Kraftig vekst i antallet unge uføre

<p>Statsminister Erna Solberg startet valgkampen i buss fra Oslo fredag til det som beskrives som en østlandsturné.</p>
Statsminister Erna Solberg startet valgkampen i buss fra Oslo fredag til det som beskrives som en østlandsturné. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Antallet unge uføre har økt med nærmere 40 prosent de fire siste årene og utgjør nå over 14.000 personer. Statsministeren erkjenner at tallene er for høye.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en valgkampbuss på vei mot Raufoss slår statsminister Erna Solberg (H) fast at unge med psykiske eller fysiske utfordringer ikke fanges opp tidlig nok.

– De fleste som er uføre, har vært ute av arbeidslivet ganske lenge. Dette er et symptom på en situasjon som har vart i mange år, sier hun til NTB.

– Dessverre møtes mange med en holdning om «at du har så mange utfordringer at vi anbefaler uføretrygd». Det er et veldig negativt signal å sende til ungdom, framholder hun.

Les også: Tajik kritiserte uførekutt – stemte imot å gjøre noe med det

Frykter at tusenvis av uføre fratas bostøtte: – Ikke rart folk sliter

Nye tall fra Nav: Nesten én av ti mellom 18 og 67 år er uføre

Støtes bort

Solberg har flere ganger påpekt at det lysner i norsk økonomi. Arbeidsledigheten synker, veksten er i ferd med å ta seg opp og prognosene for sysselsettingsandelen er positive. Men ferske tall fra Nav viser også at mange støtes bort fra arbeidsmarkedet:

* Antallet unge uføre mellom 18 og 29 år har økt jevnt og trutt i hele stortingsperioden, fra 10.446 i desember 2013 til 14.340 i desember i fjor. Det tilsvarer en økning på 37 prosent.

* Samtidig har antallet sosialhjelpstilfeller økt fra 127.505 i 2013 til 136.648 i 2016, en økning på nesten 10.000 personer.

* I mai kom Nav med en oversikt som synliggjør at 21 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 til enhver tid mottok en eller annen ytelse til livsopphold i 2016.

Støre bekymret

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener utviklingen er bekymringsfull og sier det er alvorlig at antallet unge uføre øker.

– Andelen som er i arbeid, falt i fjor til det laveste nivået på over 20 år, ledigheten er høy, og det skapes nesten ikke flere jobber. Mer enn 70.000 personer i alderen 15–30 år er verken i arbeid eller utdanning, sier Støre til NTB.

Aps svar på situasjonen er å gjennomføre en aktivitetsreform for unge og sikre tettere oppfølging av unge arbeidsledige. Dette skal blant annet skje gjennom å forsterke ungdomsgarantiene og styrke NAVs arbeid med tilbakeføring til arbeidslivet.

Solberg påpeker at en forklaring på at tallet på uføre har økt såpass kraftig, er av teknisk art, nemlig at ordningen med tidsbegrenset uførestønad ble avsluttet i 2010.

Tar tid

Tiltakspakken som LO og NHO fredag la fram for å få ungdom inn i jobb, inneholder mange gode forslag, men de er ikke til særlig hjelp for gruppen det her er snakk om, framholder statsministeren.

– Jobbene som ble skapt under den forrige regjeringen, gikk jo heller ikke til denne gruppen. De gikk til arbeidsinnvandrere, sier Solberg, som mener det eneste som nytter, er langsiktig arbeid.

Blant tiltakene hun trekker fram, er tidlig innsats i skolen, bedre psykisk helsevern og rusomsorg, arbeidsplikt for sosialklienter og fraværsgrense i skolen for å hindre frafall.

– Jeg mener vi alt har tatt i problemet, men resultatene vil man først kunne se om åtte eller ti år, sier hun.

Personvernpolicy