Norges Bank tror ikke lengre på rentekutt

<p>Sentralbanksjef Øystein Olsen.</p>
Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og sier nå at det er like stor sannsynlighet for at renten skal opp som at den skal ned.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret signaliserer at den første renteøkningen først kommer i 2019, og vil gradvis øke opp mot 1,5 prosent inn i 2020. Dette bryter med tidligere signaler om at styringsrenten skulle gå ned, kanskje så lavt som 0,25 prosent.

Beslutningen er i tråd med analytikernes forventninger. Renten har ligget på 0,5 prosent siden mars i fjor da den ble kuttet fra 0,75 prosent.

Norges Bank sier at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut til å være høyere enn tidligere lagt til grunn. Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.

Etter hovedstyrets vurdering er det fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten blir mellom 1 og 2 prosent de neste årene.

Tryggere på vekst

Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke gå så langt som å si at han "friskmelder" norsk økonomi etter det kraftige oljeprisfallet.

– Men det er grunn til å være rimelig optimist på vegne av den økonomiske utviklingen framover. Vi har blitt tryggere på at veksten i norsk økonomi har fått feste. Den er på vei opp. Vi ser vekst i sysselsettingen, og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.

Høyere BNP-vekst

Fra forrige rapport i begynnelsen av mai justerer Norges Bank opp anslagene for BNP-veksten i år noe opp i år, og noe ned for de kommende årene. Norges Bank peker på at arbeidsledigheten er på et lavt nivå og på vei ytterligere ned. Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.

– Den registrerte ledigheten har falt, og vært lavere enn vi anslo i forrige rapport. Vi venter at sysselsettingen vil vokse raskere enn arbeidstilbudet framover, slik at arbeidsledigheten vil avta framover, sier direktør Ida Wolden Bache.

De mener inflasjonsforventningene er forankret. Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres.

Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med at sentralbanken legger opp til en stabil styringsrente.

– Vi vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten. I nåværende situasjon med større usikkerhet om prisutviklingen kan endringer i styringsrenten få uheldig effekt på forbrukernes forventninger til boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden