UDI legger ned 17 asylmottak over hele landet

UDI-logoen, i UDIs kontorer i Oslo. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
UDI-logoen, i UDIs kontorer i Oslo. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Utledingsdirektoratet (UDI) varsler at 17 asylmottak over hele Norge skal legges ned. Færre asylsøkere til Norge har ført til mye ledig kapasitet.

– Bakgrunnen for det er at UDI har altfor mye ledig kapasitet. Det har sammenheng med at i 2015 så kom det over 31.000 asylsøkere, mot kun 3.460 i fjor. Vi har en nedgang på over 27.000 asylsøkere, sier regiondirektør for Vest i UDI, Stig Arne Thune til NRK.

Thune sier at det har ført til stor, ledig kapasitet ved mottakene, samtidig med at flere asylsøkere har fått oppholdstillatelse. Av de 17 mottakene som nå legges ned, er åtte av dem ordinære mottak. De resterende ni er mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

UDI ønsker torsdag ikke å gå ut med lista over hvilke mottak som skal legges ned, men de bekrefter at det blant annet gjelder et mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Skei i Jølster i Sogn og Fjordane.

Totalt legges 1.610 mottaksplasser ned, hvorav 320 av dem har vært øremerket for enslige mindreårige.

Thune sier at dersom utviklingen fortsetter, så ser han ikke bort fra at det kan bli enda færre mottak.

Aktuelt:

UDI-sjefen: Dagens asylsystem er ikke bærekraftig

Listhaug oppfordrer til å angi flyktninger på hjemreise

Populært