Meny

Når kommer rentehevingen?

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: Selskapet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet første renteheving etter sommeren. Om det blir en lang eller kort sommer gjenstår å se.

I forbindelse med pengepolitisk rapport før jul ble det varslet overhengende sannsynlig at første renteheving i Norge vil komme i mars 2019 eller desember 2018. Deretter forsterket sentralbanksjef Øystein Olsen forventningene om desemberheving under rentemøtet i januar. På torsdagens møte varslet han at rentehevingen kan komme enda tidligere.

God kapasitetsutnyttelse i næringslivet, lav arbeidsledighet og generelt positive økonomiske utsikter ligger til grunn for varselet om fremskyndet renteheving. Videre har høyere oljepris og tegn til bedring i boligmarkedet vært med på å redusere risikoen for finansiell ustabilitet.

Henrik Sommerfelt i CMC Markets mener det største faremomentet i norsk økonomi nå er de rekordhøye nivåene for husholdningsgjeld.

Les også: Tror renten heves innen september – én ting kan utsette oppgangen

Resesjon

«En rask og dramatisk renteoppgang vil redusere husholdningens kjøpekraft betydelig og potensielt kunne utløse en resesjon. Faren for dette øker dess lenger sentralbanken venter med å heve renten. Isolert sett taler dette for en tidlig renteheving, kanskje allerede i juni. Sentralbanksjefen har imidlertid gått langt i å avvise dette som særlig sannsynlig», skriver Sommerfelt i en oppdatering. Han minner om at utenlandsk rentenivå er avgjørende for handlingsrommet i en liten åpen økonomi som Norge. Årsaken er at norsk valuta avhenger av forholdet mellom norsk og utenlandsk rente. Dersom renten i USA eksempelvis øker, mens renten i Norge står stille, medfører det redusert etterspørsel etter norske kroner og økt etterspørsel etter amerikanske dollar. Dette svekker norsk valuta.
Tradere i CMC Markets er derfor spente på Feds rentebeslutning onsdag i kommende uke. Markedet har priset inn totalt fire/fem rentehevinger i USA innen utgangen av 2019 og Fed har selv signalisert tre rentehevinger i 2018. Kjerneinflasjonstallene på 0,2 prosent i februar og stadig bedre tall for arbeidsledighet taler imidlertid for at Fed vil oppjustere dette antallet til fire.

Ikke siden 1953

«Finanspolitisk drahjelp og ekspansiv skattepolitikk har bidratt til svært lav arbeidsledighet i USA, og ledigheten skal videre ned til under 3 prosent skal vi tro Goldman Sachs og JP Morgan. Det har den ikke vært side 1953. Videre ligger kjerneinflasjonen an til å nå målet på 2 prosent år for år inne mars. Dette taler sterkt for at Fed hever renten på onsdag og at punktestimatene til FOMC-medlemmene (ekvivalent med norsk rentebane) heves», skriver Sommerfelt.

På den andre siden har pengemarkedsrenten steget fra 25 til 47 basispunkter i USA siden nyttår. Det norske påslaget har steget med 35 prosent i samme tidsperiode og tre-måneders Nbor ligger på sitt høyeste nivå på over ett år. Hvis Norges Bank tror påslagene vil holde seg høye, taler dette ifølge CMC-toppen isolert sett for at rentebanen justeres ned.

50/50-sjanse

Per nå signaliserer den norske rentebanen ca. 50 prosent sannsynlighet for renteheving både i august og september. Dersom norsk økonomi viser positive tegn over de neste måneden taler det for renteheving allerede i august. Én euro tilsvarer 9,49 norske kroner fredag ettermiddag, hvilket er 20 øre lavere enn for enn drøy uke siden. Den norske kronen har ikke vært sterkere målt mot euro siden november i fjor, og over 80 prosent av traderne i CMC tror euroen vil svekke seg ytterligere mot norsk kroner fremover. Dette er blant annet en indikator på at markedet forventer en tidligere renteheving i Norge enn i eurosonen.

Andre interessante makrotall som tradere bør få med seg i neste uke er ifølge Sommerfelt ZEW og IFO- indeksen i Tyskland, PMI-tall for eurosonen og KPI-tall i Storbritannia, Canada og Japan.

Les også: Lavere inflasjonsmål kan åpne for høyere rente

Denne saken ble først publisert i Hegnar.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært