Betenkt over rolleblanding ved utsendelse av utlendinger

Søsknene Yasin, Taibeh (t.h. på bildet), Ehsan og deres mor Atefa Rezaie Abbasi landet på Værnes torsdag 20. juni. Familien ble hentet av politiet og fraktet ut fra Norge og til Afghanistan 15. juni.
Søsknene Yasin, Taibeh (t.h. på bildet), Ehsan og deres mor Atefa Rezaie Abbasi landet på Værnes torsdag 20. juni. Familien ble hentet av politiet og fraktet ut fra Norge og til Afghanistan 15. juni. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Det er betenkelig at samme legefirma foretar både helsemessige vurderinger og bistår i utsending av utlendinger, mener Rådet for legeetikk og Sivilombudsmannen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiets utlendingsenhet (PU) bruker det samme legefirmaet til både å vurdere helsen til utlendinger som skal tvangsutsendes, og til å bistå under returene. Det mener både Rådet for legeetikk og Sivilombudsmannen er prinsipielt betenkelig.

– Det kan stilles spørsmål ved legens uavhengighet når han både godkjenner hvem som kan flys ut, og selv påtar seg oppdraget som er svært godt betalt, sier leder Svein Aarseth i Rådet for legeetikk til NTB.

PU bruker Legetjenester A/S som eneste firma til å foreta slike oppdrag. Selskapet ledes av legen Gunnar Fæhn, som har fått kritikk for håndtering av uttransporteringen av Abbasi-familien lørdag 15. juni, fordi moren i familien ble sendt ut i bevisstløs tilstand.

Fæhn skriver i en SMS til NTB at han vet meget godt hva Aarseth mener om sammenblanding av roller, og at det står ham helt fritt å mene det. Fæhn legger til at Legetjenester A/S bistår PU i én tvangsutsending i året. Det gjelder «fit for flight»-vurdering dersom utlendingene som uttransporteres, har en svekket helsetilstand.

– Prinsipielt betenkelig

Allerede i 2015 påpekte Sivilombudsmannen i en rapport at Legetjenester A/S ikke leverer uavhengige helsetjenester.

– Utfordringene forsterkes ytterligere av at legene, i tillegg til å ha behandlingsansvar, påtar seg oppgaver som sakkyndige, gjennom å utstede erklæringer om transportdyktighet, såkalt «fit for flight», skriver sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i rapporten.

– Dette er en uvanlig og prinsipielt betenkelig ordning, fastslår rapporten videre.

Sivilombudsmannen anbefalte PU å etablere en ny, uavhengig ordning og fulgte opp med et nytt besøk i mars 2017. Da fremkom det at PU var i dialog med sentrale justis- og helsemyndigheter om å overføre helsetjenestene til kommunen, men fire år senere er det fremdeles Legetjenester A/S som leverer helsetjenestene til Trandum. Avtalen de sitter på, ble inngått i 2004, forlenget i 2015 og utløper i 2019.

Om kritikken mot Legetjenester A/S fra Sivilombudsmannen, svarer Fæhn:

– Politiet må selv velge hvordan de vil anskaffe helsetjenester. Kontrakten utløper om et halvt år, ja. Hva som skjer etter det må PU svare på, skriver Gunnar Fæhn i en SMS til NTB.

Kommunikasjonsrådgiver Miriam S. Follesø i PU bekrefter i en epost til NTB at kontrakten med Legetjenester A/S går ut ved utgangen av 2019, men vil ikke kommentere fremtidige anbudskonkurranser.

Helse- og omsorgsdepartementet har imidlertid konkludert med at dagens lovverk ikke gir anledning til å overføre helsetjenestene til kommunen.

Avsløring i USA: Migrantbarn flyttet tilbake til skandalemottak

PU: – Vi har iverksatt en rekke tiltak

Ifølge leder for PUs utlendingsinternat på Trandum, Kristina Vee Lægreid, har de i tiden etter Sivilombudsmannens rapport iverksatt en rekke tiltak som blant annet inkluderer en tydeligere rolleavklaring mellom politiets ansatte og helsepersonell.

Lægreid viser til en pressemelding fra Politiet i fjor sommer, der Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer med at det ikke var grunnlag for tilsyn av helsetilbudet på Trandum. Fylkesmannen skriver blant annet at de har merket seg «en rekke forbedringstiltak ved internatets helsetjeneste» i PUs oppfølging av de to rapportene.

Når det gjelder kritikken mot Gunnar Fæhn, svarer Lægreid at det er en vurdering de overlater til medisinfaglige personer.

Aktuelt: – Påkjenning for Abbasi-familien å komme tilbake

Bør overlates til kommunen

Leder Svein Aarseth i Rådet for legeetikk stiller seg bak anbefalingene fra Legeforeningen, Psykologforeningen og Sivilombudsmannen som anbefaler at helsetjenesten gjøres mer uavhengig ved at kommunehelsetjenesten overtar.

Det private firmaet Legetjenester A/S leverer helsetilbudet på Politiets utlendingsinternat på Trandum som blir brukt i forbindelse med tvangsreturer. Firmaet var også involvert i den omstridte Abbasi-returen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Det private firmaet Legetjenester A/S leverer helsetilbudet på Politiets utlendingsinternat på Trandum som blir brukt i forbindelse med tvangsreturer. Firmaet var også involvert i den omstridte Abbasi-returen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– I det store bildet retter Abbasi-saken oppmerksomheten mot hva slags rolle leger skal ha i innvandringspolitikken. Både i forbindelse med uttransportering, og gjennom å håndheve forskriften om å gi svært begrensede helsetjenester til papirløse flyktninger, sier Aarseth.

Mandag ble Fæhn klaget inn for Rådet for legeetikk av Abbasi-familiens advokat Erik Vatne fordi han har ytret seg på innvandringskritiske nettsteder. Både Ny Tid, Adresseavisen og Klassekampen har omtalt hvordan legen har skrevet flere innlegg på innvandringskritiske nettsider som Document og Human Rights Service (HRS).

Aktuelt: Lege som sto bak uttransporteringen av Abbasi-familien klaget inn til etikkråd

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden