Meny

FAU-leder: – Det er to verdener i en og samme by

BEKYMRET: FAU-leder og pedagog Lise Ones mener politikerne kutter i det viktigste, og savner en nasjonal integreringsdebatt. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Justisministeren og politiet er bekymret for utviklingen i Oslo øst. – Det henger ikke på greip med at det kuttes i integreringen, sier FAU-leder i Søndre Nordstrand Lise Ones. Bydelen skal spare millioner.

HOLMLIA/MORTENSRUD (ABC Nyheter):

– Vi har sett en utvikling i kriminaliteten særlig de siste månedene i noen bydeler i Oslo som gir grunn til bekymring, sa justisminister Per-Willy Amundsen til ABC Nyheter fredag.

Rundt 90 personer er pågrepet i en pågående aksjon mot kriminelle nettverk i de sørøstlige delene i Oslo. Kriminelle gjenger opererer gjennom vold, trusler og narkotikakriminalitet, og situasjonen har utviklet seg i negativ retning, bekreftet politiet i juli.

Samtidig opplyste politiet om at ungdom ned i 14-15-årsalderen er registrert i de kriminelle nettverkene.

Les mer: Oslo-politiet slår alarm om voldelige ungdomsgjenger

FAU-leder: – Politikerne har mislyktes

Leder for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Lofsrud skole på Mortensrud, Lise Ones, er bekymret for utviklingen i bydelen hvor hun har to sønner; en i barneskolen og en i ungdomsskolen. Selv jobber hun som pedagog i en barnehage i bydelen.

Hun bekrefter problemene knyttet til gjengkriminelle og at ungdom faller utenfor i skolesystemet. Derfra er veien til kriminalitet kort, påpeker Ones.

– Jeg mener politikerne har mislyktes totalt i integreringen. Etter Benjamin-drapet i 2001, mener jeg vi så et klart skifte. Ingen turte lenger å snakke om utfordringer knyttet til innvandring. Det forferdelige drapet ble bare så stygt at vi har lagt alle diskusjoner på is. I motsetning til å bli en felles bydel hvor vi lever side om side, har vi blitt splittet og tatt avstand. Vi har ført en integreringspolitikk som har vært altfor defensiv. Det er to verdener i en og samme by. Det er nærmest så vi må lete etter norsk kultur, sier FAU-lederen.

Les også: Studie: Integreringen i feil retning i Norge

Kutter millioner

Ones synes politikerne skal ha ros for at man kan snakke om utfordringer knyttet til innvandring. I bydelen Søndre Nordstrand hvor den kriminelle gjengen «Young Bloods» har sin tilhørighet, er over halvparten av befolkningen innvandrere, ifølge tall fra SSB.

– Vi har feilet, sier Ones. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

– Vi har sett en utvikling det siste året hvor det er blitt politisk akseptert å snakke om utfordringene knyttet til innvandring og at det skal stilles krav til alle. Alle partiene er blitt enige om at det er greit, det er helt nødvendig. Både innvandrerne og vi nordmenn ønsker det. Dessverre finnes ikke ønsket om å integreres hos alle, sier FAU-lederen.

Men hun er svært kritisk til Oslo og Norges integreringspolitikk. Kutt i språkopplæringen, er kutt i det viktigste mener hun. I 2018 skal bydelen kutte 3,5 millioner i språkopplæringen, forteller hun.

– Utviklingen som beskrives, og er en realitet, taler for det motsatte av kutt, men det er det motsatte som skjer. Pedagogisk Fagsenter som hjelper barn som har utfordringer med norskspråket i barnehagene i bydelen, skal spare inn 3,5 millioner kroner kommende år. Det er helt feil medisin. Man kutter i det viktigste, sier Ones.

– Vi feiler med for lite ressurser, fastslår hun.

I regjeringens integreringsmelding i 2016, foreslo innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug å kutte i norskundervisningen ved asylmottakene.

I statsbudsjettet i 2015, kuttet Listhaug og regjeringspartiene 75 timer av rammen på norskopplæring, som da var 250 timer.

– Politikerne må se verdien av å ha et felles språk. Da er det ikke kutt som gjelder, sier Ones.

Les om situasjonen i Søndre Nordstrand: Bilbranner, hærverk og gjengkonflikter

Etterlyser integreringsdebatt

FAU-lederen etterlyser ekstra bevilgninger til norskopplæring og fritidsaktivteter.

Hun følger innvandringsdebatten i Norge tett, og hun mener en ting er svært skuffende.

– Man snakker om hvor mange som skal inn i landet, men diskusjonen stopper nærmest der. Det skaffer kanskje ikke så mange velgere å snakke om integrering, men for oss som bor her er det helt avgjørende. Det partiet som trekker integrering opp i valgkampen, vil vinne min stemme, sier Ones og fortsetter:

– Det er ingen balanse i debatten. Alt handler om hvor mange vi skal la komme til Norge.

Les også: – Listhaug bidrar til hverdagsrasisme

Kuttet minoritetsrådgiver i 2016

En 16 år gammel gutt døde etter en voldsepisode på Homlia skole i juni. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

I et brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet uttrykte rektor ved Holmlia Skole bekymring for kutt i skolens forebyggende arbeid i 2016. Direktoratet valgte å kutte skolens minoritetsrådgiver i fjor.

Brevet ABC Nyheter har fått innsyn i er datert 26. juni i fjor.

«Uten å på noen måte trekke IMDIs kompetanse på dette feltet i tvil er jeg bekymret for den videre minoritetsrådgiversituasjonen i bydel Søndre Nordstrand, og spesielt på ungdomsskolene.» skrev daværende rektor Sverre Andenæs.

Nåværende rektor, Lasse Wam, sier de ønsker seg stillingen tilbake og er skuffet over kutt.

– Det er viktig at man i en skole, hvor 70 prosent av elevene er ikke-etnisk norske, har en arbeider som jobber dedikert med integrering, sier Wam til ABC Nyheter.

Han etterlyser ekstra tilskudd.

– Vi får ikke noe ekstra tilskudd utover det andre skoler i Oslo får. De som på bakgrunn av testing trenger ekstra språkopplæring, får det via øremerkede midler, men det får man uavhengig om man er en skole på Røa eller Homlia. Vi ønsker stillingen sterkt tilbake.

Bakgrunn: 16-åring død etter voldsepisode på Holmlia

Skolegang og språk

Politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sa til NRK i mars at han tror mange av problemene skyldes sosioøkonomiske forhold som jobb, skolegang, språk og økonomi.

– Jeg tror politiet ofte kommer inn når det er i seineste laget. Vi er avhengige av å ha et samfunn i balanse, hvor alle føler at de er en integrert del av samfunnet, sier politimesteren.

FAU-lederen er enig med politimesteren i Oslo.

– Uten et felles språk, ingen felles plattform. Da forblir vi to verdener i en og samme by, konkluderer hun.

Les også: Ekstra politiressurser satt inn i Oslo sør

Gjenger i Oslo

  • Seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, følger «fire-fem» gjengstruktur i Oslo tett. «B-gjengen» og «Young Guns» regnes som etablerte nettverk. Det gjør også «Furuset Bad Boys» og nå «Young Bloods».
  • Gjengene er involvert i narkotikamiljøet. Gjengenes narkotikavirksomhet har nedslagsfelt over hele landet.
  • Gjengmiljøet i Oslo preges av mange personkonflikter, og faren for voldelige oppgjør er stor
  • Gjengene forsøker å utvide området sitt, noe som gjøres gjennom vold og trusler.
  • Flere kriminelle med tilknytning til gjengmiljøet forsøker å bygge opp lovlige virksomheter ved siden av eller i sammenheng med den ulovlige aktiviteten de holder på med.
  • Gjengene søker løpegutter i ungdomsmiljøer.
  • Grove voldshandlinger blir sjelden glemt og hevnaksjoner kan forekomme i mange år i etterkant

Kilde: NRK, Kripos' Trendrapport 2016 og NTB

Populært