Meny

Etter kutt i regjeringens forslag til statsbudsjett:

Råd til nordiske regjeringer: Økonomisk støtte til frivillige er veldig viktig

TILLIT FOR FALL? Det trengs satsing, ikke minst økonomisk støtte, til frivillige organisasjoner, heter det i en rapport til Erna Solberg, Stefan Löfven og de andre nordiske statsministrene. Foto: Laura Kotila / Statsministerens kontor

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nordisk ministerråd er bekymret for at tilliten i samfunnet kan forvitre. Etter å ha kuttet i tilskudd til frivillige organisasjoner i statsbudsjettet, fikk Erna Solberg råd om å støtte de frivillige, «ikke minst økonomisk».

HELSINKI (ABC Nyheter): Det vakte bestyrtelse da regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2018, kuttet ut støtte til mange frivillige organisasjoner.

Men da Erna Solberg og de andre statsministrene i Nordisk Ministerråd behandlet rapporten "Tillit - det nordiske gull", fikk de råd om det motsatte:

Skal Norden unngå at tilliten i samfunnet forvitrer, må det settes inn tiltak. Ett viktig punkt er livskraftige frivillige organisasjoner.

Da trengs støtte fra staten, «ikke minst økonomisk», heter det der.

Jussbuss, Gatejuristen og Juridisk rådgivning for kvinner er blant dem som får redusert pengestøtte. Samtlige 33 organisasjoner som i mange år har fått driftsstøtte fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), skal bli fratatt hver krone av støtten dersom de blåblå får det som de vil i Stortinget.

Les også: Stormløp mot Erna Solberg for «smålige kutt»

Verdens beste tillit nå

Rapporten «Det nordiske gull» presenterer tall som viser at de nordiske land nyter så høy tillit i befolkningene, at ingen andre kommer på siden av det.

Og tilliten mener man fremmer gode samfunn og evne til produktivitet og omstilling. Frivilligheten er ett av elementene som bygger opp om tillit i Norden.

– Vår sosiale modell er også best for forandringer. For trygge mennesker våger å prøve, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven i debatten.

Rapporten understreker at framveksten av det frivillige foreningslivet i nordiske land har skapt et sammenholdende kitt i samfunnet.

Lokalt forankrede folkebevegelser på grasrotnivå, medlemsbaserte og demokratisk styrte, har hatt stor betydning.

– De nordiske landene har trolig mer å tape på minsket sosial tillit, enn andre land har. Ikke bare fordi de har de høyeste nivåene for tillit, men fordi samfunnsmodellen er basert på høy grad av tillit, skriver rapportørene.

Danmark, Finland, Norge og Sverige topper rankingen av tillit innad i land i verden.

Deretter følger Nederland og Sveits.

Les også: Nordiske sosialdemokrater fikk varsko om framtida

Erna Solberg: - Vi gir mye støtte

Rapporten påpeker imidertid at de nordiske landene står overfor utfordringer som følge av økende ulikhet i de nordiske samfunnene.

Det skyldes blant annet økt økonomisk ulikhet, innvandring og politisk polarisering. Det er ikke en naturressurs vi kan ta for gitt.

– Ett av tiltakene i rapporten er at statene støtter de frivillige organisasjonene, ikke minst økonomisk. Der har jo dere i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år strøket en rekke frivillige organisasjoner, Erna Solberg?

– Vi bruker over 11 milliarder kroner til frivillige organisasjoner i statsbudsjettet som er lagt fram. Så er det noen organisasjoner som har fått redusert eller har fått fjernet støtte fra noen ordninger. Men det er flere organisasjoner som får støtte fra andre ordninger på statsbudsjettet. Norge har et omfangsrikt samarbeid med frivillige organisasjoner, sier statsministeren til ABC Nyheter.

– Barne- og ungdomsorganisasjonen 4H og hele bunten av organisasjoner som har blitt støttet av Landbruks- og matdepartementet, er jo strøket?

– 4H får støtte fra andre steder, som barne- og ungdomsorganisasjon, fra Frifondet og får momskompensasjon. Altså tre andre støtteordninger enn fra Landbruks- og matdepartementet, svarer Solberg.

Populært