Frp-statsråd til ABC Nyheter:

Avisbrann var humor, skrytevideo er informasjon


Se utdrag av den omstridte filmen.

Da han brente lokalavisen og oppfordret til boikott av den på sin Facebook-side, var det humor. Når han nå øser ut sin frustrasjon over navngitte medier i en skrytevideo på Regjeringens hjemmeside, er det derimot seriøs informasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det opplyser justis- og beredskapsminister Andersen Anundsen (Frp) i et intervju med ABC Nyheter.

Frp-politikeren fra Vestfold er frustrert over norske medier. Derfor publiserte han mandag en 33 minutters film der han som programleder og journalist fremstiller sine politiske resultater etter at han ble statsråd slik han selv ser dem: Som gedigne suksesser som har ryddet opp i justissektoren etter at Frp/Høyre-regjeringen arvet noe i nærheten av en ruin av de rødgrønne.

Se filmen i sin helhet nederst i saken

Eller som han med et noe ledende spørsmål i filmen «Trygghet i hverdagen» om noen av grepene politiet har tatt etter at han ble lov- og ordenminister, slår fast:

– Dette er en helt utrolig effektivisering, med andre ord?

Bakgrunn: Lei negativ presse: Skryter av seg selv i 33 minutters offisiell video

Før valget? Helt tilfeldig.

Statsråden avviser kategorisk at han har laget en statsbetalt valgkampfilm. ABC Nyheter skrev tirsdag at bare eksterne kostnader er på 50.000 kroner. I tillegg kommer lønn til alle involverte. Regningen betaler departementet – altså skattebetalerne.

– Vi har fra starten av vært opptatt av å sikre at filmen skal være en ren informasjonsvideo fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det er gjennomført svært mye i vårt departement, og det er en naturlig del av et departements arbeid å informere om den jobben som er gjort.

– Hvorfor kommer den tre uker før valget?

– Det er rett og slett fordi filmen nettopp er ferdig. Da så vi ingen grunn til å vente med den til etter valget. Denne filmen hadde vært like relevant både for en måned siden og i januar neste år, men i sistnevnte tilfelle ville den blitt enda lenger, sier statsråden ubeskjedent.

Faksimile fra Aftenposten 18. oktober 2013.
Faksimile fra Aftenposten 18. oktober 2013.

Ifølge ham ble filmen laget i sommer. Men allerede sist uke la Fremskrittspartiet deler av den ut på sin hjemmeside – og partiet har også delt den på sin Facebook-side og fått hundrevis av «likes», ifølge Aftenposten.

– For noen år siden brente du Tønsbergs Blad og la bildet ut på Facebook sammen med oppfordring til venner om å boikotte avisen. Nå ytrer du din frustrasjon over navngitte mediers vinkling på regjeringens offisielle side. Er ikke det umusikalsk av en statsråd?

– Jeg er en sterk tilhenger av kritisk presse og mener det er helt fundamentalt i et demokrati. Det betyr imidlertid ikke det samme som at et departement ikke har behov for å komme med egen informasjon om tiltak som gjennomføres. Derfor har vi laget denne filmen, for å fortelle om tiltak som er gjennomført. På den måten ser folk hva de får igjen for skattepengene sine. Saken om Tønsbergs Blad lærte meg at ikke alle får med seg smilefjes og humor på Facebook, sier justisministeren to år etter hendelsen som utspilte seg dagen etter Stortingsvalget som gjorde ham til statsråd.

Hans daværende raseri avstedkom sterke reaksjoner.

Statsministeren må svare Stortinget

Trass i massiv refs fra blant andre en rekke politikere som krever at statsminister Erna Solberg (H) må svare for Anundsen filmopptreden i Stortinget, stiller programlederen/redaktøren/journalisten/statsråden seg totalt uforstående til kritikken.

På direkte spørsmål om han selv tok kontakt med dem som medvirker, hvem som eventuelt gjorde det, på hvilke premisser de medvirkende stilte opp og om de fikk filmen til gjennomsyn før publisering, svarer Anundsen bare:

– Formålet med filmen var å vise til viktige tiltak som er gjennomført av regjeringen på justis- og beredskapsområdet. Jeg hadde ikke noen forhåndskontakt med dem som medvirket i filmen, og det var ikke laget noe manus.

Kritikk fra blant andre Norsk Tjenestemannslag fordi han har intervjuet tjenestemenn om regjeringens politikk, som flere hevder kan være brudd på loven, besvarer han med at det er vanlig å bli møtt med kritikk når man gjør nye ting.

– Nyttig å snakke med folk

– Jeg er trygg på at de jeg snakket med i filmen ville svart det samme om det var du som stilte dem spørsmål. Jeg snakket med disse om det vi har gjennomført av regjeringens politikk. Det er alltid nyttig å snakke med folk som har greie på de praktiske resultatene av at det blir flere politifolk, at det arbeides smartere og at det satses på politi, beredskap og kriminalomsorg. Dette er folk som er stolte av den viktige jobben de gjør hver eneste dag, og jeg synes det er flott å kunne vise frem folk som er med på å levere resultater i hverdagen.

– Skjønner du at tjenestemenn opplever det vanskelig å skulle si nei til å stille opp for statsråden i det som de blir fortalt skal være en informasjonsfilm?

– Nei, det gjør jeg ikke. Alle som uttaler seg i denne filmen var på forhånd kjent med hva slags film dette er.

– Tror du de ville ha svart deg negativt selv om de eventuelt er uenige med deg?

– Jeg er trygg på at de har sagt det de mener om de sakene som var tema i filmen.

Stjal fra NRK

NRK har etter at de så filmen, reagert sterkt på at de bruker et klipp med Nina Owing. Kanalen sa nemlig blankt nei til at departementet fikk benytte det på forespørsel. Likevel er klippet med i det nyhetsredaktør Per Arne Kalbakk konsekvent omtaler som en propagandafilm.

– Reglene er tøyd langt og på en måte som vi ikke forutså. Nå skal vi presisere i egne regler at NRK-materiale ikke skal brukes i politiske budskap – slik det allerede står at klipp ikke skal brukes i kommersiell reklame, sier Kalbakk til Dagbladet.

– Du har brukt klipp fra NRK som NRK sa nei til at dere kunne bruke. Du har altså stjålet fra NRK for å lage skrytevideo om at dere bekjemper tyveri. Hvordan føles det?

– Dette er rett og slett en feil. Det er snakk om et klipp på cirka tre sekunder som nå er fjernet fra filmen som ligger ute på regjeringen.no. Vi har hatt dialog med NRK om dette, og beklager selvsagt den feilen. Alle de øvrige nyhetsinnslagene og klippene som blir benyttet, har vi kjøpt fra henholdsvis NRK og TV2.

Kritisk til bruk av embetsverket i opposisjon

Anundsen kritiserte selv at embetsverket blir brukt i valgkampsammenheng av statsråder. Blant annet i 2009 – da han var i opposisjon til den rødgrønne regjeringen. Da ble saken Stortingsbehandlet på han og to Frp-kollegers initiativ.

Hvorfor sendte du og dine daværende partikolleger Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal et Dokument 8-forslag om statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp? Møter du ikke deg selv i døren nå?

Les hele innstillingen her.

– Representantforslaget handlet om å be regjeringen utarbeide retningslinjer for bruk av embetsmenn i forbindelse med rene partiarrangementer og reiser. Det er noe helt annet enn å vise frem og snakke om tiltak som er gjennomført i en sektor.

– Har du snakket med Siv Jensen om filmen? Hva sa hun eventuelt?

– Dette er en informasjonsfilm fra Justis- og beredskapsdepartementet. Hvert enkelt departement er selv ansvarlig for den informasjonen departementet ønsker å gå ut med.

– Kan du fortsette som statsråd etter at det til de grader er slått fast at du mangler rolleforståelse, politisk folkeskikk og politisk gangsyn fra politikerkolleger og mediekommentatorer?

– En statsråd er statsråd, så lenge han eller hun er statsråd, svarer justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til ABC Nyheter.

Se hele videoen under.

Personvernpolicy