100 prosent i aksjer til du dør!

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Aksjefond i pensjonssparingen slår kombinasjonsfondene ned i støvlene! Det viser regnestykker fra Nordnet, som har regnet på 150 års aksje- og rentehistorikk, skriver Bjørn Erik Sættem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom i Nordnet med mer enn 20 års erfaring innen personlig økonomi.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Nesten alle pensjonsforvaltere anbefaler en kombinasjon av aksjer og renter i innskuddspensjon og øvrig pensjonssparing. Våre regnestykker viser imidlertid at kundene vil få en langt høyere pensjon ved å sitte med en ren aksjefondsportefølje helt frem til pengene utbetales – såfremt du har nerver til å sitte gjennom børsnedturene.

Det mest oppsiktsvekkende er at ingen av de 97 årskullene ville fått lavere pensjonsutbetalinger ved å gå «all in» i aksjefond fremfor kombinasjonsporteføljene.

I regnestykkene har vi tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig norsk yrkeskarriere, med 40 års pensjonsopptjening med månedlig sparing i innskuddspensjon samt 10 års utbetalingsperiode. Videre har vi beregnet rullerende historisk avkastning for de ulike spareprofilene for hele 97 årskull, basert på nesten 150 års aksje- og rentehistorikk (!).

Vi har sammenlignet en spareprofil med 100 prosent aksjeandel i hele spare- og utbetalingsperioden med en balansert profil med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter i spareperioden. Her trappes aksjeandelen gradvis ned fra 50 til 20 prosent siste ti arbeidsårene. I utbetalingsperioden er aksjeandelen 20 prosent. Dette er fremdeles den mest vanlige profilen i innskuddspensjonsmarkedet i Norge i dag.

Vi sammenligner også med en alderstilpasset spareprofil, som har blitt mer og mer vanlig de siste årene.

Her har vi tatt utgangspunkt i nedtrappingen til Storebrand Anbefalt Pensjon, som har 80 prosent aksjer frem til kunden er 43 år. Aksjeandelen trappes gradvis ned til 20 % aksjer ved utbetalingsstart, og ligger på 20 prosent i utbetalingsperioden. Andre aktører har lignende nedtrapping.

Nesten dobbelt så store pensjonsutbetalinger ved å velge 100 prosent aksjer

Det har alltid lønt seg med 100 prosent aksjer i hele spare- og utbetalingsperioden, sammenlignet med balansert profil og med en alderstilpasset profil. For alle de 97 årskullene!

Analysen viser også at den mest vanlige spareprofilen, balansert med 50-50 aksjer og renter, alltid har gitt lavere samlede pensjonsutbetalinger sammenlignet med alderstilpasset spareprofil og ikke minst med 100 % aksjer.

Spareprofilen med 100 prosent aksjer har nesten dobbelt så høye samlede pensjonsutbetalinger (87 prosent høyere utbetalinger) sammenlignet med alderstilpasset spareprofil, regnet som et snitt for alle årskullene.

Sammenligner vi 100 prosent aksjer med balansert profil er forskjellen i samlede pensjonsutbetalinger, hele 128 prosent.

Slik har vi regnet:

  • Vi antar 40 års spareperiode med månedlige pensjonsinnskudd og 10 års utbetalingsperiode.
  • Vi antar 4 prosent innskudd av lønn i innskuddspensjonen, som er gjennomsnittet i Norge i dag.
  • Lønnsvekst: Vi antar samme årlige nominelle lønnsvekst for hvert enkelt år som renteavkastningen, dvs 10 års statsobligasjoner.
  • Aksjeindeks: Eneste aksjeindeks vi har funnet med så lang historikk (1870-2017) er den brede amerikanske indeksen SP500, som vi har omregnet til NOK. Gjennomsnittlig årlig avkastning er ca 9,7 prosent.
  • Renteindeks: 10 år stat NOK 1870-2017. Gjennomsnittlig årlig avkastning er ca 5,1 prosent.

Saken fortsetter under

Forklaring til grafen: Blå linje viser samlet pensjonsutbetaling i forhold til sluttlønn for en spareprofil med 100 % aksjer i hele spare- og utbetalingsperioden. Rød linje viser samlet pensjonsutbetaling ift sluttlønn for alderstilpasset spareprofil. Grønn linje viser samlet pensjonsutbetaling ift sluttlønn for balansert spareprofil. Den blå linjen ligger alltid øverst – noe som betyr at en spareprofil med 100 % aksjer har gitt høyere samlede pensjonsutbetalinger for absolutt alle våre 97 årskull. I gjennomsnitt ligger blå linje nesten dobbelt så høyt som rød linje – og mer enn dobbelt så høyt som grønn linje.

(Graf: Kilde: Nordnet, Holberg Fondene, Macrobond og Norges Bank.)

«All in» i aksjer passer ikke alle

Rådet om plassere hele innskuddspensjonen og privat pensjonssparing kun i aksjer og aksjefond passer fortrinnsvis personer med kunnskap om og erfaring fra aksjeinvesteringer, som både har risikoevne og risikovilje.

Har du lite fonds- og spareerfaring vil du ha lett for å kaste kortene under kraftige børsfall, og rømme over til sikre rentepapirer. Da ødelegger du din langsiktige avkastning. I så fall er en bedre løsning å velge en alderstilpasset portefølje med lavere aksjerisiko. Uansett bør du unngå den mest vanlige 50-50- balanserte spareprofilen. Den har altfor lav aksjeandel i første halvdel av yrkeskarrieren for pensjonssparing.

PS: Husk at mesteparten av pensjonsutbetalingene til nordmenn kommer fra folketrygden, og denne er i realiteten en sikker statsobligasjon. Dermed kan du ta betydelig aksjerisiko med annen pensjonssparing.

Vil du vite mer om disse utregningene? Les denne bloggen!

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden