Kvinne ble nektet etterlattepensjon: Så fikk hun medhold i Finansklagenemnda

<p>Ifølge det norske regelverket er det varigheten på ekteskapet og om det er barn involvert som avgjør om du har rett til enten gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner/registrert samboer. Foto: welcomia / Shutterstock / NTB scanpix</p>
Ifølge det norske regelverket er det varigheten på ekteskapet og om det er barn involvert som avgjør om du har rett til enten gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner/registrert samboer. Foto: welcomia / Shutterstock / NTB scanpix

Da hennes tidligere, fraskilte ektemann gikk bort, mente forsikringsselskapet at det var eksmannen nye kone og hennes barn fra et tidligere forhold som skulle arve hele etterlattepensjonen.

Det godtok ikke kvinnen, som klaget saken inn for Finansklagenemnda.

Hun mente det var urimelig at eksmannens fire og et halvt år lange ekteskap med sin nye kone skulle nulle ut hennes pensjonsrettigheter. Selv var hun gift i 25 år før de ble skilt.

– Rett og rimelig

– Jeg finner det rett og rimelig at samtlige pensjonsordninger blir delt mellom de to ektefeller etter gjeldende regler. Jeg har rådført meg med advokat i denne saken, og vi mener klart at jeg er berettiget ektefellepensjon, sier den tidligere ektefellen til Vi.no.

Ifølge det norske regelverket er det varigheten på ekteskapet og om det er barn involvert som avgjør om du har rett til enten gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner/registrert samboer.

Dersom din fraskilte ektefelle dør innen fem år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere har barn sammen, får du som hovedregel gjenlevendepensjon hvis din fraskilte ektefelle , ifølge Nav.

Gift i 25 år med tre felles barn

I denne konkrete saken tok den tidligere ektefellen kontakt med sitt eget forsikringsselskap etter at eksmannen døde. Hun fikk da kontant avvist kravet om etterlattepensjon.

Kvinnen tok også opp saken fordi heller ikke deres felles tre barn fra det havarerte ekteskapet ble tilkjent etterlattepensjon.

Dermed havnet saken hos Finansklagenemnda. Her fikk kvinnen, som i 25 år var gift med den nå avdøde eksmannen, fullt medhold av et enstemmig nemndutvalg.

Nemnda konkluderte med at hun har rett på etterlattepensjon etter sin eksmann. Begrunnelsen er at opptjeningen av pensjonen ble gjort da ekteparet var gift i 25 år slik ekteskapsloven gjør rede for.

Ifølge denne loven har tidligere ektefelle har rett på etterlattepensjon dersom ekteskapet har vart i mer enn 10 år og gjenlevende ektefelle var minst 45 år på skilsmissetidspunktet.

– Det skal mye til for at ikke det oppdages

Dersom du mener å ha krav på et etterlattepensjon etter din tidligere samboer eller fraskilte ektefelle, må du melde ifra om dette, oppfordrer pensjonsøkonom i KLP, Øyvind Røst.

– Dersom pensjonsleverandøren ikke vet at personen tidligere var gift, kan man miste en rett man har. Og det kan jo være mindreårige barn med i bildet, som har krav på pensjon. Det skal mye til for at ikke det oppdages, men det finnes mange små pensjonskasser, sier Røst til Vi.no.

Ekteskap inngått etter 65 års alder gir ikke rett til ektefellepensjon. Hvis ekteskapet har vart i mindre enn fem år og dere ikke har/har hatt felles barn, kan du ha rett til overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner.

Personvernpolicy