Investor dømt til fengsel for hvitvasking

En investor er dømt til halvannet års fengsel for hvitvasking.

En investor og eiendomsforvalter er dømt til ett år og seks måneders fengsel for hvitvasking av omtrent 7 millioner kroner. Det opplyser Økokrim i en pressemelding.

Pengene var utbytte av et bedrageri begått mot et kinesisk-amerikansk selskap med tilhold i Singapore. Mannen skal ha vasket pengene gjennom sitt finske eiendomsselskap.

I tillegg til fengsel må domfelte tåle inndragning av drøyt 1,3 millioner kroner. Summen tilsvarer hans eget utbytte av hvitvaskingen.

Dommen er en del av Økokrims opprulling av et internasjonalt hvitvaskingsmiljø, hvor det også foreligger dommer i utlandet.

Det er foreløpig ikke kjent om noen av partene vil anke dommen.