SAS-kunder risikerer å motta refusjonskrav først ved nyttår

<p>Coronapandemien har rammet SAS og andre flyselskapet hardt.</p><p>Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix</p>
Coronapandemien har rammet SAS og andre flyselskapet hardt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Selv om den lovpålagte refusjonsfristen for kansellerte flyreiser er én uke, regner SAS med å ha refundert kundene for kansellerte flyginger først innen nyttår.

Det fremgår av et brev fra flyselskapet til Luftfartstilsynet, som Dagens Næringsliv har fått innsyn i.

I juli ba tilsynet om en redegjørelse fra SAS og Norwegian om hvordan de lå an med refusjonskravene. Årsaken var at selskapene gikk fra å behandle refusjonskrav automatisk til å behandle dem manuelt da coronapandemien inntraff.

Innen 31. desember

I svarbrevet anslår SAS at den summen selskapet hadde utestående i refusjonskrav i midten av juli, antas å være utbetalt innen 31. desember 2020.

– Det knytter seg usikkerhet til anslaget. Det skyldes at vi setter inn en rekke tiltak som ventes å øke utbetalingstakten, blant annet økt digitalisering av prosessene, testing av nye roboter og oppbemanning, samtidig som det fortsatt kommer inn nye krav etter kansellerte reiser, sier kommunikasjonssjef John Eckhoff.

– Vi har forståelse

Luftfartstilsynet mener at flyselskapet ikke har belyst godt nok hvorfor det tar så lang tid og har bedt om et møte med SAS.

– Vi har forståelse for den spesielle situasjonen dette er, men vi mener også at dette er et arbeid som må prioriteres for å imøtekomme forbrukernes rettigheter, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Forbrukerrådet og Virke reiseliv er blant dem som har reagert kraftig på at flyselskapene ikke har overholdt refusjonsfristen.

Svarfristen til SAS gikk ut i forrige uke, mens Norwegian har frist til 10. september.

Personvernpolicy