Langhelg på skatteberget

<p>PÅ BEGGE SIDER: Stein Plukkerud er Norges ukronede hyttekonge etter å ha solgt over 1.200 hytter og tomter i Hafjell. Samtidig er han lokalpolitiker og er kommunestyremedlem i Øyer. – Eiendomsskatt er avgjørende for kommunen, sier han.</p>
PÅ BEGGE SIDER: Stein Plukkerud er Norges ukronede hyttekonge etter å ha solgt over 1.200 hytter og tomter i Hafjell. Samtidig er han lokalpolitiker og er kommunestyremedlem i Øyer. – Eiendomsskatt er avgjørende for kommunen, sier han. Foto: Andreas Klemsdal

I noen av Norges mest naturskjønne bygder subsidierer hytteeiere hver fastboende med over 3.000 kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Om dette leses på disken på en lokal bensinstasjon i en bygd med vakre fjell, vil ordet «subsidiere» muligens få kaffekoppene til å velte. Kjører ikke hyttefolk på kommunale veier? Tror de gatene brøytes av seg selv? Forventer de ikke å få legehjelp dersom de faller og brekker armen i skiløypene?

Mens tilreisende hyttefolk kanskje vil svare følgende: Når du har invitert noen på besøk, tilbudt dem å gå i skiløypene dine, rusle i fjellet ditt og handle i butikken din, er det da riktig å skrive ut en regning for skatt?

365 kommuner dro i fjor inn over 12 milliarder kroner i eiendomsskatt. Mange kommuner skattlegger kun næringseiendom. Men mange velger også å legge skatt på hus og hytter. Litt over halvparten de 12 milliardene i inntekter kom fra eiere av boliger og fritidseiendommer.

Finansavisen har gått gjennom situasjonen i 50 typiske hyttekommuner. Med typisk hyttekommune mener vi at kommunen enten har flere fritidsboliger enn boliger, eller at kommunen er kjent som en attraktiv vinter- eller sommerdestinasjon.

Ringsaker kommune med Sjusjøen som trekkplaster tar inn mest penger i eiendomsskatt fra besøkende, med 105 millioner kroner totalt. Nesten alt kommer fra boliger og fritidseiendommer. Ringsaker er en folkerik kommune, så inntektene fra hyttefolk til hver av kommunens innbyggere utgjør litt under 1.000 kroner.

Hvaler er den kommunen i Norge som i størst grad har greid å få hytteeiere til å – unnskyld uttrykket – subsidiere kommunen. Hvaler tar inn 5.200 kroner for hver eneste av kommunens innbyggere, i eiendomsskatt fra besøkende.

Andre kommuner som håver inn 3.000 kroner eller mer pr. innbygger er Hol (Geilo), Sigdal, Vestre Slidre, Hjartdal og Rollag.

Kommunene er lovpålagt å oppgi hvor mye av eiendomsskatten som kommer fra næringseiendom og hvor mye som kommer fra bolig- og fritidseiendom. Men de er ikke pålagt å skille bolig-inntekter fra hytte-inntekter. Finansavisen har kommet frem til tallene over ved å lage en beregning, basert på antallet fritidsboliger i kommunen sett opp mot antallet boliger.

En rekke hyttekommuner har eiendomsskatt, men har latt både boligeiere og hytteeiere gå fri. På denne listen står blant annet Vinje (Rauland), Tinn (Gaustablikk), Øystre Slidre (Beitostølen), Hemsedal og Krødsherad.

Les også: Kjempegevinst glapp på Sørenga

Kan få fritak

Kommunene kan fra og med i år velge å skille boligeiere fra hytteeiere. I år ble nemlig loven endret, slik at kommunene nå kan åpne for at hytteeiere får en lavere sats, eller får fullt fritak fra eiendomsskatten. Skattebetalerforeningen kjenner foreløpig ikke til kommuner som har benyttet seg av denne muligheten.

I 45 norske kommuner er det flere hytter enn helårsboliger, viser tall fra SSB. På topp fem ligger kommunene Vinje, Sigdal, Trysil, Hol og Sirdal kommune. Helt på topp i antall hytter ligger imidlertid Ringsaker med nesten 7.000 fritidsboliger.

Konfliktene har vært store i mange kommuner ved innføringen av eiendomsskatt. Deretter har motstanden mange steder roet seg, før konfliktene igjen har blusset opp når kommunene skal taksere eiendommer på nytt.

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen forstår at skatten kan være omstridt. Den kan sees på som urettferdig.

– Da det ble åpnet for at norske kommuner kunne kreve eiendomsskatt også utenfor tettbygde strøk var det noen rådmenn som var veldig raske med å fremme forslag som ga hytteeiere en høy regning. Det kan ses på som et demokratisk problem at hytteeierne blir pålagt denne skatten, uten at de har mulighet til å stemme frem et annet kommunestyre ved neste valg, sier Lothe.

Motargumentet som gjerne blir brukt, er at alle landets innbyggere kan stemme over hvem som skal sitte på Stortinget, og at det er Stortinget som bestemmer hvordan kommuneøkonomien finansieres.

– Men utformingen av eiendomsskatten i den enkelte kommune skjer gjennom lokaldemokratiet, påpeker han.

Det andre stridstemaet er likebehandling.

– I skatteretten skal det være likhet for loven. To like tilfeller skal ikke behandles ulikt. Man kan spørre seg om ikke eiendomsskatten rammer ulikt, sier han.

Takstgrunnlag på boliger blir ofte til på en annen måte enn takstgrunnlaget på fritidseiendommer. For boliger kan kommunene bruke en modell som tar utgangspunkt i ligningsverdien. Resultatet av denne modellen er at boligene i gjennomsnitt får en eiendomsskattetakst som tilsvarer maksimalt 80 prosent av markedsverdien.

– For fritidseiendommer finnes det ingen slik modell som tar utgangspunkt i ligningsverdien. Ved takseringen risikerer eierne derfor at kommunen legger seg tett opp til 100 prosent av markedsverdien. Vi får i så fall en systematisk forskjellsbehandling mellom bolig og fritidseiendom, som det ser ut som lovgiver har velsignet.

– Hvis boligeieren betaler eiendomsskatt basert på 80 prosent av verdi og hytteeieren betaler basert på 100 prosent av verdi, skjer det en svært urimelig forskjellsbehandling, mener fagsjefen.

Han innser at det er vanskelig å lage et system som er 100 prosent rettferdig for alle.

– Men jeg mener at det i dag i for stor grad heller i hytteeierens disfavør. Det er riktignok fra 2017 åpnet for at fritidseiendommer helt eller delvis kan fritas for eiendomsskatt, men jeg er ikke kjent med at noen kommuner har benyttet denne muligheten, sier han.

– Hytteeieren bør ikke betale mer enn boligeieren, gitt at de ikke har mulighet til å påvirke politikken i den aktuelle kommunen, sier Lothe.

DUM ELLER SNILL?: Vinje kommune har bygget flest hytter de seneste 12 årene, hele 2.000 enheter. Likevel lar kommunen hytteeierne være og har kun eiendomsskatt på næringseiendom. Foto: Andreas Klemsdal
DUM ELLER SNILL?: Vinje kommune har bygget flest hytter de seneste 12 årene, hele 2.000 enheter. Likevel lar kommunen hytteeierne være og har kun eiendomsskatt på næringseiendom. Foto: Andreas Klemsdal

Les også: Prisfallet startet allerede i januar

– Burde hatt en andel av inntektsskatten

Stein Plukkerud er Hafjells tomtekonge. Han har solgt 1.200 til 1.300 tomter og hytter siden han begynte å dyrke fjellsiden i Øyer kommune for rundt 20 år siden.

– Hytteeiere er ekstremt opptatt av eiendomsskatten. Mange er opptatt av hvordan pengene brukes lokalt, hva pengene går til. Noen er selvsagt veldig kritiske. Men jeg opplever også at det er de som er mest negative som roper høyest. De samme kritikerne går igjen, mener Plukkerud.

Eiendomsutvikleren har en støvel i hver leir. På den ene siden selger han tomter og nøkkelferdige hytter til folk som kommer fra andre kommuner for å finne sitt skiparadis. På den andre siden er han lokalpolitiker, og sitter både i kommunestyret og formannskapet for Senterpartiet.

– Den vanligste klagen er at de betaler penger inn til et lokalt tjenestetilbud som de ikke benytter seg av. Men det er jo en argumentasjon som ikke holder i vår velferdsstat. Du betaler trygdeavgift selv om du ikke går på trygd. I Norge har vi organisert velferdsproduksjonen slik at den er en fellesskapsforpliktelse.

Plukkerud peker på at det er Stortinget som har sagt at kommuner som Øyer kan finansiere sine utgifter gjennom eiendomsskatt.

Den andelen av inntektsskatt som kommunene får går selvsagt til den kommunen skatteyter bor i.

– Hytteeiere betaler inntektsskatt til en annen kommune, men bruker mye av sin tid i vår kommune. En gjennomsnittlig hytteier bor i vår kommune i 70 til 80 døgn i året. Vi burde egentlig hatt en andel av inntektsskatten.

Plukkerud påpeker at mens Øyer kommune bare har 5.000 innbyggere, så oppholder det seg 30.000 mennesker i kommunen i de travleste periodene. Så lenge en person oppholder seg i Øyer kommune er det den lokale kommunen som har ansvar for å følge opp pleie- og omsorgstjenester.

– Men pleietrengende drar vel ikke på hyttetur?

– Jo, det gjør de faktisk, og det er en økende trend. Det er positivt, at de som er rammet av sykdom eller handikap også kan benytte seg av hytter. Men i kommunen opplever vi at de mest trengende må ha besøk flere ganger om dagen. Dette er selvsagt ressurskrevende. Vi har også nettopp bygget et nytt legesenter. Dette er klart overdimensjonert i forhold til lokalbefolkningen, fordi det er bygget med tanke på befolkningen som er her vinterstid, påpeker Plukkerud.

– Møter du mange hytteeiere som spør om du som lokalpolitiker kan bidra til å fjerne eiendomsskatten?

– Ja, det spørsmålet har jeg fått mange ganger. Litt av grunnen til at jeg engasjerte meg i lokalpolitikken var å finne ut hvor pengene tok veien. I dag har jeg innsett at eiendomsskatten er avgjørende for Øyer kommunes økonomi. Det er den eneste måten kommunen kan skaffe seg inntekter på fra deltidsboende. Vi har ingen annen finansieringsmodell i Norge i dag, for en kommune som oss.

Alternativet, som brukes i enkelte andre land, er en turistskatt.

– Da ville vi også fått bidrag fra de som besøkte Hafjell uten å eie en hytte.

Trysilordfører Erik Sletten hevdet i Finansavisen tidligere i år at det var lite misnøye med eiendomsskatten i hans kommune. «Jeg har veldig god kommunikasjon med hytteeiere og har møter med de store hytteeierforeningene to ganger i året. Jeg har faktisk aldri blitt konfrontert med klager på skatter og avgifter. Jeg tror de opplever at prisene står i forhold til kvaliteten», sa Sletten.

Og innbyggerne klager i alle fall ikke. De får 3.300 kroner hver seg i gjennomsnitt som bidrag til kommuneøkonomien, fra hytteeiere som betaler eiendomsskatt.

Denne saken ble først publisert hos Finansavisen 4. november 2017.

Les også: Solgte ferieboliger for én milliard

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:04 Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02 Kneproblemer og Haaland-avbud rett før avspark mot Færøyene17:56 Manshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45 NRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50 Høyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30 Gratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55 Tror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54 – Det ble klart at president Trump ville ha henne bort15:15 Tyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07 Kirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06 Skal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11 Equinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02 Valg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01 Palestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52 Frode Berg løslatt i Litauen13:42 Helsesista får dialektpris13:11 Klæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10 Støttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56 Trumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56 Svømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50 Spiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39 Pressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38 Guvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22 Internasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03 Oscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41 Snøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39 Moskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26 Ordfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55 Ny ordning gjør det enklere å melde flytting10:53 Nær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44 Roper varsku om stigende havnivå10:09 Hamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55 Halvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38 Hovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35 Nytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07 Lippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48 Siv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30 Thorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21 Sveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:18 Kvinne i 25-årsalderen funnet død i bil i Malmö08:12 Sjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11 Zikasmitte i Europa før første gang08:09 Regjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48 Sterling reagerer på Gomez-buing07:33 500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23 Oslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20 Fotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02 SD største parti i Sverige på måling06:59 Litauens president har benådet to spiondømte russere06:39 King om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15 Kvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10 Dette skjer i dag06:09 Dette skjedde i natt05:54 Kripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36 To palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30 Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00 Trump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12 Warrens skatteforslag får kritikk03:46 Forsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10 Ansatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01 Stoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42 To elever drept i skyting på skole i California01:22 MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59 Nær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14 Ronaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04 Trump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42 Datter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22 Pompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08 Pelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55 Ble fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33 Tyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26 Kvinne siktet for drap i Oslo20:17 Nav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49 Swire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18 USA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46 Fant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39 Krigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13 Nytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37 Elever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15 Italia erklærer unntakstilstand i Venezia17:13 Kinas overvåkning av nordmenn16:56 Xi advarer om at Hongkongs selvstyre står på spill16:42 Enhjørning-valp funnet med frostskader – nå vil «alle» adoptere den16:00 Hva sier dere nå? Dere som lo av «svenske tilstander»15:14 Tyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn15:13 Arsenal-legende tar over MLS-klubb15:01 – Enkelte steder i landet er det grunn til å være redd14:55 Kobler Russland til opprørere etter nedskytingen MH1714:52 Kvinne siktet for drapsforsøk på Oslo S14:43 «Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang14:24 Tyrkia tror Hvite hjelmer-grunnlegger tok sitt eget liv14:22 Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen13:58 Nytt håp for Erna: Kan bli invitert på Putins fest likevel13:22 Boken til Durek Verrett gis ut i Norge12:59 Europas «glemte» migrantleir12:58 Betew dømt til forvaring i tre nye år12:34 Avfyring av nye raketter mot Israel tross våpenhvile12:07 Fem vil bli direktør ved Kulturhistorisk museum12:06 Oslos nye hovedbibliotek åpner 28. mars11:55 Tusenlappen har fått ny drakt
Siste nytt
18:04VerdenTidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02SportKneproblemer og Haaland-avbud rett før avspark mot Færøyene17:56NorgeManshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45NorgeNRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50NorgeHøyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30NorgeGratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55SportTror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54Politikk– Det ble klart at president Trump ville ha henne bort15:15VerdenTyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07NorgeKirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06MotorSkal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11PengerEquinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02PolitikkValg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01VerdenPalestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52VerdenFrode Berg løslatt i Litauen13:42KulturHelsesista får dialektpris13:11SportKlæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10NorgeStøttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56PolitikkTrumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56SportSvømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50NyheterSpiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39KulturPressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38ReiseGuvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22ReiseInternasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03NorgeOscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41VerdenSnøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39VerdenMoskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26ReiseOrdfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55NorgeNy ordning gjør det enklere å melde flytting10:53VerdenNær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44VerdenRoper varsku om stigende havnivå10:09VerdenHamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55NorgeHalvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38NorgeHovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35ReiseNytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07SportLippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48PengerSiv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30SportThorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21PengerSveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:18VerdenKvinne i 25-årsalderen funnet død i bil i Malmö08:12NorgeSjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11Helse og livsstilZikasmitte i Europa før første gang08:09NorgeRegjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48SportSterling reagerer på Gomez-buing07:33Norge500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23KulturOslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20SportFotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02PolitikkSD største parti i Sverige på måling06:59VerdenLitauens president har benådet to spiondømte russere06:39SportKing om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15NorgeKvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10NorgeDette skjer i dag06:09NorgeDette skjedde i natt05:54NorgeKripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36VerdenTo palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30PolitikkRødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00VerdenTrump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12PengerWarrens skatteforslag får kritikk03:46NorgeForsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10NorgeAnsatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01VerdenStoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42VerdenTo elever drept i skyting på skole i California01:22PengerMDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59VerdenNær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14SportRonaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04VerdenTrump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42NorgeDatter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22VerdenPompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08VerdenPelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55VerdenBle fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33SportTyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26NorgeKvinne siktet for drap i Oslo20:17PengerNav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49PengerSwire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18PengerUSA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46Helse og livsstilFant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39NorgeKrigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13KulturNytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37VerdenElever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15ReiseItalia erklærer unntakstilstand i Venezia17:13PolitikkKinas overvåkning av nordmenn16:56VerdenXi advarer om at Hongkongs selvstyre står på spill16:42VerdenEnhjørning-valp funnet med frostskader – nå vil «alle» adoptere den16:00StemmerHva sier dere nå? Dere som lo av «svenske tilstander»15:14Helse og livsstilTyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn15:13SportArsenal-legende tar over MLS-klubb15:01Motor– Enkelte steder i landet er det grunn til å være redd14:55VerdenKobler Russland til opprørere etter nedskytingen MH1714:52NorgeKvinne siktet for drapsforsøk på Oslo S14:43Kultur«Ja, vi elsker» blir omsider Norges nasjonalsang14:24VerdenTyrkia tror Hvite hjelmer-grunnlegger tok sitt eget liv14:22PengerProfessorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen13:58PolitikkNytt håp for Erna: Kan bli invitert på Putins fest likevel13:22KulturBoken til Durek Verrett gis ut i Norge12:59VerdenEuropas «glemte» migrantleir12:58NorgeBetew dømt til forvaring i tre nye år12:34VerdenAvfyring av nye raketter mot Israel tross våpenhvile12:07KulturFem vil bli direktør ved Kulturhistorisk museum12:06KulturOslos nye hovedbibliotek åpner 28. mars11:55PengerTusenlappen har fått ny drakt
Populært