Ei nokså ordinær regjeringskrise

Knut Arild Hareide i forbindelse med boklanseringen.
Knut Arild Hareide i forbindelse med boklanseringen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Eit eventuelt regjeringsskifte i haust vil berre vere ein forseinka konsekvens av valresultatet i 2017.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Eirik Holmøyvik
Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og medlem av Agendas akademiske råd

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Torbjørn Røe Isaksen skriv i Morgenbladet 12. oktober at ei regjeringskrise som følgje av retningsvalet til KrF vil vere av historiske dimensjonar. Røe Isaksen kan naturlegvis den parlamentariske historia si. Mi vesle høne å plukke med forteljinga hans, er at den historiske dimensjonen er noko overdramatisert.

Vel og merke er det slik at mange regjeringsskifte utanfor stortingsval kan opplevast dramatiske og historiske der og då. For det fyrste er regjeringsskifte vesentlege hendingar i nasjonens liv. For det andre forventar vi som veljarar ein direkte samanheng mellom resultatet av stortingsvalet og regjeringsskipinga.

Mange er kanskje ikkje klår over at mistillit faktisk er den ordinære konstitusjonelle mekanismen for regjeringsskifte i Noreg.

Det har vi for så vidt god grunn til, og det er viktig for stortingsvalets legitimitet at veljarane ser samanhengen mellom val og styring. For det tredje er det brei semje om at stabile og styringsdyktige regjeringar er viktig for god styring av landet.

Samstundes er det likevel slik at vi av og til får regjeringsskifte midt i ein valperiode. Røe Isaksen nemner fleire grunnar til at ei norsk regjering kan bli tvungen til å gå av utanfor eit stortingsval. Det er her eg meiner vi må trekke pusten før vi omtalar dei historiske og konstitusjonelle dimensjonane av KrFs eventuelle sidebyte.

Les kommentaren: Alarm: Tillitskrise

Den fyrste grunnen Røe Isaksen nemner er at «grove feil» fører til at ei regjering mistar Stortingets tillit og må gå av. Kåre Willoch er inne på det same når han til VG seier at regjeringsskifte helst bør skje som følgje av eit stortingsval eller ei konkret sak. Mistillitsvedtaket mot regjeringa Gerhardsen i 1963 som følgje av Kings Bay-saka, er den einaste gongen etter 1945 at ei regjering har måtte gå som følgje av mistillitsvedtak.

Det treng altså ikkje ligge noko klander i mistillit, politisk usemje er nok.

I tillegg skjer det ikkje sjeldan at mistillitsforslag blir retta mot statsrådar for brot på konstitusjonelle reglar eller andre klanderverdige handlingar i stortingsfleirtalets auge. Det er difor lett å tenkje at mistillit er reservert for dei tilfella der Stortinget uttrykker klander mot regjeringa eller ein statsråd i ei konkret sak. For statsrådar er mistillit alltid eit uttrykk for klander i ei konkret sak. For regjeringar er det meir komplisert.

Mange er kanskje ikkje klår over at mistillit faktisk er den ordinære konstitusjonelle mekanismen for regjeringsskifte i Noreg. Når vi seier at ei regjering tapar eit stortingsval, er det fordi regjeringa som følgje av valresultatet har mista støtta frå fleirtalet i Stortinget. Ein annan og konstitusjonelt meir korrekt måte å seie det same på, er at regjeringa ikkje lenger har tillit i Stortinget. I det norske parlamentariske systemet har stortingsvalet i seg sjølv ingen direkte rettslege konsekvensar for regjeringas stilling.

Les også: Idétørken på venstresiden

Ei regjering styrer landet til statsministaren går av eller regjeringa blir kasta gjennom eit mistillitsvedtak i Stortinget. Ei regjering som mistar fleirtalet i eit stortingsval vil sjølv velje å gå av for å unngå eit mistillitsvedtak mot seg så snart det nyvalde Stortinget trer saman. Mistillit er altså ikkje berre regjeringars død, men også grunnlaget for nye regjeringars liv.

Det treng altså ikkje ligge noko klander i mistillit, politisk usemje er nok. Døme på dette er regjeringa Hornsrud, som vart felt ved mistillitsvedtak på regjeringserklæringa i 1928. Noko liknande skjedde med regjeringa Lyng i 1963, som sjølv valde å gå av då det viste seg at regjeringas tiltredingserklæring – altså politikk – ikkje hadde fleirtal – altså tillit – i Stortinget.

Her er vi ikkje så langt unna situasjonen dersom KrF skulle bryte med Erna Solbergs regjering.

I desse tilfella var det regjeringas generelle politikk som felte den, ikkje konkrete saker. Om KrF skulle gå til venstre og felle regjeringa ved mistillitsvedtak utan ei konkret sak, vil det vere uvanleg, ja, men ikkje eineståande i norsk parlamentarisme.

Les kommentaren: Kapp Røkke-tårnet i to

Den andre grunnen til regjeringars avgang Røe Isaksen nemner, er kabinettspørsmål. Her er det snakk om at regjeringa vel å gå av fordi stortingsfleirtalet går mot den i ei konkret sak. For Willoch i 1986 var det bensinavgifta. For Bondevik i 2000 var det bygging av gasskraftverk. Samstundes må ikkje sjå oss blinde på dei konkrete sakene for kabinettspørsmåla.

Alle regjeringar kan finne ei sak den vil tape eit kabinettspørsmål på, berre saka er avvikande nok frå stortingsfleirtalets politikk. Den underliggande årsaka til kabinettspørsmål er nemleg at regjeringa ikkje lenger har fleirtal i Stortinget for det regjeringa sjølv ser på som ein vesentleg del av politikken sin. Ei regjering stiller helst ikkje kabinettspørsmål i småsaker.

Den tredje grunnen Røe Isaksen nemner er at regjeringskoalisjonen sprekk som følgje av indre politiske motsetnader mellom regjeringspartia. Regjeringane Borten i 1971 og Syse i 1990 er døme på det. Her er vi ikkje så langt unna situasjonen dersom KrF skulle bryte med Erna Solbergs regjering.

Tidlegare i år gjekk Venstre inn i regjeringa, men det gir ikkje regjeringa fleirtal i Stortinget.

Dagens regjering er ei mindretalsregjering, som i perioden 2013-2017 styrte med fleirtal i Stortinget på grunnlag av ein formell samarbeidsavtale med Venstre og KrF Regjeringsskipingar på grunnlag av formelle samarbeidsavtalar med parti utanfor regjeringa er norsk parlamentarismes svar på EØS-avtalen:

På same måte som at Noreg gjerne vil vere med i EUs indre marknad, men utan røysterett i EUs institusjonar, ville KrF og Venstre gjerne støtte politikken til Erna Solbergs regjering og bruke denne til å fremje eigen politikk, men utan statsrådstaburettar som løn og ansvar som byrde. Støttepartia vil altså vere både innanfor og utanfor regjeringa. I praksis fungerte den formelle samarbeidsavtalen mellom regjeringa og KrF og Venstre som ein regjeringskoalisjon, då avtalen garanterte regjeringa eit stabilt fleirtal i Stortinget.

Etter stortingsvalet i 2017 styrer som kjend regjeringa Solberg utan ein formell samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Begge partia gjekk likevel til val på at Erna Solberg skulle halde fram som statsminister, men utan Frp i regjering. Tidlegare i år gjekk Venstre inn i regjeringa, men det gir ikkje regjeringa fleirtal i Stortinget.

Dersom no KrF vel å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil det i praksis bety at regjeringskoalisjonen Erna Solberg stabla på beina i 2013, bryt saman. Som nemnt er dette ikkje ein ekstraordinær situasjon i norsk parlamentarisk historie.

Partiet må bestemme seg for kva del av valløftet det skal ære.

Regjeringsmakt i det norske parlamentariske systemet handlar om å byggje eit fleirtal for regjeringas politikk i eit parlament med fleire ulike parti utan fleirtal åleine. Ryk fleirtalet, ryk regjeringsmakta. Det er fellesnemnaren for dei fleste regjeringsskifte, anten det skuldast stortingsval, mistillit, kabinettspørsmål eller regjeringskoalisjonar som sprekk. Det same vil vere grunnen dersom KrF vel å felle regjeringa Solberg: Fleirtalet på Stortinget vil då ha ein annan politikk enn dagens regjering står for.

Det som verkeleg er ekstraordinært i denne saka er det politiske handverket til KrF. Partiet gjekk til val på at Erna Solberg skulle halde fram som statsminister, men utan Frp i regjering. Det var eit valløfte sjølv ikkje eit religiøst mirakel kunne oppfylle. Det sprikande valløftet og dårlege valresultatet er også grunnen til partiets retningsval no.

Partiet må bestemme seg for kva del av valløftet det skal ære. Slik sett vil eit eventuelt regjeringsskifte i haust berre vere ein forseinka konsekvens av valresultatet i 2017.

Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:55 Tolv drept i bilbombe i Afghanistan14:54 To menn stukket med kniv på trikk i Göteborg14:24 Ropstad ut mot miljøbevegelsens menneskesyn: – Vrøvl14:01 Usikkerhet rundt formsterke «Moi»13:44 Svigersønn-diplomati mellom USA og Tyrkia13:34 Skrivefeil oppklarte 75 år gammelt ubåtmysterium: – Jeg ble målløs13:34 Sykehus ilagt forelegg på 300.000 etter dødsfall13:18 Politiet tar beslag i millionformuen til Manshaus13:16 UD endrer reiseråd for Hongkong13:03 Nederland senker farten for å spare miljøet: – Et elendig tiltak13:01 Høsten slipper ikke taket12:38 To millioner ekstra til tiltak mot jødehat i Norge12:19 Mann døde etter fall inne på Oslo City12:05 To pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass i Danmark12:05 Fire fra norske klubber i Færøyenes tropp på Ullevaal11:52 Presset Erna Solberg: – Horribelt å mene at homofili er synd11:46 Børsfall etter Trump-trusler om høyere toll11:40 Storavis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt11:39 Viking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte10:58 TV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring10:57 Varebilsjåfør døde etter kollisjon med buss10:43 Konkurransetilsynet: Så store prisforskjeller at det kan være lovbrudd10:40 22 drept i israelske flyangrep mot Gaza10:29 Erna Solberg sier Trine Skei Grande midt imot: – Ikke misunnelse10:12 New Zealands parlament stemte for aktiv dødshjelp10:12 Ledigheten faller blant innvandrere i Norge09:02 Nav-skandalen og vogntog på vinterføre er tema i spørretimen08:31 Skoler stenges mens demonstrasjonene raser i Hongkong08:29 Politiet advarer om krevende kjøreforhold: «Svært glatte veier»08:28 Kaos og ødeleggelser i Venezia08:22 Underskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg08:07 Spanske Villa gir seg etter endt sesong08:05 Lokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52 Skulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44 Thunberg tar katamaran til Spania07:41 Markus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30 Zuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26 Færre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25 Sju drept i bilbombe i Afghanistan07:09 Nylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08 Bussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46 USA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41 Landslagets inspirerende gulrot06:37 Mann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35 Dette skjer i dag06:32 Tande tviler på nytt Kobayashi-show06:31 Mann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21 Oslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12 Granskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48 Setteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44 Tesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42 Dette skjedde i natt05:28 Mann drept under protester i Libanon05:26 Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07 Venstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38 200 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06 USA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57 Flere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29 Federer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23 Sju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21 To høyreekstremister pågrepet i Italia02:47 Utslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41 Jeanine Añez er ny president i Bolivia00:05 140 dødsulykker med vogntog gransket00:02 Ny studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01 Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00 Kardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34 Mann knivstukket i Akershus22:54 26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20 Ap og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01 Stavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26 Aps elbil-forslag får uventet støtte fra Frp21:13 Uvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08 Faket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46 Devin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17 Palestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:51 – Nordmenn flykter nå til Gran Canaria19:26 Lyntog som myte og mysterium19:00 Forsvunnet i 30 år - nå er den gjenoppdaget18:51 Bergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag18:49 Bolivias avgåtte president i eksil i Mexico18:22 Politiet: Ingen tegn til at noen har gått gjennom isen i Troms18:10 Forslag til tvangsbruk i norske fengsler slaktes: – Vil ramme kvinner svært hardt18:01 Ap forsikrer: EØS-avtalen overstyrer Norge i eksport av trygdeytelser17:53 Kashafali sprintet til VM-gull på mesterskapsrekord17:44 Stortinget sier nei til å berge studiestedene Nesna og Sandnessjøen17:20 Flertallet i bystyret bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud16:57 Monica Knudsen gir seg som trener for Vålerenga – blir utviklingssjef16:46 Russisk TV-kanal dropper kvinnelangrenn – skylder på Johaug-dominans16:06 Enighet om regjeringskoalisjon i Spania15:34 Lilleborg AS undersøkes av konkurransetilsynet15:15 Lagerbäck krever 100 prosent innsats i «generalprøven»15:12 Granskning av Trump kan bli TV-drama for millioner av amerikanere15:00 Nå har svenskene fått nok: Iverksetter «Operasjon Rimfrost»14:47 Henning Solberg unngikk konkurs14:27 Skjerpet straff for tsjekker for drap på nordmann i Praha13:35 EU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes13:24 Lungebetennelse tar et barneliv hver 39. sekund13:07 Anti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon13:05 Labour utsatt for stort dataangrep
Siste nytt
14:55VerdenTolv drept i bilbombe i Afghanistan14:54VerdenTo menn stukket med kniv på trikk i Göteborg14:24PolitikkRopstad ut mot miljøbevegelsens menneskesyn: – Vrøvl14:01SportUsikkerhet rundt formsterke «Moi»13:44VerdenSvigersønn-diplomati mellom USA og Tyrkia13:34VerdenSkrivefeil oppklarte 75 år gammelt ubåtmysterium: – Jeg ble målløs13:34NorgeSykehus ilagt forelegg på 300.000 etter dødsfall13:18NorgePolitiet tar beslag i millionformuen til Manshaus13:16ReiseUD endrer reiseråd for Hongkong13:03MotorNederland senker farten for å spare miljøet: – Et elendig tiltak13:01NorgeHøsten slipper ikke taket12:38NorgeTo millioner ekstra til tiltak mot jødehat i Norge12:19NorgeMann døde etter fall inne på Oslo City12:05VerdenTo pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass i Danmark12:05SportFire fra norske klubber i Færøyenes tropp på Ullevaal11:52PolitikkPresset Erna Solberg: – Horribelt å mene at homofili er synd11:46PengerBørsfall etter Trump-trusler om høyere toll11:40SportStoravis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt11:39NorgeViking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte10:58PolitikkTV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring10:57NorgeVarebilsjåfør døde etter kollisjon med buss10:43PengerKonkurransetilsynet: Så store prisforskjeller at det kan være lovbrudd10:40Verden22 drept i israelske flyangrep mot Gaza10:29PolitikkErna Solberg sier Trine Skei Grande midt imot: – Ikke misunnelse10:12VerdenNew Zealands parlament stemte for aktiv dødshjelp10:12NorgeLedigheten faller blant innvandrere i Norge09:02PolitikkNav-skandalen og vogntog på vinterføre er tema i spørretimen08:31VerdenSkoler stenges mens demonstrasjonene raser i Hongkong08:29NorgePolitiet advarer om krevende kjøreforhold: «Svært glatte veier»08:28ReiseKaos og ødeleggelser i Venezia08:22VerdenUnderskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg08:07SportSpanske Villa gir seg etter endt sesong08:05ReiseLokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52NorgeSkulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44VerdenThunberg tar katamaran til Spania07:41SportMarkus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30SportZuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26NorgeFærre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25VerdenSju drept i bilbombe i Afghanistan07:09SportNylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08PolitikkBussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46VerdenUSA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41SportLandslagets inspirerende gulrot06:37NorgeMann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35NorgeDette skjer i dag06:32SportTande tviler på nytt Kobayashi-show06:31NorgeMann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21NorgeOslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12NorgeGranskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48NorgeSetteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44VerdenTesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenMann drept under protester i Libanon05:26PolitikkSolvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07NorgeVenstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38Verden200 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06VerdenUSA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57NorgeFlere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29SportFederer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23VerdenSju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21VerdenTo høyreekstremister pågrepet i Italia02:47ReiseUtslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41VerdenJeanine Añez er ny president i Bolivia00:05Motor140 dødsulykker med vogntog gransket00:02NorgeNy studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01MotorSenterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00VerdenKardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34NorgeMann knivstukket i Akershus22:54Verden26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20PengerAp og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01NorgeStavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26MotorAps elbil-forslag får uventet støtte fra Frp21:13VerdenUvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08VerdenFaket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46VerdenDevin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17NorgePalestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:51Reise– Nordmenn flykter nå til Gran Canaria19:26StemmerLyntog som myte og mysterium19:00VerdenForsvunnet i 30 år - nå er den gjenoppdaget18:51NorgeBergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag18:49VerdenBolivias avgåtte president i eksil i Mexico18:22NorgePolitiet: Ingen tegn til at noen har gått gjennom isen i Troms18:10PolitikkForslag til tvangsbruk i norske fengsler slaktes: – Vil ramme kvinner svært hardt18:01PolitikkAp forsikrer: EØS-avtalen overstyrer Norge i eksport av trygdeytelser17:53SportKashafali sprintet til VM-gull på mesterskapsrekord17:44NorgeStortinget sier nei til å berge studiestedene Nesna og Sandnessjøen17:20NorgeFlertallet i bystyret bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud16:57SportMonica Knudsen gir seg som trener for Vålerenga – blir utviklingssjef16:46SportRussisk TV-kanal dropper kvinnelangrenn – skylder på Johaug-dominans16:06VerdenEnighet om regjeringskoalisjon i Spania15:34PengerLilleborg AS undersøkes av konkurransetilsynet15:15SportLagerbäck krever 100 prosent innsats i «generalprøven»15:12PolitikkGranskning av Trump kan bli TV-drama for millioner av amerikanere15:00VerdenNå har svenskene fått nok: Iverksetter «Operasjon Rimfrost»14:47PengerHenning Solberg unngikk konkurs14:27VerdenSkjerpet straff for tsjekker for drap på nordmann i Praha13:35VerdenEU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes13:24Helse og livsstilLungebetennelse tar et barneliv hver 39. sekund13:07NorgeAnti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon13:05PolitikkLabour utsatt for stort dataangrep
Populært