Meny

Mann (80) måtte bevise for NAV at han lever

Dersom leveattesten ikke sendes inn, eller den mangler bekreftelse eller underskrift, vil utbetalingen etter en påminnelse bli stanset. Det fikk Ove Wiik (80) i Florø oppleve. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB Scanpix
Den høyest spreke 80-åringen visste ikke hva han skulle tro da NAV erklærte ham død og satte en stans for pensjonsutbetalingene.

Nå ønsker Ove Wiik å advare andre som kanskje kan komme ut for det samme.

– Jeg har aldri hørt om leveattest før. Ikke har jeg fått den i postkassen min heller. Det har vært et veldig styr for å ordne opp i dette. Det kjennes som et overgrep fra byråkratiet i Oslo å stoppe pensjonen min på et så syltynt grunnlag , sier en opprørt Wiik til Firdaposten.

Det hele skal ha startet med at NAV Pensjon Utland sendte et brev til Wiik med krav om å fylle ut en leveattest. Adressen som ble benyttet ligger i Thailand, som sammen med Sverige er landene der det er avdekket mest trygdesvindel.

Wiik er derimot svært overrasket over at det aktuelle brevet ble sendt til Thailand, ettersom han kun har vært der på ferie - for seksten år siden. Ettersom han ikke fikk sendt inn ferdig signert leveattest, var det full stans på Wiiks utbetalinger i august.

Etter å ha forsøkt å manøvrere seg gjennom et uoversiktlig virvar av et telefonsystem, bestemte han seg for søke hjelp på det lokale NAV-kontoret i Florø. Etter mye venting og tålmodighet, fant de frem til rette vedkommende som måtte vedgå at det var skjedd en feil hos dem.

80-åringen er ikke videre imponert over det som skjedde ham.

– De unnskylder seg og viser til paragrafer jeg ikke har peiling på. De kunne godt ha gitt meg en forklaring på hva som har skjedd. De har hatt personnummeret mitt hele tiden, da ville det vært en smal sak å se at jeg har bodd fast i Norge hele tiden.

Seniorrådgiver i NAVs kommunikasjonsavdeling, Tone Kathrin Dehli, sier til Firdaposten at de ikke kan kommentere en konkret sak uten at et eget skjema om opphevelse av taushetsplikt først er blitt utfylt på korrekt måte.

Leveattest

Leveattester innhentes for å sikre at pensjon og uføretrygd blir utbetalt til rett mottaker. Dette kontrolltiltaket reduserer risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall.

De som skal sende inn leveattest, vil motta leveattestskjema og et informasjonsbrev fra NAV. Frist for innsending av leveattesten vil stå i brevet. Attesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal en offentlig myndighet på mottakerens hjemsted eller to vitner (to myndige personer) bekrefte at mottakeren lever.

Hvis du er registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret i Norge, vil du motta leveattesten digitalt. Du vil få varsel på e-post eller SMS om at du har mottatt et brev fra NAV, og må logge deg på Ditt NAV og finne brevet i Din pensjon eller Din Uføretrygd. Leveattesten må skrives ut og fylles ut, og deretter sendes inn pr. post. NAV har foreløpig ingen løsning for digital innsendelse av leveattester. Her kan du lese mer om digitale brev til pensjonister og uføretrygdede.

Hvis du ikke mottar leveattest eller du har problemer med å logge inn og finne leveattesten som er tilsendt digitalt, kan leveattestskjema lastes ned og skrives ut fra våre nettsider. Skjemaet fylles ut med navn, fødselsnummer og adresse, og sendes til NAV i underskrevet og bekreftet stand.

Stans av utbetaling

Dersom leveattesten ikke sendes inn, eller den mangler bekreftelse eller underskrift, vil utbetalingen etter en påminnelse bli stanset.

Kilde: NAV.no

Privatøkonomi
Populært