Norge skjerper innreisetiltak for reisende fra India, Bangladesh, Irak, Nepal og Pakistan

<p>Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Berit Roald / NTB</p>
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Berit Roald / NTB Foto: NTB

Regjeringen innfører pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan, på grunn av smittesituasjonen i landene.

– Smittesituasjonen i blant annet India er svært alvorlig. For å begrense risikoen for importsmitte av nye virusvarianter, innfører vi nå skjerpede innreiseregler for reisende fra India og tilgrensende land i tillegg til Irak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det innføres pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan med noen svært få unntak. Det vil si at også reisende som har vært på nødvendige reiser i disse landene, må på karantenehotell.

De skjerpede innreisetiltakene for reisende fra de aktuelle landene trer i kraft onsdag 28. april klokken 12. Alle som har avreise fra disse landene og ankommer Norge etter dette må på karantenehotell.

2.700 coronadødsfall daglig

India har vært spesielt hardt rammet av landets andre coronabølge. Sykehusene er overfylt, det er mangel på oksygen og det indiske helsedepartementet har denne uka rapportert om over 2.700 coronadødsfall daglig. Mange krematorier og gravlunder i India sier de offisielle coronadødstallene ikke er i nærheten av å gjenspeile økningen i antallet døde de mottar.

Tirsdag denne uken ankom den første forsendelsen med medisinsk utstyr fra Storbritannia. USA, Tyskland, Israel, Frankrike og Pakistan har også lovet å hjelpe India, mens Norge og Danmark vurderer mulige bidrag.

– Smittesituasjonen globalt tilsier at det raskt kan komme nye endringer i innreisereglene. Reglene kan på kort varsel bli endret slik at flere skal på karantenehotell, sier Mæland.

UD skjerper reiseråd

Alle reiser til fem land frarådes av Utenriksdepartementet på grunn av den dramatiske smitteøkningen i India. Fra før frarådes alle unødvendige reiser.

– Situasjonen i India og de andre landene vi innskjerper reiserådet til, er svært bekymringsverdig. Av hensyn til den enkeltes sikkerhet, fare for importsmitte til Norge og for ikke å belaste landenes helsevesen ytterligere, fraråder vi alle reiser dit, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Det er en svært vanskelig situasjon for helsevesenet i landet, som registrerer 2.700 coronadødsfall daglig, og det er frykt for store mørketall. Utenrikstjenesten legger til at de har liten eller ingen anledning til å gi konsulær bistand til norske borgere i disse landene.

Personvernpolicy