Oljebransjens CO2-pris halvert

- Aldri forurenset billigere

Sleipner-plattformen og alle de andre får slippe ut CO2 til en stadig billigere pris - jo mer fokus det blir på klimaspørsmålet. Foto: Photo: Øyvind Hagen / Statoil.
Sleipner-plattformen og alle de andre får slippe ut CO2 til en stadig billigere pris - jo mer fokus det blir på klimaspørsmålet. Foto: Photo: Øyvind Hagen / Statoil.

Prisen for klimautslipp fra norsk sokkel er halvert fra 591 kroner tonnet CO2 i 1998, til 312 kroner nå, melder miljøstiftelsen Zero.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EUs klimakvotesystem:

EU og Norge har vedtatt et system for handel med klimakvoter som ifølge myndighetene er vårt viktigste virkemiddel for å redusere klimautslippene.

EUs toppmøte desember 2008 vedtok et revidert EU-system for utslippskvoter (ETS) fra 2013, det vil si i perioden etter at den nåværende Kyoto-avtalen i FN har utløpt.

En ny global klimaavtale skulle etter planen vært avtalt i København i desember, men er helt i det blå.

Ifølge EU-vedtaket om et revidert ETS, skal bedriftene som omfattes av kvotesystemet måtte kjøpe et stigende antall kvoter for sine utslipp fra 2013 til 2020.

El-produksjon skal i utgangspunktet betale for alle sine utslipp fra 2013. Andre virksomheter skal i utgangspunktet få en fallende andel gratiskvoter fra 80 prosent i 2013, til 30 prosent i 2020 og ingen gratiskvoter i 2027.

Men virksomheter som er utsatt for konkurranse og kan flytte til utlandet, skal få et stort antall gratis utslippskvoter for å holde dem hjemme. Oljesektoren er blant disse.

(ABC Nyheter): - Mens klimakrisa er blitt mye verre, er klimaavgifts-trykket for oljeindustrien senket.

Det sier olje-rådgiver Audun Rødningsby i miljøstiftelsen Zero.

Han har beregnet hva aktørene på norsk sokkel må betale i CO2-avgifter og klimakvoter for sine CO2-utslipp.

Omregnet til 2010-priser har kostnaden med å slippe ut 1 tonn CO2 sunket fra 591 kroner i 1998 til 312 nå. Og utslippene fra norsk sokkel har økt med 92 prosent fra 1990 til 2007.

- Virksomheten på sokkelen slipper ut 13,3 millioner tonn, og står for over 25 prosent av Norges samlede utslipp, framholder Rødningby.

Se Zeros oversikt.

Oljeindustrien bekrefter

Miljødirektør Tore Killingland i Oljeindustriens Landsforening, OLF, bekrefter at det lave kostnadsnivået på CO2-utslipp ikke presser fram ny miljøteknologi.

- Sånn som det er nå, butter det. Det gir ikke gode muligheter til sprang i klimateknologien, sier Killingland til ABC Nyheter.

- Hva sier du til Zeros tall?

- Vi følger de rammevilkår som myndighetene setter for oss. Det som er OLFs klare budskap, er at dersom det blir et internasjonalt likt prisnivå, kan vi være med på et høyere prisnivå. Men vi kan ikke ha et separat norsk nivå, sier Killingland.

- Mot de aller fleste prognoser har jo prisene på de europeiske klimakvotene gått ned, blant annet på grunn av finanskrisa. Det var ikke meningen, legger han til.

Les også: Aker-topp tror ikke på klimakvoter

H vil ikke øke CO2-avgift

- Prisene på karbonutslippene må opp!

Det sa Høyre-leder Erna Solberg klart i fra da hun hadde hørt Rødningbys tall på et frokostseminar i regi av Zero tirsdag.

- Det er interessant at summen av kvoter og avgift har gått ned. Forutsigbarheten må være at CO2-prisen skal gå opp, sier Solberg.

- Men kan ikke løse alt med avgifter. Du må ha teknologiutvikling, framholder hun.

Overfor ABC Nyheter slår Solberg fast at Høyre ikke vil gå inn for å øke CO2-avgiften på norsk sokkel.

Les også: Statoil-sjefen ønsker høyere CO2-pris.

Forutsigbare kvoter?

EUs klimakvoteregime, som Norge har sluttet seg til, har imidlertid gitt langt lavere kvotepriser for å slippe ut CO2, enn det som trengs for å få særlig reduksjon. Det har

- Det er interessant at summen av kvoter og avgift har gått ned. Forutsigbarheten må være at CO2-prisen skal gå opp. Erna Solberg

bidratt til å gjøre det billig med fortsatt forurensning.

EUs klimakvotesystem er likevel det Erna Solberg liter på for å få den forutsigbare, økte CO2-kostnaden hun mener trengs for å utløse ny miljøteknologi.

- Vi skal primært bruke kvotesystemet som regulator. Og etter 2013 tror jeg EU vil stramme til sitt kvoteregime så CO2-prisen går opp. Jeg varsler ikke noen økning i CO2-avgiften, sier hun til ABC Nyheter.


Forutsigbarhet? - Umulig med klimakvoter, sier Inga Marte Thorkildsen. Foto: Thomas Vermes Forutsigbarhet? - Umulig med klimakvoter, sier Inga Marte Thorkildsen. Foto: Thomas Vermes

- Vi vet jo at kvoteprisen nå er lavere enn det vi antok. Det skyldes primært finanskrisen. Vi har hatt et stort tilbakeslag i verdensøkonomien som gjør at utslippene går ned, sier Solberg.

- Kvoter er uforutsigbare

- Er det noe kvotesystemet ikke kan gi, så er det forutsigbarhet!

Det sier SVs finanspolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen.

- Hvilken sektor skal ta de kuttene Norge er forpliktet til å ta, hvis man stadig skal åpne nye felt, også veldig kontroversielle felt som utenfor Lofoten? Da vil utslippene øke enda mer, framholdt hun på seminaret.

Men det blir penger av det:

Les hos petro.no: Tre ganger høyere verdiskaping enn på land.

Les alt om klimastriden i ABC Nyheter.

Personvernpolicy