- Lykkepiller er skyld i mange tilfeller av hjertestans

HJERTESTANS: - Cirka 200 personer er sannsynligvis døde på grunn av inntak av legemiddelet citalopram, sier forsker Peter Weeke. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
HJERTESTANS: - Cirka 200 personer er sannsynligvis døde på grunn av inntak av legemiddelet citalopram, sier forsker Peter Weeke. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Det antidepressive stoffet citalopram er sannsynligvis skyld i mange tilfeller av hjertestans, ifølge ny dansk studie. Nesten 30.000 nordmenn går på slike medisiner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Citalopram brukes for å behandle og forebygge depresjoner, og for å behandle panikkangst og tvangslidelse.

Legemidlene med citalopram har merkenavnene Cipramil, Citalopram og Desital i Norge.

I 2010 og 2011 ble rundt henholdsvis 30.678 og 29.138 nordmenn behandlet med slike legemidler. Det er en nedgang fra 41.272 i 2006 og 45.773 i 2005.

Råd til pasienter:

  • Kontakt lege umiddelbart dersom du dersom du får hjertebank, besvimer eller får vondt i brystet mens du bruker citalopram.
  • Du må ikke avslutte, øke eller redusere dosen uten å snakke med lege først.

Kilder: Legemiddelverket og Reseptregisteret

Antallet personer som får hjertestans på åpen gate, på jobben eller i hjemmet er betydelig større blant brukere av legemidler basert på det antidepressive stoffet citalopram enn det er blant brukere av andre antidepressive medisiner.

Det er konklusjonen i en ny studie som er gjennomført av hjerteleger ved Gentofte Hospital i Danmark.

- Der er en klart større risiko for hjertestans blant brukerne av citalopram. Vi mener det er et faresignal sett i lys av at citalopram er et hyppig utskrevet legemiddel i Danmark, sier doktorgradstudent Peter Weeke fra Kardiologisk Overafdeling på Gentofte Hospital, ifølge Videnskab.dk.

Han understreker at dersom man skal stoppe behandlingen med citalopram, må det gjøres i samråd med psykiater.

Legemidler med virkestoffet citalopram er også hyppig brukt i Norge. Ifølge Reseptregisteret var det 29.138 brukere av slike legemidler i 2011. Legemidlene med citalopram har merkenavnene Cipramil, Citalopram og Desital i Norge.

Les også: Lykkepiller kan hjelpe mot spilleavhengighet

- 200 brukere døde

De danske forskerne har sett på hjertestans utenfor sykehus mellom 2001-2007. Av totalt 20.000 hjertestans i perioden regner de med at 200 av dem skyldes bruk av legemidler med citalopram.

- Cirka 200 personer er døde sannsynligvis på grunn av inntak av dette legemiddelet, sier Peter Weeke ifølge Videnskab.dk.

Den danske studien sier ikke noe om hvorfor citalopram kan gi hjertestans, men underbygger en hypotese om at citalopram i høye doser kan gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser i form av en forlengelse av det såkalte QT-interval. Veldig lange QT-intervaller øker risikoen for at hjertet plutselig slutter å slå.

Les også: – Lykkepiller virker ikke

Senket maksdosen

I fjor høst senket amerikanske legemiddelmyndigheter, FDA, den anbefalte maksdosen av citalopram på bakgrunn av en ny studie som viste en klar sammenheng mellom citalopram og QT-forlengelse.

Europeiske legemiddelmyndigheter fulgte etter:

- Europeiske legemiddelmyndigheter kom i slutten av 2011 med nye anbefalinger for bruk av citalopram. Anbefalingene var basert på en gjennomgang som var gjort som viste en mulig sammenheng mellom høye doser av citalopram og hjertebivirkninger, sier forsker Ane Simensen ved Statens legemiddelverk til ABC Nyheter.

- Basert på denne informasjonen ble produktinformasjonen i Norge oppdatert. Blant annet ble det anbefalt at pasienter ikke bør behandles med høyere doser enn 40 mg og at eldre og pasienter med nedsatt leverfunksjon ikke bør bruke høyere doser enn 20 mg daglig. Det ble også sendt ut et informasjonsbrev til relevante leger og apotek for å informere om de nye behandlingsanbefalingene, fortsetter hun.

Simensen legger til at utover disse tiltakene er ikke citalopram under spesiell overvåking av Legemiddelverket, men at stoffet følges opp på lik linje med andre legemidler.

Les også: Behandlet femåring med lykkepiller

- Kan ikke konkludere

Citalopram er opprinnelig utviklet av det danske legemiddelfirmaet Lundbeck, som introduserte stoffet på markedet med legemiddelet Cipramil.

- Hos Lundbeck mener vi ikke at man på bakgrunn av denne studien kan konkludere noe om en eventuell økt risiko for hjertestans forbundet med antidepressiva, sier lege Torsten Meldgaard Madsen, som jobber med utvikling av antidepressive medisiner i selskapet, til Videnskab.dk.

Han viser til at en del av pasientene som fikk hjertestans var gamle og led av andre sykdommer i tillegg til depresjon, og at det dermed kan ha vært andre årsaker enn bruken av legemiddelet som har ført til hjertestans.

Professor i psykiatri Poul Videbech fra Aarhus Universitetet har gransket den nye studien nøye og mener studien er viktig for en gruppe pasienter:

- Behandler man pasienter som har fysiske sykdommer i tillegg til depresjon er undersøkelsen viktig. Behandler man derimot unge, som er fysisk friske, er den ikke særlig viktig, mener han.

Les også: Leger melder ikke fra om bivirkninger hos barn

- Ikke bare gamle og syke som fikk hjertestans

Professor og overlege Christian Torp-Pedersen ved Københavns universitet og Gentofte universitet ser annerledes på saken:

- Det var ikke kun gamle og syke som fikk hjertestans ifølge vår studie. Og når et bredt utsnitt av befokningen får legemiddelet så må man forvente at det er en overvekt av gamle og syke blant dem som faller om.

- Det er min oppfatning at kombinasjonen av vår studie og de allerede kjente QT-problemene med citalopram reiser et generelt problem med legemiddelet, sier Torp-Pedersen ifølge Videnskap.dk.

Les også: 9 av 10 eldre bruker legemidler på resept

Ni alvorlige hjertebivirkninger

Citalopram er ikke under spesiell overvåking av Statens legemiddelverk, men følges opp på lik linje med andre legemidler, ifølge forsker Ane Simensen

Hun opplyser at det så langt er meldt om 13 tilfeller av hjertebivirkninger knyttet til bruk av citalopram.

- 9 av disse er klassifisert som alvorlige.

- Det er viktig at leger er oppmerksomme på risikoen for hjertebivirkninger ved forskrivning av citalopram og escitalopram og at legene melder bivirkninger dersom de oppstår, sier Simensen til ABC Nyheter.

Råd til pasienter:

  • Kontakt lege umiddelbart dersom du dersom du får hjertebank, besvimer eller får vondt i brystet mens du bruker citalopram.
  • Du må ikke avslutte, øke eller redusere dosen uten å snakke med lege først.

Kilde: Statens legemiddelverk

Les mer om helse i ABC Nyheter

- Kan drepe nesten alle virus

Migrenemedisin trekkes fra markedet

Les flere nyheter

Personvernpolicy