Ukraina-regningen har økt til nesten 14 milliarder kroner

Så langt har Ukraina-krigen kostet Norge om lag 630 millioner kroner i måneden. Foto: Andrii Marienko / AP / NTB
Så langt har Ukraina-krigen kostet Norge om lag 630 millioner kroner i måneden. Foto: Andrii Marienko / AP / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Innen utgangen av neste år vil Russlands angrepskrig i Ukraina i snitt ha kostet Norge over 600 millioner kroner i måneden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I år og neste år kommer regningen for norsk militær støtte og sivil bistand til Ukraina opp i til sammen 13,8 milliarder kroner, viser en oversikt som NTB har fått fra Statsministerens kontor (SMK).

Fordelt på antall måneder siden krigen startet 24. februar, utgjør det nesten 630 millioner kroner per måned.

Øker tempoet

De 13,8 milliarder kronene fordeler seg slik: 8,3 milliarder til sivil bistand og 5,5 milliarder i militær støtte.

Hittil i år har regjeringen bevilget 4,3 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina. Men nå økes tempoet i utbetalingene.

I juli slo statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fast at Norge ville øke støtten til Ukraina med inntil 10 milliarder kroner, fordelt på 2022 og 2023.

Torsdag i forrige uke vendte Stortinget tommelen opp for dette da de vedtok regjeringens tilleggsproposisjon om endringer i statsbudsjettet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hele 7 av de 10 milliarder kronene skal brukes i løpet av dette årets to siste måneder, mens 3 milliarder kroner er satt av til neste år.

De neste to månedene skal regjeringen bruke i alt 7 milliarder kroner til militær og sivil bistand til Ukraina. Foto: Efrem Lukatsky / AP
De neste to månedene skal regjeringen bruke i alt 7 milliarder kroner til militær og sivil bistand til Ukraina. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Sivil bistand

I alt vil regjeringen bruke 6 milliarder kroner i sivil bistand – 4 milliarder i år og 2 milliarder til neste år.

I tillegg kommer 2,3 milliarder som allerede er utbetalt til blant annet FN, Røde Kors og norske og internasjonale humanitære organisasjoner etter Russlands angrep mot Ukraina 24. februar, og som ikke er en del av tilleggsproposisjonen.

I år vil 2 milliarder bli brukt til innkjøp av gass slik at Ukraina har energi til vinteren, opplyser SMK til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

1 milliard skal brukes til driftsstøtte, blant annet lønninger, i Ukraina, mens like mye skal gå til humanitær bistand.

Den økte bistanden vil ikke gå på bekostning av bistand til andre land og mottakere, ifølge SMK.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Militær støtte

Den militære støtten fordeler seg slik:

* 1,6 milliarder til allerede gitte våpendonasjoner (som ikke er medregnet i tilleggsproposisjonen).

* 3 milliarder kroner i militær støtte i år og 1 milliard til neste år. Imidlertid skal 428 millioner av dette brukes til gjenkjøp av forsvarsmateriell som allerede er donert til Ukraina. Sluttsummen blir dermed 572 millioner kroner i 2023.

* 400 millioner kroner til våpenfond i Ukraina.

I år skal den militære støtten til Ukraina blant annet gå til det britiske International Fund for Ukraine, en mekanisme som gjør det mulig for ulike land å bidra med penger for å anskaffe forsvarsmateriell som Ukraina trenger, direkte fra industrien.

Regjeringen har også som intensjon å delta med et norsk bidrag til European Peace Facility (EPF). I tillegg skal pengene brukes til innkjøp av artilleriskyts og opplæring av og vinterutrustning til ukrainske soldater, opplyser SMK.

Utgiftene til ukrainske flyktninger i Norge er ikke tatt med i regnestykket. Det er heller ikke de store olje- og gassinntektene Norge har hatt som følge av krigen i Ukraina.