Meny

ALS: – Det er ingen ting man kan gjøre for å redusere risiko for sykdommen

Fordi ALS-pasientene får beskjed om at det ikke finnes effektiv behandling, har de gjerne et voldsomt behov for å prøve å finne løsninger, forklarer professor og nevrolog Ole-Bjørn Tysnes. – Jeg forstår det utmerket godt, men de må ikke gjøre tiltak som er forferdelig dyre, for det ødelegger familiens økonomi i etterkant. Foto: Thor Brødreskift/UiB

– Jeg tror vi kan si sikkert at det er et samspill mellom genetikk og miljø som avgjør hvem som får ALS og når de får det, men kunnskapen er for dårlig, sier nevrolog.

ALS:

De tre bokstavene ALS er en forkortelse for Amyotrofisk Lateral Sklerose.

  • Amyotrofisk betyr muskelsvinn. Ved ALS blir musklene mindre og svakere.
  • Lateral betyr «ved siden av». Dette ordet henspeiler på at sidestrengene i ryggmargen skades ved denne sykdommen. I ryggmargens sidestrenger ligger nervefibre som bringer nerveimpulser til musklene.
  • Sklerose betyr arrvev. Ved ALS blir nerveceller borte, og det dannes i stedet arrvev.

Det er to typer ALS:

Den vanligste er sporadisk ALS, hvor man ikke vet årsakene.

Cirka 10 prosent av tilfellene er familiær ALS.

Gjennomsnittlig debutalder for ALS er cirka 60 år.

ALS-pasientene lever i gjennomsnitt under tre år fra de får diagnosen.

Den eneste medisinen man kjenner til som bremser utviklingen av sykdommen noe er Rilutek. Effekten av medisinen er imidlertid ganske liten.

Årsaken til at det ikke finnes god behandling er sannsynligvis at man vet for lite om sykdomsprosessen og dens årsaker. Det foregår intens forskning på dette – også i Norge.

ALS begynner som oftest enten med talevansker eller med lammelser i armer eller ben. Etter hvert rammes all viljestyrt muskulatur.

Kilder: Helsenorge.no og professor Ole-Bjørn Tysnes

ALS, som er en forkortelse for Amyotrofisk Lateral Sklerose, er en alvorlig sykdom som fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene blir ødelagte.

Det er cirka 2-3 nye tilfeller av ALS per 100.000 innbyggere per år. Sykdommen rammer menn litt hyppigere enn kvinner, forklarer Ole-Bjørn Tysnes som er professor ved Universitetet i Bergen og nevrolog ved Haukeland universitetssykehus.

– ALS begynner som oftest enten med talevansker eller med lammelser i armer eller ben, sistnevnte er litt vanligere enn talevansker. Når talen rammes først, er det vanligvis mer alvorlig med noe kortere overlevelse, sier Tysnes til ABC Nyheter.

Lever i snitt under tre år

De som først får lammelser i armer og ben, vil etter hvert få talevansker og omvendt. Sykdommen rammer etter hvert all viljestyrt muskulatur, forklarer han.

– ALS rammer armer og ben, tale, svelg, pustemuskulatur og til slutt også ansiktsmuskulatur og øyemuskulatur, sier Tysnes og fortsetter:

– Hvor lang tid det vil gå før sykdommen er fullt utviklet varierer, men gjennomsnittlig levetid fra diagnosetidspunktet er under tre år. Ti prosent av pasientene lever mer enn ti år. Noen lever lenge, som Stephen Hawking.

Professor Stephen Hawking som i dag er 75 år, fikk diagnosen ALS tidlig i 20-årene. Han mottar nå livsforlengende behandling. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Den kjente britiske fysikeren og matematikeren fikk ALS-diagnosen tidlig i 20-årene. Han fikk beskjed om at han hadde få år igjen. I dag er Hawking 75 år gammel. Han mottar nå livsforlengende behandling.

Gjennomsnittlig debutalder for ALS er cirka 60 år, og selv om sykdommen sjelden rammer personer under 40 år, finnes det tilfeller, forklarer nevrologen.

– Vi har ingen god behandling

Tysnes har jobbet med ALS siden 1988 og var med på å etablere den første norske ALS-klinikken på Haukeland sykehus i 1990.

– Nå er det blitt vanlig å bruke ALS-klinikker, som består av et tverrfaglig team med nevrologer, lungeleger, ergoterapeuter, sykepleiere, logopeder og sosionomer for å gi pasienten et best mulig liv med sykdommen, forklarer han.

For i dag er det dette man kan tilby ALS-pasienter; hjelp til å leve så godt som mulig med sykdommen. Det finnes ingen god behandling.

– Vi har ingen god behandling, men vi har et håp for fremtiden om at man skal få god behandling, sier Tysnes.

Johnny Larsåsen er rammet: – ALS er en stygg, stygg sykdom

Vet ikke hvorfor ALS rammer

Det er to typer ALS:

Den vanligste er sporadisk ALS, hvor man ikke vet årsakene.

– Ved sporadisk ALS er det i praksis ingen økt risiko for at andre i familien skal få sykdommen, sier Tysnes.

Cirka 10 prosent av tilfellene er familiær ALS.

– Det er en arvelig variant som rammer i alle generasjoner. Cirka 50 prosent av barn i slike familier vil få sykdommen.

Her kan det være forskjell fra familiemedlem til familiemedlem når og hvordan sykdommen utvikler seg, forklarer han.

– Noen lever lenge med sykdommen, mens andre lever kort. Noen rammes i ung alder, når de er 30-40 år, mens andre får sykdommen når de er 70 år. Så det er tydelig at det er noe annet enn genene som påvirker når sykdommen bryter ut og hvordan den arter seg.

Les også: ALS-forskere får millioner til forskning

– Samspill mellom genetikk og miljø

Nylig ble en studie presentert under årsmøtet til American Academy of Neurology, der forskerne hadde funnet en sammenheng mellom det å få mye kvikksølv i kostholdet, fra ulike store fiskeslag, og økt risiko for ALS.

– Det er veldig mange studier der man undersøker ulike miljøfaktorer og risiko for ALS. En kan gjerne finne en liten effekt, men så finner man det ikke igjen når man undersøker videre, sier Tysnes.

Han forklarer at man blant annet har trodd at ALS rammet folk som trente mye, som profesjonelle fotballspillere og soldater som har tjenestegjort i forskjellige kriger og i den sammenheng hadde trent mye.

– Det var noe man påstod ga økt risiko, men siden har man falt ned på at det kan man ikke bevise. Bruddskader er en annen faktor man trodde kunne utløse sykdommen, men heller ikke det har latt seg påvise senere. Og ulike miljøgifter som bly og kvikksølv har det vært hevdet kan være en utløsende faktor, uten at man heller har kunnet påvise det. Det er veldig stor grad av usikkerhet knyttet til slike opplysninger, sier nevrologen.

– Er det et relevant å undersøke om miljøfaktorer har noen betydning?

– Jeg tror vi kan si sikkert at det er et samspill mellom genetikk og miljø som avgjør hvem som får ALS og når de får det, så det er veldig relevant å lete etter miljøfaktorer, svarer Tysnes.

– For eksempel med familiær ALS, så er det noen av søsknene som får ALS i 30-40 årene, mens andre får sykdommen i 70-årene. Det er en tilleggsfaktor som påvirker når sykdommen bryter ut, og at den kan være fra miljøet er meget mulig, fortsetter han.

Selv om det er veldig sannsynlig at miljøfaktorer spiller en rolle når det kommer til ALS, har man ingen gode svar i dag på hvilke faktorer det er, forklarer professoren.

– I dag finnes det ikke holdepunkter for å gi folk råd knyttet til ernæring og livsstil, det er ingen tiltak man kan gjøre for å redusere risiko for sykdommen. Kunnskapen er for liten og for dårlig, men det er relevant å undersøke.

Påvirker hjernen hos halvparten av pasientene

I tillegg til at pasienter med ALS får muskellammelser vil cirka 50 prosent av ALS-syke ha en viss påvirkning av hvordan hjernen fungerer, forklarer overlegen.

– Da kan de få en endret personlighet eller redusert hukommelse med demens. Mellom 5 og10 prosent får en form for demens. Mange får endret personlighet og det kan være vanskelig å forholde seg til.

– Når i sykdomsforløpet skjer disse endringene?

– Vi vet ikke når dette skjer, det er noe vi forsker på nå i Bergen. Men endringene blir tydelig etter hvert i forløpet, og kan nok være til stede helt fra starten hos noen pasienter, svarer Tysnes.

– Vi har et prosjekt hvor vi studerer hvordan hjernen er påvirket i ALS, for å se om det kan ha betydning for hvordan vi skal håndtere pasienters behov for hjelpemidler og avansert behandling. Vi vil undersøke hvordan vi best kan vurdere om pasientene er i stand til å nyttiggjøre seg av hjelpemidler. Vi vet også for lite om i hvilken grad pasientene forstår hvordan sykdommen påvirker familien. Også det er en del av dette prosjektet, fortsetter han.

Tøff sykdom for de pårørende

– Det er viktig at ALS-pasienter og pårørende forstår at vi har et godt helsevesen i Norge, og hvis det fantes noe som virkelig hadde virket, så hadde vi begynt med det her, sier professor og nevrolog Ole-Bjørn Tysnes. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er ingen tvil om at ALS er en sykdom som er en svært hard påkjenning også for pårørende.

– Det som er veldig spesielt med ALS er at man kan velge ikke å dø.

– Det er veldig få andre sykdommer der det er aktuelt. Ved de aller fleste sykdommer er det slik at når man kommer til endestadiet, så dør man. Men for ALS-pasienter er det en mulighet for å forlenge livet ved hjelp av respiratorbehandling, sier nevrologen.

Beslutningen tas av pasienten i samråd med behandlende lege. Men det er i liten grad studert hvordan slik livsforlengende behandling påvirker de pårørende, forklarer Tysnes.

– Det er en viktig beslutning, som ikke bare påvirker pasienten, men også i veldig stor grad de pårørende. Men vi vet for lite om hvordan det påvirker familien.

– En pasient jeg hadde en gang sa til meg at «Hvis jeg velger livsforlengende behandling, så setter jeg andre familiemedlemmers liv på vent». Det var veldig klokt sagt, sier nevrologen.

Han forklarer at når man starter opp livsforlengende respiratorbehandling er det uvisst hvor lenge pasienten vil leve.

– Man kan leve veldig lenge, og det er vanskelig for andre familiemedlemmer å ta beslutninger om eget liv mens det står på. Å ha en i familien på respiratorbehandling er veldig krevende for øvrige familiemedlemmer. Dette er det veldig viktig at vi forklarer godt for pasientene før beslutningen tas, sier Tysnes og fortsetter:

– Det er ikke en lett samtale å ta. Men det er en veldig vanskelig situasjon for pårørende. De stiller veldig mye opp, kanskje for mye opp for ALS-pasientene. De tar på seg et for stort ansvar, og hvordan det påvirker de påførende vet vi for lite om.

Les også: – Å dø er nok relativt lett, mens det å leve er det vanskelige

– Hvis det fantes noe som virket, hadde vi begynt med det her

Fordi ALS-pasientene får beskjed om at det ikke finnes effektiv behandling, har de gjerne et voldsomt behov for å prøve å finne løsninger. Derfor er de et lett offer for folk som tilbyr et eller annet, som pasientene prøver i desperasjon, forklarer Tysnes.

– De utsetter seg selv for et voldsomt press for å prøve alle slags tiltak, og det kan man godt forstå. Men det er viktig at ALS-pasienter og pårørende forstår at vi har et godt helsevesen i Norge, og hvis det fantes noe som virkelig hadde virket, så hadde vi begynt med det her. Men de er i en fortvilt situasjon og prøver å finne løsninger. Noen ruinerer seg dessverre på dette, sier han og fortsetter:

– Så lenge man kjemper for å finne effektiv behandling, er det vanskelig å få god livskvalitet for pasienten selv og for familien. Man får ikke snakket om de viktige tingene og får ikke fokus på det at man skal dø.

Les også: Hun ble gravid med sin store kjærlighet. Så fikk kjæresten ALS og havnet i rullestol

– Virkningen er beskjeden

ABC Nyheter har skrevet om ALS-syke Johnny Larsåsen (LENKE), som har reist til Sør-Korea hvor han mottar den eksperimentelle behandlingen Radicut på et sykehus i Seoul.

– Hva vet du om den eksperimentelle behandlingen Radicut, Tysnes?

– Vi er en gruppe nevrologer i Skandinavia som jobber med ALS-pasienter, som har vurdert Radicut og sett at behandlingen ikke har effekt totalt sett, men kan ha en effekt på en liten undergruppe. Jeg har hatt to pasienter som har brukt Radicut, hvor sykdommen har utviklet seg normalt. Behandlingen koster en formue og det er vanskelig å forstå at dette kan forsvares i det hele tatt. Virkningen er beskjeden, om man får noen effekt i det hele tatt, svarer nevrologen.

– Forstår du at pasienter og pårørende søker etter behandlingsmuligheter?

– Jeg forstår det utmerket godt, men de må ikke gjøre tiltak som er forferdelig dyre, for det ødelegger familiens økonomi i etterkant. Slike ting er veldig vanskelig å snakke om, ofte tør ikke pårørende å si et ord om dette. Det er veldig vanskelig for de pårørende, sier professor og nevrolog Ole-Bjørn Tysnes til ABC Nyheter.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:59 Kan Team Trump bringe fred til Midtøsten?10:48 Norsk sykkeltalent fikk proffkontrakt10:20 Seks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia10:11 Løkes landslagsplass kan være i fare10:00 – Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter09:59 DNB-kunder har blitt belastet dobbelt09:45 Slik avslutter du HBO Nordic09:44 Klar for ny dialog om Kielland-ulykken09:42 Kun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens09:41 Hegerberg fikk høythengende pris09:17 Få norsksomaliere eier egen bolig – stanses av renteforbud09:10 Sikkerhetsregler for campingplasser utsettes09:09 Milliardoverskudd i Norske Skog09:09 Tror ikke på mål om nullutslipp i 202508:39 Kina anklager USA for vingling og ødeleggelse av handelsløsning08:12 Flyruter fra fem svenske byer til ny fjellflyplass08:08 Casillas' kone er blitt kreftsyk07:50 FM Global: Norge mest økonomisk robuste land07:19 «Zuccas» overmenn til NHL-finale etter 49 år07:06 Direkte: Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen06:15 Dokumenter avdekker Syrias forfølgelse av dissidenter06:00 Siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine05:50 Dette skjer i dag05:37 – Derfor bør solarium velges helt bort05:32 Dette skjedde i natt05:23 NASA tilbyr folk å sende navnet sitt til Mars05:00 Norad inngår milliardavtale med Redd Barna04:35 Mann varetektsfengslet etter knivangrep i Vestfold04:26 Fransk enke saksøker Boeing etter 737 MAX-styrt04:07 Mann ranet med kniv i Bergen03:30 Petter Stordalen tildelt hederspris03:20 Indonesisk politi oppløste valgdemonstrasjoner med tåregass02:45 Trump nominerer kvinne som sjef for luftforsvaret02:31 Grunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme01:27 Dollarkurs kan gi milliardsprekk i kampflykjøpet00:55 Dødsalgen vil trolig koste oppdrettere rundt en milliard kroner00:50 USA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep00:09 Hydro gjenopptar full produksjon ved anlegget Albras i Brasil22:40 Ødegaard i kjempeslag, scoring og målgivende for Vitesse22:35 Irak vil forsøke å dempe spenningene mellom USA og Iran22:31 Måling: Anti-bompengelisten størst i Bergen22:17 Passasjer alvorlig skadd da bil kjørte av veien og traff et hus21:59 Minst 44 drept i kamper i Syria21:57 Tre siktet etter politiaksjon mot russtiftelse i Bergen20:48 Støre vil rive bomstasjonene20:35 Xi antyder langvarig handelskrig20:24 May åpner for at Parlamentet kan vedta ny folkeavstemning om brexit19:33 Kronprins Haakon: – Vi ønsker dialog med søsteren min19:00 «Uutholdelig summelyd» i veggen var titusenvis av bier18:37 Syk Ingebrigtsen utsetter sesongstarten, virus lager trøbbel18:03 Dødsalgen har tatt liv av laks for 620 millioner kroner17:33 Syklist trolig alvorlig skadd i sykkelkollisjon i Bærum17:04 Faren til Sunniva (13) om marerittnatten: – Da visste jeg hva som hadde skjedd15:57 Svensk rettsmøte for Assange 3. juni15:41 Barcelona-Caro: – Håper det skaper drømmer hos de unge15:29 Politiet har avsluttet søkene etter Trine Frantzen15:18 Abelprisen til den første kvinnelige mottakeren15:07 Liverpool-stjerne kan rekke mesterligafinalen15:06 Kripos advarer mot Vipps-svindel14:33 Politiker og seks andre drept i angrep i India14:25 Farevarsel: Intense regnbyger på vei14:07 Ber nordmenn endre navn på Oslo14:02 Jamie Oliver trues av konkurs13:55 Giroud forlenget med Chelsea13:40 Bøndene jubler – men de har glemt én ting13:26 Ringeriksbanen kan bli 5,5 milliarder dyrere13:25 Tøff billettstraff for Tottenham-supportere12:53 Arsenal-stjerne frykter for egen sikkerhet12:30 OECD nedjusterer prognosen for global vekst12:30 Solskjær nær sin første sommersignering12:29 Vil stemme for mistillitsforslag mot Kurz11:29 MDG hadde en liste med 68 saker – valgte disse fire11:28 Mann alvorlig skadd i knivstikking, nabo pågrepet11:07 Henvendelser om hoggorm til værs11:07 Telia Norge kutter 240 årsverk10:58 Ari Behn bryter tausheten om Märthas nye forhold10:55 Forskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter10:46 Macron i ordkrig med Bannon10:28 Kallmyr diskuterer Schengen-grenser i Kirkenes10:27 Tidligere dommer erkjente straffskyld for overgrep10:20 Solskjær, Berg og Johnsen med i Uniteds jubileumskamp10:19 Besteg Mount Everest to ganger på en uke09:35 Semenya tar seg ikke stoppe av IAAF09:07 Widodo vant valget i Indonesia09:06 Mopedfører mistet livet i Oppland08:59 Vil lovfeste at Oljefondet kun skal investere i utlandet08:58 EM-kvalkampene ryker for Sørloth08:58 Vannforsyningen gjenopprettet i Libyas hovedstad08:57 Få i Norge har jodtabletter08:35 – Kan føre til en dramatisk forverring på norske veier08:27 Her kollapser skandalehelikopteret08:25 28-åring siktet for terror i Christchurch07:25 Religionsprofessor fulgte sjaman-foredrag: – Savnet kritisk dialog06:56 Mann knivstukket i Oslo – mann pågrepet06:41 Italia reddet VM-status etter straffer mot Østerrike06:38 Tre håndskrevne testamenter funnet i Aretha Franklins hjem06:31 Franskmann dømt til døden for narkosmugling i Indonesia06:22 «Superhelg» i fare etter publikumssvikt06:18 Mann fløyet til sykehus etter båtulykke05:55 Pensjonistene krever forhandlingsretten tilbake
Siste nytt
10:59StemmerKan Team Trump bringe fred til Midtøsten?10:48SportNorsk sykkeltalent fikk proffkontrakt10:20VerdenSeks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia10:11SportLøkes landslagsplass kan være i fare10:00Reise– Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter09:59PengerDNB-kunder har blitt belastet dobbelt09:45KulturSlik avslutter du HBO Nordic09:44NorgeKlar for ny dialog om Kielland-ulykken09:42NorgeKun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens09:41SportHegerberg fikk høythengende pris09:17PengerFå norsksomaliere eier egen bolig – stanses av renteforbud09:10NorgeSikkerhetsregler for campingplasser utsettes09:09PengerMilliardoverskudd i Norske Skog09:09MotorTror ikke på mål om nullutslipp i 202508:39PengerKina anklager USA for vingling og ødeleggelse av handelsløsning08:12ReiseFlyruter fra fem svenske byer til ny fjellflyplass08:08SportCasillas' kone er blitt kreftsyk07:50PengerFM Global: Norge mest økonomisk robuste land07:19Sport«Zuccas» overmenn til NHL-finale etter 49 år07:06PolitikkDirekte: Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen06:15VerdenDokumenter avdekker Syrias forfølgelse av dissidenter06:00Helse og livsstilSiste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine05:50NorgeDette skjer i dag05:37Helse og livsstil– Derfor bør solarium velges helt bort05:32NorgeDette skjedde i natt05:23VerdenNASA tilbyr folk å sende navnet sitt til Mars05:00NorgeNorad inngår milliardavtale med Redd Barna04:35NorgeMann varetektsfengslet etter knivangrep i Vestfold04:26VerdenFransk enke saksøker Boeing etter 737 MAX-styrt04:07NorgeMann ranet med kniv i Bergen03:30PengerPetter Stordalen tildelt hederspris03:20VerdenIndonesisk politi oppløste valgdemonstrasjoner med tåregass02:45VerdenTrump nominerer kvinne som sjef for luftforsvaret02:31NorgeGrunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme01:27NorgeDollarkurs kan gi milliardsprekk i kampflykjøpet00:55NorgeDødsalgen vil trolig koste oppdrettere rundt en milliard kroner00:50VerdenUSA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep00:09NorgeHydro gjenopptar full produksjon ved anlegget Albras i Brasil22:40SportØdegaard i kjempeslag, scoring og målgivende for Vitesse22:35PolitikkIrak vil forsøke å dempe spenningene mellom USA og Iran22:31PolitikkMåling: Anti-bompengelisten størst i Bergen22:17NorgePassasjer alvorlig skadd da bil kjørte av veien og traff et hus21:59VerdenMinst 44 drept i kamper i Syria21:57NorgeTre siktet etter politiaksjon mot russtiftelse i Bergen20:48MotorStøre vil rive bomstasjonene20:35VerdenXi antyder langvarig handelskrig20:24PolitikkMay åpner for at Parlamentet kan vedta ny folkeavstemning om brexit19:33NorgeKronprins Haakon: – Vi ønsker dialog med søsteren min19:00Verden«Uutholdelig summelyd» i veggen var titusenvis av bier18:37SportSyk Ingebrigtsen utsetter sesongstarten, virus lager trøbbel18:03NorgeDødsalgen har tatt liv av laks for 620 millioner kroner17:33NorgeSyklist trolig alvorlig skadd i sykkelkollisjon i Bærum17:04NorgeFaren til Sunniva (13) om marerittnatten: – Da visste jeg hva som hadde skjedd15:57VerdenSvensk rettsmøte for Assange 3. juni15:41SportBarcelona-Caro: – Håper det skaper drømmer hos de unge15:29NorgePolitiet har avsluttet søkene etter Trine Frantzen15:18KulturAbelprisen til den første kvinnelige mottakeren15:07SportLiverpool-stjerne kan rekke mesterligafinalen15:06PengerKripos advarer mot Vipps-svindel14:33VerdenPolitiker og seks andre drept i angrep i India14:25NorgeFarevarsel: Intense regnbyger på vei14:07PolitikkBer nordmenn endre navn på Oslo14:02Helse og livsstilJamie Oliver trues av konkurs13:55SportGiroud forlenget med Chelsea13:40StemmerBøndene jubler – men de har glemt én ting13:26NorgeRingeriksbanen kan bli 5,5 milliarder dyrere13:25SportTøff billettstraff for Tottenham-supportere12:53SportArsenal-stjerne frykter for egen sikkerhet12:30PengerOECD nedjusterer prognosen for global vekst12:30SportSolskjær nær sin første sommersignering12:29PolitikkVil stemme for mistillitsforslag mot Kurz11:29NorgeMDG hadde en liste med 68 saker – valgte disse fire11:28NorgeMann alvorlig skadd i knivstikking, nabo pågrepet11:07Helse og livsstilHenvendelser om hoggorm til værs11:07PengerTelia Norge kutter 240 årsverk10:58KulturAri Behn bryter tausheten om Märthas nye forhold10:55VerdenForskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter10:46PolitikkMacron i ordkrig med Bannon10:28PolitikkKallmyr diskuterer Schengen-grenser i Kirkenes10:27NorgeTidligere dommer erkjente straffskyld for overgrep10:20SportSolskjær, Berg og Johnsen med i Uniteds jubileumskamp10:19VerdenBesteg Mount Everest to ganger på en uke09:35SportSemenya tar seg ikke stoppe av IAAF09:07PolitikkWidodo vant valget i Indonesia09:06NorgeMopedfører mistet livet i Oppland08:59PengerVil lovfeste at Oljefondet kun skal investere i utlandet08:58SportEM-kvalkampene ryker for Sørloth08:58VerdenVannforsyningen gjenopprettet i Libyas hovedstad08:57Helse og livsstilFå i Norge har jodtabletter08:35Politikk– Kan føre til en dramatisk forverring på norske veier08:27NorgeHer kollapser skandalehelikopteret08:25Verden28-åring siktet for terror i Christchurch07:25NorgeReligionsprofessor fulgte sjaman-foredrag: – Savnet kritisk dialog06:56NorgeMann knivstukket i Oslo – mann pågrepet06:41SportItalia reddet VM-status etter straffer mot Østerrike06:38KulturTre håndskrevne testamenter funnet i Aretha Franklins hjem06:31VerdenFranskmann dømt til døden for narkosmugling i Indonesia06:22Sport«Superhelg» i fare etter publikumssvikt06:18NorgeMann fløyet til sykehus etter båtulykke05:55PolitikkPensjonistene krever forhandlingsretten tilbake
Populært