Vi reiser mer til utlandet

Vi reiser mer til utlandet
Vi reiser mer til utlandet

Nesten 1,9 millioner nordmenn var på reise med minst en overnatting i første kvartal i år.

Feriereisene til utlandet økte mest, og fortsatt er det Sverige vi nordmenn reiser oftest til. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Reiseaktiviteten var noe lavere enn i samme periode i 2006. Antall personer på reise gikk ned med 1,4 prosent, mens antallet reiser gikk ned med 6,3 prosent.

En av fem til Sverige

20 prosent av alle utenlandsreisene går til Sverige. Spania kommer på annen plass, tett fulgt av Danmark.

Når det gjelder feriereiser til utlandet, er det derimot Spania som topper listen, med Sverige på annen plass.

Flere overnattinger

I motsetning til tallet på reiser økte tallet på overnattinger med nesten 4 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Denne økningen kan ses i sammenheng med at flere feriereiser går til utlandet, og at disse vanligvis har lengre varighet.

Forbruket per reise har gått noe ned, og var i gjennomsnitt på 4 600 kroner i første kvartal 2007.

Illustrasjonsfoto: Flickr.com

Personvernpolicy