– Betryggende for norske pensjonssparere

<p>2016 ble et godt år for ansatte i privat sektor når det gjelder avkastning på pensjonsmidlene. Illustrasjonsfoto:</p>
2016 ble et godt år for ansatte i privat sektor når det gjelder avkastning på pensjonsmidlene. Illustrasjonsfoto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

2016 ble et godt år for 1,2 millioner norske arbeidstakere med innskuddspensjon. Holder renten seg lav, kan det imidlertid lønne seg å ta større risiko med pensjonssparingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Verdt å vite om pensjon:

  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): Alle bedrifter er siden 2006 pålagt å ha en tjenestepensjon for sine ansatte. Innskudd på minst 2 % av lønn mellom 1 og 12 G. Tjenestepensjon: Pensjonsordning som finansieres av arbeidsgiver, eller arbeidsgiver og arbeidstaker i felleskap.
  • Ytelsespensjon: Tjenestepensjon som garanterer en gitt ytelse i tillegg til det man måtte få fra folketrygden. I privat sektor gjelder ingen garanti om totalnivået. (For offentlig ansatte gjelder egne regler som blant annet inneholder en garanti om totalytelse (bruttogaranti)).
  • Innskuddspensjon: Tjenestepensjon hvor det skytes inn et beløp (et innskudd) tilsvarende en viss prosent av lønn. Hvor mye man får i årlig pensjon er avhengig av hva som er skutt inn, hvordan avkastningen har vært og hvor mange år pensjonen fordeles over (som hovedregel minst 10 år).

Noen gode råd:

  • Gå inn på www.nav.no og logg deg inn på Din Pensjon. Bruk gjerne pensjonskalkulatoren til Nav for å for oversikt.
  • Gå inn på www.norskpensjon.no og logg deg inn på Min pensjon. Der finner du informasjon om rettigheter fra private tjenestepensjonsordninger (pensjonsordninger gjennom arbeidsforhold) samt prognose over årlig pensjon fra disse.

I fjor ga innskuddspensjon i privat sektor med en balansert profil en avkastning på mellom 5 og 9 prosent, avhengig av selskap.

Det viser tall som Storebrand har hentet inn fra Nordea, DNB, Danica og egne nettsider på nyttårsaften.

– Dette er godt over lønns- og prisvekst, og det er betryggende for pensjonssparere, sier pensjonsøkonom i Storebrand Knut Dyre Haug til ABC Nyheter.

Han forklarer at en avkastning på mellom 5 og 9 prosent er rett i overkant av hva man kan forvente på lang sikt om man har innskuddspensjon på arbeidsplassen.

– En portefølje med lik andel aksjer og renter har en forventet årlig avkastning på rundt 5 prosent, ifølge Finans Norges bransjestandard, forklarer Haug.

Alexandra Plahte mener det er lurt å velge riktig risikoprofil. Foto: Espen Selmer Torgersen
Alexandra Plahte mener det er lurt å velge riktig risikoprofil. Foto: Espen Selmer Torgersen

– Fullt akseptabelt

I en innskuddsordning er bedriftens innbetaling til pensjonsordningen fastsatt som en prosentsats av den ansattes lønn.

En balansert profil har som regel halvparten rentebærende papirer og halvparten aksjer, og er den mest vanlige vanlige risikoprofilen i Norge.

Alexandra Plahte, leder for pensjon i Gabler, Steenberg og Plahte, mener 2016 var et bra år for innskuddsordningene:

– En avkastning på 5 til 9 prosent må sies å være fullt ut akseptabelt, tatt dagens lave rentenivå i betraktning, sier Plahte til ABC Nyheter og legger til:

– Det er unektelig aksjeavkastningen som har vært viktigst for resultatene, særlig fra norske aksjer og delvis avkastning fra kredittrisiko.

Les også: Halve pensjonen kan forsvinne om du velger feil

Bekymret for rentenivå

I et romjulsintervju med ABC Nyheter uttrykte sentralbanksjef Øystein Olsen bekymring på vegne av private pensjonssparere. Han viste til at når renten er lav, er også avkastning på sparing lav.

