Avgifter

Dette er avgiftene du betaler i Norge. Her får du en samlet oversikt over dem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Arveavgift
Les mer om arveavgift her.

Les mer om bilavgifter:

- Engangsavgifter ved kjøp eller import

- Omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil

- Årsavgift

- DrivstoffavgifterSKATTE- OG AVGIFTSKALKULATORER: Skatt og avgift 2012
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hva du selv må betale i skatter og avgifter. Kalkulatore beregner alle agiftene som blir beregnet i de enkelte kalkulatorene nedenfor.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Alkoholavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Bilavgifter
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Drivstoffavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Eiendomsskatt
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra de forutsetningene du legger inn.

Merverdiavgift
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.

Tobakksavgifter
Kalkulatoren beregn hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Det er en rekke forskjellige typer avgifter som du blir belastet for. Dette er alt fra betydelige avgifter som merverdiavgift, til avgifter som nesten ikke har betydning i det hele tatt.

Samlet sett betaler de fleste nesten like mye i avgifter som i skatt.

Disse avgiftene betaler du
Dette er avgiftstypene du betaler, satt opp i alfabetisk rekkefølge:

 • Alkoholavgifter
 • Alkoholfrie drikkevarer - avgifter
 • Arveavgift
 • Bil - engangsavgifter
 • Bil - omregistreringsavgifter
 • Bil - Årsavgift
 • Bompenger
 • Båtmotorer
 • Dokumentavgift
 • Drikkevareremballasje
 • Drivstoff - bensinavgift
 • Drivstoff - dieselavgift
 • Elektrisk kraft - forbruksavgift
 • Jegeravgift
 • Merverdiavgift
 • Mineralske produkter:
  - Grunnavgift på fyringsolje
 • - co2-avgift mineralolje
 • - co2-avgift bensin
 • - svovelavgift
 • Sjokoladeavgift
 • Smøreolje
 • Sukkeravgift
 • Tobakksavgifter

Alkoholavgifter

I denne gruppen finner vi avgifter på sprit, vin, alkoholdige drikkevarer, og alkoholfrie drikkevarer.

Avgiftene er delt inn i to hovedgrupper. For drikk sterkere enn 4,75 prosent, blir avgiften beregnet etter volumprosenten og antall liter. For svakere drikker regnes det etter antall liter.

Alkoholavgiftene avhenger av hva slags type drikke det er snakk om. Avgiften per alkoholenhet er høyest på brennevin, deretter på vin, og til slutt øl, som igjen graderes etter styrken.

For brennevin og vin graderes avgiften etter alkoholprosenten per liter. For brennevin koster hver prosent 6,72 kroner.

På øl regnes avgiften per liter i intervaller etter alkoholprosenten. Én liter vanlig øl har eksempelvis en avgift på 19,59 kroner, mens lettøl har bare 3,00 kroner.

Alkoholavgifter
Brennevin og vinkr per vol. pst. og liter
Brennevin/rusbrus6,72
Sterkvin4,38
Svakvin4,38
Øl sterkere enn 4,75 %4,38
Annet øl:
Alkoholinnholdkr per liter
a) 0,00-0,70 vol. pst.0
b) 0,70-2,75 vol. pst.3,00
c) 2,75-3,75 vol. pst.11,31
d) 3,75-4,75 vol. pst.19,59
Avgiftseksempler
AlkoholAvgift per liter
Brennevin 40 %268,8
Brennevin 60 %403,2
Sterkvin 20 %87,6
Svakvin 12 %52,6
Alkoholfritt øl0,0
Lettøl3,0
Vanlig øl19,6
Sterkøl 7 %30,7

Kjøper du en flaske (1l - 40 %) brennevin er avgiftsandelen 268,8 kroner. For én liter vin (12 prosent) er avgiften 52,6 kroner. En 0,7 liters flaske har dermed en avgift på 36,8 kroner.

Du kan regne ut hvor mye du selv betaler i alkoholavgifter med alkoholavgiftskalkulatoren.

Alkoholfrie drikkevarer

Avgiften er 3,00 kroner per liter. Unntatt er: råsaft, saftkonsentrat, juice, nektar, sirup, drikkevarer fremstilt av grønnsaker, vann uten tilsetting av smaksstoffer, saft av frukt og bær, melk, melkeprodukter, drikkevarer fremstilt av kakao og sjokolade.

Avgift på konsentrat (sirup) er 17,40 kroner per kg.

Arveavgift

Satsen for arveavgift avhenger av slektskapet mellom deg og den du arver av.

Les mer om arveavgift her.

Ved falt arv eller forskudd på arv (evt gaver) skal det betales følgende arveavgift:

Arv til barn:
Av de første 470 000 kroner0%
De neste 330 000 kroner6%
Av det overskytende10%
Arv til andre:
Av de første 470 000 kroner0%
De neste 330 000 kroner8%
Av det overskytende15%

Du kan selv regne ut hva du må betale i arveavgiftskalkulatoren.

Bilavgifter

I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke forskjellige avgifter du må betale. Klikk på lenken for å lese mer om de enkelte avgiftene.

Bompenger kan også defineres som en skatt eller veiavgift. Bruken av bompenger har grepet sterkt om seg. I stedet for at alt blir bevilget over det ordinære veibudsjettet, blir en del av disse utgiftene krevd inn som veiskatt.

Eksempel på bilavgifter
Her er et eksempel på hvor mye du må betale i avgifter. Eksemplet tar utgangspunkt i en ny bil, som dermed blir belastet med engangsavgifter. Som du ser er det betydelige beløp som går til statskassen.

Siden bruktprisene i Norge påvirkes direkte av de høye engangsavgiftene er det riktig å bare ta med andelen av verdifallet. Faller bilen med 40 % i verdi, regnes også 40 % av engangsavgiftene med.

Forutsetninger:
Bilpris inn til Norge200 000
Bilens utpris i Norge400 000
Bilens egenvekt (i kg)1600 kg
Bilens motoreffekt (velg kw eller hk)110 kw
Co2-utslipp150 g/km
NOX-utslipp30
Engangsavgiftene fordeles over 3 år
Verdifall i treårsperioden40%
Antall kjørte km per år15.000 km
Forbruk per mil0,75 liter
Bensinpris13
Avgifter:
Engangsutgifter som fordeles:Per årEngangs
Bilens egenvekt (i kg)12 97597 316
Bilens motoreffekt (velg kw eller hk)3 43725 775
Co2-utslipp3 51226 340
nox-utslipp88660
Merverdiavgift6 66750 000
Vrakpant + klimagassavgift2271 700
Sum engangsavgifter fordelt26 905201 791
Årlige avgifter
Bensinavgift 98 oktan5 765
co2-avgift1 001
mva bensin2 880
Årsavgift2 885
Bompenger2 000
Sum14 531
Totale avgifter per år41 436

Med disse forutsetningene utgjør engangsavgiftene 26.905 kroner, etter at de har blitt fordelt etter verdifall. De årlige avgiftene summerer seg til 14.531 kroner. Samlet sett blir avgiftene per år 41.436 kroner.

Båtavgifter

Det skal betales avgift på båtmotorer på over 9 hk. Avgiften er 155,50 kroner per hk.

Dokumentavgift

Satsen er 2,5 % av avgiftsgrunnlaget. Avgiften betales av kjøpesummen. Avgiften betales ikke på andelsleiligheter.

Så mye må du betale ved disse kjøpesummene:

KjøpesumDokumentavgift
500 00012 500
1 000 00025 000
1 500 00037 500
2 000 00050 000
2 500 00062 500
3 000 00075 000
4 000 000100 000
5 000 000125 000

Drikkevareemballasje

Avgiften er delt inn i miljøavgift og grunnavgift. Miljøavgiften er 5,14 kroner for glass og metall, 3,10 kroner for plast, og 1,28 kroner for kartong/papp Avgiften settes ned dersom emballasjen inngår i et retursystem. Det meste av det vi kjøper av denne typen emballering har et retursystem.

