Åpen for alle - alltid

Rapport: Somatisk sykdom blir oversett hos pasienter med psykiske lidelser

Artikkelen fortsetter under annonsen

Symptomer på fysisk sykdom blir oversett hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Det kan føre til manglende akutt og forebyggende helsehjelp, ifølge en ny rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ukoms rapport viser en fare for at den psykiske lidelsen overskygger fysisk sykdom, skriver Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten) i en pressemelding.

Overskygging betyr at symptomer på fysisk sykdom blir oversett, undervurdert eller forklart med den psykiske lidelsen.

Rapporten peker på flere ting, blant annet mener Ukom at manglende ønske om hjelp skaper utfordringer for helsepersonell – og at det er usikkerhet rundt juridiske spørsmål knyttet til samtykke og bruk av tvang.

– I akutte situasjoner kan det føre til manglende og forsinket helsehjelp. Ukom mener det er behov for å tydeliggjøre rettsgrunnlaget for bruk av tvang i akutte situasjoner, står det i meldingen.

Rapporten viser også at det er en fare for at sterkt hjelpetrengende pasienter blir stående uten oppfølging hvis de takker nei til helsehjelp, og at helsepersonell er usikre på hva de kan gjøre når helsehjelp blir avvist.

Ukom anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet i lovverket tydeliggjør at utprøving av frivillighet er et selvstendig krav, og hvilket handlingsrom som ligger innenfor denne utprøvingen.

– Dette kan bidra til å sikre pasienter nødvendig helsehjelp og unngå unødvendig tvangsbruk.