Disse to småkommunene må si opp 600 avtaler fordi de slår seg sammen

<p>TO SMÅ BLIR ÉN: I dette landskapet blir to norske bygdekommuner til én fra 1. januar 2018. Hvor mye som må gjøres for å slå sammen Leksvik og Rissa på Fosen-halvøya, vil overraske de fleste.</p>
TO SMÅ BLIR ÉN: I dette landskapet blir to norske bygdekommuner til én fra 1. januar 2018. Hvor mye som må gjøres for å slå sammen Leksvik og Rissa på Fosen-halvøya, vil overraske de fleste. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Krangel om kommunesammenslåing er så sin sak. Ordfører Ove Vollan i Rissa gir et gløtt bak kulissene om hvor mye arbeid det er å slå seg sammen med naboen Leksvik.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge fra 428 til 354 kommuner

Regjeringen har siden juni 2014 gjennomført en prosess for å redusere antall kommuner og fylker.

Noen kommuner, som Rissa og Leksvik, har selv ønsket å slå seg sammen. Andre blir tvangssammenslått av regjeringen.

121 kommuner er vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

INDRE FOSEN (ABC Nyheter): 15. mars 2015 vedtok nabokommunene Leksvik og Rissa å slå seg sammen. 1. januar 2018 skal det skje.

Da blir de - to og et halvt år, 25 arbeidsgrupper og 23 folkemøter etter, til Indre Fosen kommune med 10.200 innbyggere. Hva har det kostet av tid, arbeid og krefter?

– Vi hadde en kjempekrangel om vi skulle tilhøre Sør-Trøndelag, som vi er del av, eller Nord-Trøndelag, som Leksvik ligger i. Så løste det hele seg ved at trøndelagsfylkene også slår seg sammen til én fra 1. januar, smiler ordfører Ove Vollan (H), som tar imot ABC Nyheter på hurtigbåtkaia i Vanvikan en vakker oktoberdag.

Ordføreren er på fremmed grunn, enn så lenge, her i Vanvikan 25 minutters båttur fra Trondheim. Vanvikan med sin klynge av teknologibedrifter ligger i Leksvik kommune, men blir et naturlig midtpunkt når Indre Fosen etter mye møye ser dagens lys.

600 avtaler, 1.000 arbeidskontrakter

ARBEID: – Det har gått med kvelder og helger når 25 arbeidsgrupper i to år har forberedt sammenslåinga - i tillegg til å drifte kommunene som vanlig, sier ordfører Ove Vollan (H) foran rådhuset i Rissa. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
ARBEID: – Det har gått med kvelder og helger når 25 arbeidsgrupper i to år har forberedt sammenslåinga - i tillegg til å drifte kommunene som vanlig, sier ordfører Ove Vollan (H) foran rådhuset i Rissa. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Lite aner folk flest hvor mye mikkmakk det er å slå sammen to kommuner i vår digitale tidsalder.

Hva som skal til for at alle tjenester og digitale systemer virker fra midnatt 1. januar 2018.

Det kan Ove Vollan alt om.

– Ta bare dette med avtaler. Totalt har vi over 600 avtaler vi må si opp og reforhandle, forteller han.

For ikke å snakke om at arbeidskontraktene til samtlige 1.000 ansatte må omgjøres, fra to kommuner med noe ulike avtaler og avlønning.

– Det er ikke sikkert vi kommer helt i mål med dem før nyttår, vedgår Vollan.

Samme arbeid må altså skje i 119 andre kommuner også.

Ingen skal sies opp som følge av sammenslåingen i Indre Fosen. Men det ble konkurranse om ni sjefsstillinger i nykommunen.

– Åtte av dagens sjefer fant andre jobber, i omsorg beholdt vi en nestkommanderende. Med dette har vi spart inn 5 millioner i lønnskostnader i 2018. Den overflødige rådmannen fikk ett års etterlønn, forteller Vollan.

Aktuelt: Flertall mot tvungen kommunesammenslåing

– Stor forskjell, mye arbeid

LANDBRUK: Rissa og Leksvik er landbrukskommuner. Nå må gårds- og bruksnumre forandres når de går sammen, for der inngår kommunenummeret.
LANDBRUK: Rissa og Leksvik er landbrukskommuner. Nå må gårds- og bruksnumre forandres når de går sammen, for der inngår kommunenummeret.

Mange av avtalene for øvrig er småtterier, som at idrettslaget har kontrakt på å leie en gymsal. Det skal fortsette, hvis ikke skolen blir nedlagt som følge av sammenslåingen, da. Men uansett må avtalen skrives om, siden nykommunen nå blir en ny avtalepart.

– 60 av avtalene er reelle, ordentlige saker vi må reforhandle, sier Vollan.

Det kan dreie seg om leasing av bil, vaskeavtaler, strømleveranser.

– Vi har store forskjeller på vannavgifter, sier Vollan.

Kommunen må forholde seg til fire private vannverk og noen kommunale med få abonnenter.

– Vi har forskjellige leverandører på veldig mye, for eksempel søppel, sier han og legger til:

– Der vi er forskjellige, er det mye arbeid.

«Bare» 6-7 millioner til IT-omlegging

En kinkig sak som kan ende trist for noen som følge av sammenslåingen, er avtaler med lokale småbedrifter.

– Hva skjer med dem når vi blir større, bestillingene blir større og mer må på anbud? De to kommunene har handlet hos hver sine lokale småbedrifter. Etter sammenslåing må vi velge om vi skal kjøpe hos den ene eller den andre. For noen virksomheter kan det bety liv eller død, sier ordføreren.

IT-konsulentene kan spise bløtkake hver dag

Virkelig store jobber som må gjøres landet over når 121 kommuner skal slå seg sammen, er å samkjøre IT-systemene og arkivene til ett felles.

«IT-konsulentene kan spise bløtkake hver dag.», sier en ekspert på den praktiske oppfølgingen av kommunereformen, til ABC Nyheter.

Leksvik og Rissa, som for øvrig slår seg sammen av fri vilje etter folkeavstemninger, er heldige på IT-fronten, i og med at Rissa drifter Fosens interkommunale IKT-selskap. Det betyr også at systemene på forhånd er relativt samkjørte, noe som langt fra er tilfelle i mange andre kommuner som skal fusjonere.

– Vi gjør alt sjøl. Hvis en kommune ikke har det sjøl, men bruker konsulenter, blir det veldig dyrt, sier Vollan.

Han forteller at det har vært mye arbeid med IKT. Mye skal kobles opp. Alle journaler skal samordnes bakover i tid.

– I og med at vi er så sammenkobla fra før, vil vi trolig bruke bare 6-7 millioner på IKT-arbeidet, forteller ordføreren.

BETINGELSE: – Vi satte som betingelse for sammenslåingen, at det nye kommunevåpenet skulle bli Leksviks, for det er vakkert, sier Rissa-ordfører Ove Vollan. Foto: Leksvik kommune
BETINGELSE: – Vi satte som betingelse for sammenslåingen, at det nye kommunevåpenet skulle bli Leksviks, for det er vakkert, sier Rissa-ordfører Ove Vollan. Foto: Leksvik kommune

Alle kommuner som slår seg sammen, får dessuten kraftige rystelser i utallige offentlige registre der kommunenummer inngår. Det går på alt fra gårds- og bruksnummer til NAV-tjenster og helseregistre, som i kommunikasjon mellom sykehus og kommune kan gå på liv og helse løs - hvis det ikke fungerer umiddelbart.

Les også: – Sp tviholder på godt betalte ordførere framfor å tilby gode tjenester

25 arbeidsgrupper i to år

Kommunene må også finne ut om de har samme vei- eller gatenavn. En og samme kommune kan ikke ha to «Storgater».

Men først og fremst, understreker Rissa-ordfører Vollan, er det viktig å kartlegge alle forhold som må gjøres noe med, og jobbe for en felles kultur. Det må skje i tett samarbeid med de ansattes tillitsvalgte.

Trepartssamarbeidet i Indre Fosen har vært organisert i 25 arbeidsgrupper, der politikere, administrasjon og tillitsvalgte i måneder og år har tråklet seg gjennom alle kommunens oppgaver. Ikke få arbeidstimer har gått med.

– Arbeidsgruppene har fått ansvar for hvert sitt område. De som jobber med oppvekst, for eksempel. Først blir de kjent. Hvordan ser området ut i vår kommune og deres? I neste fase går de over i hvordan den nye kommunen skal se ut, forteller han.

Kultur, skole, kirke, økonomi, frivilligsentralen og politi er blant temaene.

Kvelder, helger, overtid

– En av de 25 arbeidsgruppene er politisk. Der har ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i begge kommunene vært med. Hvordan skal de forskjellige utvalgene og formannskapet være? Kommunestyret i den lille kommunen Leksvik med 3.500 innbyggere var større enn hos oss, med 25 representanter. Vi med 6.700 innbyggere har 23. Vi vedtok å være rause og slå dem sammen som de er fram til neste kommunevalg, så det blir fler fra Leksvik enn Rissa, forteller Vollan.

Utallige arbeidstimer er gått med.

– Så hvor mye har 25 arbeidsgrupper i to år kostet i overtid, og har det gått utover de daglige gjøremålene?

– Vi fikk 27 millioner av staten for å slå sammen. Vi satte av endel lønn til ansatte og tillitsvalgte for denne ekstrajobben. Men de som har deltatt, har rapportert inn veldig få overtidstimer. Det har nok gått med mye kvelder og helger, uten at de registrerte, og dermed har vi ikke brukt så mye penger, svarer ordføreren.

Det som er klart, er at kommunene har frikjøpt tillitsvalgte så de ansatte kunne bli godt representert. Det er satt av halvannen stilling fra 1. januar 2016 av, noe som koster cirka halvannen million kroner.

– Stort sett har de klart å opprettholde tjenestene, selv om det har gått litt utover noe, sier Vollan.

Sanner smører prosessen

Økonomisk går sammenslåingen bra, tross alle kostnadene blir prosessen smurt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners budsjett.

Kommunene som slår seg sammen, får penger til prosessen, og vil i 15 år få beholde et basistilskudd i tillegg til de årlige overføringene til den nye kommunen.

– Vil dere som har gjort dette så billig, få overskudd av de 27 millionene dere har fått av staten for sammenslåingsprosessen?

– Vi klarer å bruke dem opp på sikt. Men da bruker vi også på ting som ikke har direkte med kommunereformen å gjøre, svarer Ove Vollan.

Indre Fosen skal bruke 5 millioner til omstillingsprogram for næringslivet.

– 4 millioner skal vi bruke til å smelte folk i kommunene sammen, via eldreråd, idrettslag og andre organisasjoner. Vi skal ha en del kjempetrivelige arrangementer.

– Vi bruker to tredjedeler på det vi må, og en tredjedel på det vi vil, sier Vollan. Vi vil styrke arealplanen, der ligger vi litt etter begge kommunene. Vi skal bli døgnåpen digital kommune. Du skal kunne søke på garasje og barnehage.

Færder tjener nesten 5 millioner

Færder kommune som Nøtterøy og Tjøme skal opprette til nyttår, er også blant dem som har sluppet heldig fra utgiftene takket være mye egeninnsats og lite innleie, og penger fra departementet.

– Det at vi slår oss sammen, gir kommunene til sammen 4,6 millioner mer enn om vi ikke hadde slått oss sammen, forteller rådmann Torill Eeg til ABC Nyheter.

Det skyldes endringene i inntektsoverføringene til kommunene.

– Siden vi slår oss sammen, får vi beholde et basistilskudd på 13 millioner i 15 år, i tillegg til de ordinære overføringene, forklarer hun.

– Det største i karrieren

Mye arbeid, javel - men helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen i Rissa og Bjørn Ståle Aalberg, helsesjef i Leksvik, er begeistret over hva de som ledende ansatte har fått være med på som følge av kommunesammenslåingen.

– Det har vært fryktelig artig! Og utfordrende, sier Karlsen.

– Prosessen vi har vært med på, er kanskje det største som kan skje i vår karriere i offentlig sektor, sier hun.

– Men det er klart, vi er jo i stillinger som har vært involvert mye, så er det viktig hvordan andre ansatte opplever det også, legger hun til.

Prosessen i Leksvik og Rissa kaster også av seg akademiske resultater:

– Jeg skriver masteroppgave om prosessen, og personalsjefen doktoravhandlingen om hvordan de ansatte opplever prosessen, forteller Hilde Anhanger Karlsen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:37 Mexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner01:55 Ocean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet01:28 De konservative får 26 ganger mer i bidrag enn Labour01:04 Utland scoret fem mål i ligacupkamp01:04 Store demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia00:54 Frist for nye grenser for svevestøv utsatt for andre gang00:20 Tallet på døde stiger etter angrep i Mali23:44 Opprørspoliti mot begravelsesfølge i Bolivia22:57 Ventura slo tilbake etter katastrofestart22:29 Helsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk21:47 Senterpartiet vokser på ny partimåling21:32 «Hvaldimir» har flyttet sørover21:07 Nye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04 Nye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56 Solberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40 Tine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19 To jagerflygere omkom i ulykke19:37 Russlands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24 Fire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23 Demonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12 Kvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58 Falsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57 Skiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41 Edvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen18:24 Frode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten17:50 NHO møter kraftig klima-kritikk fra flere hold17:39 Netanyahu tiltales for korrupsjon17:24 Fotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06 To personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31 Palestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14 22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14 Mann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59 Karin (90) krever OL-gull sitt: – Jeg fikk et merkelig svar15:44 Kvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes15:43 Mourinho åpnet Tottenham-jobben med å rose Pochettino14:53 Haaland er ikke kvitt kneskaden14:36 Labour legger fram detaljert valgprogram14:35 Johaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33 16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10 Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53 Politiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31 UD fraråder reiser til Bolivia13:21 Medier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15 Fire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51 Helseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50 Kringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28 Nav venter fortsatt lav ledighet12:27 Ulsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01 Farlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42 Forskere har påvist hudkreftgener11:15 – Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53 – Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41 Ving overtar tolv hoteller i Spania10:00 Knivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45 Ber om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43 Sønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43 Kina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42 Eldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45 Dyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37 Hitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53 Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42 Australias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33 Siv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05 Blytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39 Thingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36 Elverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03 Riksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00 Sveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50 Dette skjer i dag05:45 En av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30 Dette skjedde i natt05:30 – Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16 18 jihadister drept i Burkina Faso05:00 VG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45 Medisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53 Northugs manager slutter etter ni måneder03:38 Bellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02 Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00 Flere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59 Ap vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46 Studie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01 KS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45 Kraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01 Fylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58 Bolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44 Greta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40 Babcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30 Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25 Donald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11 Curling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59 Avsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23 Mann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16 Kvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38 Politiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19 Solberg ba kollegene skjerpe seg21:02 Person døde etter utforkjøring20:38 Dale demper troen på elfly i Norge20:37 UEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33 Utenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21 Tysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte
Siste nytt
02:37VerdenMexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner01:55VerdenOcean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet01:28VerdenDe konservative får 26 ganger mer i bidrag enn Labour01:04SportUtland scoret fem mål i ligacupkamp01:04VerdenStore demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia00:54NorgeFrist for nye grenser for svevestøv utsatt for andre gang00:20VerdenTallet på døde stiger etter angrep i Mali23:44VerdenOpprørspoliti mot begravelsesfølge i Bolivia22:57SportVentura slo tilbake etter katastrofestart22:29PengerHelsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk21:47PolitikkSenterpartiet vokser på ny partimåling21:32Norge«Hvaldimir» har flyttet sørover21:07PengerNye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04NorgeNye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56PolitikkSolberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40PengerTine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19VerdenTo jagerflygere omkom i ulykke19:37SportRusslands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24NorgeFire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23NorgeDemonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12NorgeKvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58VerdenFalsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57SportSkiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41NorgeEdvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen18:24NorgeFrode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten17:50ReiseNHO møter kraftig klima-kritikk fra flere hold17:39PolitikkNetanyahu tiltales for korrupsjon17:24NorgeFotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06VerdenTo personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31NorgePalestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14Norge22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59SportKarin (90) krever OL-gull sitt: – Jeg fikk et merkelig svar15:44NorgeKvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes15:43SportMourinho åpnet Tottenham-jobben med å rose Pochettino14:53SportHaaland er ikke kvitt kneskaden14:36PolitikkLabour legger fram detaljert valgprogram14:35SportJohaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33Verden16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10NorgeRiksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53NorgePolitiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31ReiseUD fraråder reiser til Bolivia13:21SportMedier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15NorgeFire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51SportHelseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50KulturKringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28NorgeNav venter fortsatt lav ledighet12:27SportUlsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01VerdenFarlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42Helse og livsstilForskere har påvist hudkreftgener11:15Penger– Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53Sport– Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41ReiseVing overtar tolv hoteller i Spania10:00NorgeKnivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45NorgeBer om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43VerdenSønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43VerdenKina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42NorgeEldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45VerdenDyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37VerdenHitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53NorgeWiderøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42VerdenAustralias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33PolitikkSiv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05Helse og livsstilBlytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39SportThingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36SportElverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03PolitikkRiksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00PengerSveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50NorgeDette skjer i dag05:45NorgeEn av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Motor– Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16Verden18 jihadister drept i Burkina Faso05:00NorgeVG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45Helse og livsstilMedisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53SportNorthugs manager slutter etter ni måneder03:38NorgeBellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02VerdenKongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00VerdenFlere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59PolitikkAp vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46VerdenStudie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01NorgeKS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45VerdenKraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01NorgeFylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58PolitikkBolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44VerdenGreta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40SportBabcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30NorgePolitidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25VerdenDonald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11SportCurling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59SportAvsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23NorgeMann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16NorgeKvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38NorgePolitiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19PolitikkSolberg ba kollegene skjerpe seg21:02NorgePerson døde etter utforkjøring20:38NorgeDale demper troen på elfly i Norge20:37SportUEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33VerdenUtenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21VerdenTysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte
Populært