– Pensjon i ulike former er en veldig viktig form for sparing. Om det lave rentenivået vedvarer over tid, vil det kunne innebære at de som sparer til pensjon, spesielt de som sparer i private pensjonsordninger som er avhengig av avkastning, vil kunne oppleve at denne avkastningen vil kunne bli ganske lav, sa Olsen.

Bakgrunn: – Det vi trenger minst er negative overraskelser

Haug i Storebrand er enig med Olsen i at vedvarende lave renter trolig vil medføre lavere avkastning på pensjonssparing på lang sikt.

– Det er imidlertid viktig å huske på at pensjonssparing ikke handler om absolutt avkastning, men om realavkastning, altså avkastning minus inflasjon. Det er realavkastningen som måler kjøpekraften, sier han og legger til:

– Med så lave renter som vi har nå, kan du ikke forvente å få realavkastning på rentedelen av sparingen din. På aksjedelen kan du forvente den samme realavkastningen som før.

Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand. Foto: Storebrand
Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand. Foto: Storebrand

Haug viser til at lave renter innebærer at lån er lettere å betjene enn før:

– Et godt råd er derfor å bruke denne muligheten til å øke sparingen, eller øke avdragene på lånet. Da vil du også ha en buffer når rentene stiger igjen, for det vil de gjøre – før eller senere, sier han.

Les også: Offentlig tjenestepensjon er slett ikke så god som mange tror

– Må tåle høyere risiko

Pensjonsekspert i DNB Bengt Olav Lund mener det lave rentenivået først og fremst gjør det utfordrende å skape god avkastning på pensjonsprofiler med lav risikoprofil, altså de som har en lav aksjeandel.

– De siste årene har vi også sett eksempel på at aksjemarkedet kan være utfordrende. Over tid har imidlertid historien vist at aksjemarkedet gir bedre avkastning, og for å få god avkastning på pensjonskronene, med dagens lave rentenivå, er man nesten avhengig av å ha aksjer i sin pensjonssparing, sier han til ABC Nyheter.

Plahte deler også Olsen bekymringer. Hun påpeker overfor ABC Nyheter at med dagens lave rentenivå er forventet avkastning i de ulike spareprofilene relativt lav.

– Selvsagt påvirker det utsiktene til en god fremtidig pensjon fra innskuddsordningene. Særlig gjelder dette investeringsprofilene med lav aksjeandel. For de fleste er pensjon langsiktig sparing. Og med lang sparehorisont kan mange tåle å ta høyere risiko enn det de faktisk gjør. De aller fleste med innskuddsordninger kan selv velge mellom ulike risikoprofiler, sier hun.

Bengt Olav Lund i DNB. Foto: DNB
Bengt Olav Lund i DNB. Foto: DNB

Les også: Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Viktig med et bevisst forhold til pensjon

Plahte oppfordrer til å ha et bevisst forhold til hvilken risikoprofil man velger, altså hvilken fordeling av aksjer og rentebærende papirer man velger. Det er Lund i DNB enig i:

– Få et bevisst forhold til pensjonen din nå! Det er kun du som kan sørge for at dine penger blir forvaltet på best mulig måte. Ta den risikoen du føler deg komfortabel med. Husk også at det er automatisk nedvekting de siste årene av sparingen, slik at du ikke skal være så utsatt for svingninger, sier han.

Haug i Storebrand forteller at på 1, 3, 5 og 10 års horisont har pensjonsporteføljene med høy aksjeandel gitt bedre avkastning enn de med lav aksjeandel.

– Unge bør ha høy aksjeandel i pensjonssparingen sin. Det gjør man ved å velge en offensiv profil. Flere selskaper tilbyr også en spareløsning hvor aksjeandelen er høy for unge, og trappes gradvis ned med kundens alder – da slipper kunden å velge mer enn en gang.

Les også:

Dette betyr de vanskelige pensjonsordene

Pensjonseksperter reagerer på Vedums «pensjonsran»-utspill

Personvernpolicy