Grunnavgift for engangsemballasje er 1,06 kroner.

Fyringsolje

Grunnavgiften på fyringsolje er 0,999 kroner per liter. I tillegg skal det betales mineraloljeavgift på 60 øre per liter. Samlet avgift blir 1,599 kroner.

Jegeravgift

Alle som vil jakte i Norge må betale jegeravgift til Viltfondet, også utlendinger. Avgiften er et vilkår for å drive jakt og fangst, men gir ikke jaktrett på noe område. En jeger må i tillegg til jegeravgiftskortet ha tillatelse fra grunneier og betale jaktkort for å drive lovlig jakt. Jegeravgiften gjelder for et helt jaktår (1. april til 31. mars).

Jegeravgiften for inneværende jaktår er 280 kroner. Dersom du også skal jakte elg, hjort eller villrein, må du betale et tillegg på 75 kroner, det vil si 355 kroner.

Les mer om jegeravgift her.

Merverdiavgift

Merverdiavgift legges til varens pris. En vare som netto koster 100 kroner inn må tillegges merverdiavgift på normalt 25 %. Merverdiavgiften er på de fleste varer 25 %. En vare som koster inn 100 kroner, vil koste 125 kroner når mva legges til. Varens pris har dermed en mva–andel på 20 % siden mva-andelen er 25/125 kroner.

Matvarer har en sats på 14 % i 2011, opp til 15 % i 2012. Matvarer er definert som varer som er ment for det menneskelige fordøyelsessystem. Unntatt fra dette er alkohol, tobakk og piller, som har en sats på 25 %. Innenfor dette mva–området har varens pris en mva–andel på 13,05 % i 2012.

Satsen for persontransport, kinodrift og kringkastingsavgiften er 8 %. Innenfor dette mva–området har varens pris en mva–andel på 7,41 %.

I tillegg er noen områder fritatt for mva. Blant annet gjelder dette bøker, aviser, overnatting, og kulturelle arrangementer i vid forstand.

Sjokoladeavgift

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer er på 18,21 kroner per kg.

Smøreolje

For smøreolje er avgiften 1,86 kroner per liter

Strøm

Forbruksavgiften på elektrisk kraft er på 11,39 øre per kwh. Avgift kreves ikke for Finnmark og kommunene i Nord-Troms.

Hvis du bruker 20.000 kwh per år, betaler du 2.278 kroner i året i forbruksavgift.

Sukkeravgift

Sukkeravgiften er 7,05 kroner per kg.

Tobakksavgift

Dette er avgiftene på tobakk:

Tobakkstype20122011Økning
Sigarer, kr/100 gram2312224,1 %
Sigaretter, kr/100 stk2312224,1 %
Røyketobakk, kr/100 gram2312224,1 %
Snus, kr/100 gram93921,1 %
Skrå, kr/100 gram93921,1 %
Sigarettpapir, kr/100 stk3,513,451,7 %

For en 20 pakning sigaretter betaler du over 46 kroner i tobakksavgift. I tillegg kommer merverdiavgiften.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:30 Dette skjedde i natt05:25 Mann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04 Stiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design05:01 Skadefri Zuccarello med assist i Wild-seier04:39 Opposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35 Regjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07 Medier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04 Chiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56 Ambassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55 Beboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41 Skrik og krangling i Oslo var frieri02:05 30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52 Nye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17 Tyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36 Esper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24 Mindre kreft blant innvandrere23:58 Boeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26 Den kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08 25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02 Dybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap23:01 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro22:57 TV 2: MDG får tre byråder i Oslo22:41 Tusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27 Aftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04 Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26 Markedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27 Først seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59 Ap, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51 Ulf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36 Putin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06 Mann knivdrept i garasje i Drammen19:02 PST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59 – Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40 – Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38 Brækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06 Kraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52 Trump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15 Ukrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13 Fotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm16:41 Advarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04 Boeings Max-krise blir verre og verre14:22 Dødstallene stiger i Chile13:51 Palestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50 Diplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02 Venstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01 Assad: Erdogan er «en tyv»12:51 Mann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46 Person til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38 Riksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37 Putin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34 Batteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13 Mann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07 Redaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06 Tidslinje for den nye brexitavtalen11:41 Politiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40 Advokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14 Sun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52 Lover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40 Granåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27 Guaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12 Mor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00 Nytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57 Indiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03 Knepen seier for Trudeau i Canada09:02 Gatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52 Isbryter går for egen maskin etter mayday-melding08:47 Zidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46 Carragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02 Kjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52 Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40 Nord-Irland legaliserer abort07:39 Baksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39 Regjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34 Politimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24 Naruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22 Flere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50 Dette skjer i dag05:36 Anklager om fusk etter valget i Bolivia05:30 Dette skjedde i natt05:30 Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27 Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43 Prognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34 Mann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36 Nasa vil sende utlendinger til månen også03:20 Bolivias president nær ved å vinne valget02:58 Høyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50 Norske styrker fortsetter i Irak02:02 Pompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15 Venstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09 Studie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23 Israel og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26 Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45 FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 De kjempet dyrenes kamp for 160 år siden
Siste nytt
05:30NorgeDette skjedde i natt05:25NorgeMann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04NorgeStiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design05:01SportSkadefri Zuccarello med assist i Wild-seier04:39VerdenOpposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35NorgeRegjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07VerdenMedier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04VerdenChiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56VerdenAmbassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55NorgeBeboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41NorgeSkrik og krangling i Oslo var frieri02:05Norge30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52VerdenNye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17VerdenTyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36VerdenEsper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24NorgeMindre kreft blant innvandrere23:58VerdenBoeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26VerdenDen kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08Norge25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02SportDybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap23:01SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro22:57NorgeTV 2: MDG får tre byråder i Oslo22:41VerdenTusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27SportAftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04NorgeEriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26VerdenMarkedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27VerdenFørst seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59NorgeAp, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51PolitikkUlf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36VerdenPutin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06NorgeMann knivdrept i garasje i Drammen19:02NorgePST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59Norge– Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40Politikk– Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38SportBrækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06NorgeKraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52VerdenTrump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15VerdenUkrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13Helse og livsstilFotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm16:41VerdenAdvarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04PengerBoeings Max-krise blir verre og verre14:22VerdenDødstallene stiger i Chile13:51VerdenPalestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50VerdenDiplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02PolitikkVenstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01VerdenAssad: Erdogan er «en tyv»12:51NorgeMann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46NorgePerson til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38PolitikkRiksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37VerdenPutin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34NorgeBatteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13NorgeMann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07KulturRedaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06PolitikkTidslinje for den nye brexitavtalen11:41PolitikkPolitiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40NorgeAdvokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14KulturSun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52NorgeLover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40SportGranåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27VerdenGuaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12NorgeMor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00VerdenNytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57VerdenIndiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03PolitikkKnepen seier for Trudeau i Canada09:02NorgeGatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52NorgeIsbryter går for egen maskin etter mayday-melding08:47SportZidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46SportCarragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02SportKjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52NorgeKirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40Helse og livsstilNord-Irland legaliserer abort07:39MotorBaksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39PolitikkRegjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34NorgePolitimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24VerdenNaruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22PolitikkFlere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50NorgeDette skjer i dag05:36PolitikkAnklager om fusk etter valget i Bolivia05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenAfrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27NorgeTrondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43VerdenPrognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34NorgeMann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36VerdenNasa vil sende utlendinger til månen også03:20VerdenBolivias president nær ved å vinne valget02:58NorgeHøyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50NorgeNorske styrker fortsetter i Irak02:02VerdenPompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15NyheterVenstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09VerdenStudie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23VerdenIsrael og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26VerdenUroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45VerdenFN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeDe kjempet dyrenes kamp for 160 år siden
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus