær Tom Cato Nilsen i Samferdselsdepartementet på veiåpning som involverte korte arrangementer både på norsk og russisk side av grensen. Ved disse arrangementene hadde både statsråden og statssekretæren med seg sin ordinære tjenestetelefon.

De få timene statsråden var i Russland, var mobiltelefonen bevisst satt i flymodus og i personlig varetekt under hele oppholdet. Telefonene hadde heller ikke departementets saksbehandlingssystem installert, understreker Wara.

I mai 2016 gjennomførte statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet en privat reise til Hong Kong og Macao. 

Regionene ble underlagt Kina i henholdsvis 1997 og 1999.

Men siden regionene var visumfrie, vurderte ikke Tvedt dem til å være til et høyrisikoland og tok etter egen vurdering med sin ordinære tjenestetelefon på reisen. Telefonen hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert, påpeker justisministeren.

I tillegg bruker de engasjerte i Utenriksdepartementet tjenestetelefonen regelmessig i utlandet. Men Utenrksdepartementet er i en «særstilling» når det gjelder ansattes reiseaktivitet og varige opphold i høyrisikoland. Derfor har departementet særskilte sikkerhetsløsninger og retningslinjer knyttet til dette, og bruken av telefon tilpasses også risikoen i slike land, skriver justisministeren.

ABC Nyheter har bedt om det foreligger en vurdering om risikoen for at mobiltelefonene ble kompromittert på samme måte som Per Sandbergs kan ha blitt.

– Forandrer saken helt

Tidligere i dag sa SVs representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Torgeir Knag Fylkesnes, til ABC Nyheter at dersom flere politiske ledere har tatt med seg tjenestetelefoner til høyrisikoland, kan det forandre saken helt.

– Da er ikke hendelsen med Per Sandberg kun et unntak, da er det bare et eksempel på elendig sikkerhetskultur i regjeringen.

– Vi i Stortingets delegasjon er svært opptatt av å følge sikkerhetsreglene. Det er derfor ikke holdbart at en statsråd som sitter på langt flere sensitiv informasjon enn vi gjør, skal ha større slingringsmonn enn oss, sier Fylkesnes.

Aktuelt:   KrF vurderer kontrollsak selv om Sandberg går av

Foretok sikkerhetsvurdering i tre andre tilfeller

I tillegg er det tre tilfeller av at tjenestetelefoner er tatt med etter at departementet i forkant gjorde en sikkerhetsvurdering og spesielle tiltak ble iverksatt;

I februar 2017 besøkte daværende statssekretær Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet Iran. Han hadde med sin ordinære tjenestetelefon, der det var installert sikkerhetsprogramvare og satt særskilte begrensninger for hva telefonen kunne brukes til, samt at den til enhver tid skulle være i hans besittelse. Til tale var det anskaffet lånetelefon for denne reisen. 

I april 2017 besøkte daværende statssekretær Lisbeth Norman i Helse- og omsorgsdepartementet Kina. Etter en samlet vurdering ble tjenestetelefonen benyttet i området. Saksbehandlingsverktøy var ikke tilgjengelig på telefonen. 

I april 2017 besøkte statsministeren, statssekretær Ingvild Stub og daværende statssekretær Sigbjørn Aanes Kina. Tjenestetelefoner ble medbragt for bruk på reisen til og fra. Før ankomst til Kina ble telefonene slått av, samlet inn og det ble iverksatt tiltak for å sikre at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres. Prosedyren ble fastlagt etter at råd fra PST var innhentet. Telefonene ble ikke brukt i Kina. Lånetelefoner ble brukt under oppholdet. Nettbrett ble behandlet på samme måte, opplyser justisministeren.

Populært