Folk låner mer langsiktig – mindre kortsiktig

Det siste året lånte folk mer enn 200 milliarder kroner totalt, viser SSBs tall etter andre kvartal. I coronaåret betalte mange ned på kortsiktige lån.

Husholdningenes gjeldsrate økte i andre kvartal med 1 prosentpoeng til 238,1 prosent av disponibel inntekt. Det viser sesongkorrigerte tall fra SSB.

Økningen forklares av gjeldsveksten, som tok seg opp fra 4,6 prosent i første kvartal til 5,0 prosent i andre kvartal i år. Dermed er vi tilbake på samme nivå som før koronaen slo inn i gjeldstallene.

Det er opptaket av langsiktige lån som øker totalgjelda. Det siste året tok vi opp 5 milliarder mindre i kortsiktige lån. Husholdningene har dessuten fra starten av pandemien i fjor vår og de neste fire kvartalene betalt ned på den kortsiktige lånegjelda. Opptaket av kortsiktige lån i andre kvartal var også svært lavt, ifølge SSB.

Personvernpolicy