Færre nye bedriftsetableringer under coronakrisen

I andre kvartal i år ble det startet over 1.000 færre bedrifter og foretak enn i samme kvartal i fjor. Men for aksjeselskap var det motsatt.

Totalt ble det stiftet 14.965 nye foretak i andre kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en nedgang på 1.110 sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen i år er klart større også når man sammenligner tallene fra første kvartal med andre kvartal med tilsvarende fra i fjor.

Det ble likevel etablert en rekke nye foretak under starten av coronakrisen og for aksjeselskap var det faktisk en økning på 12 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

For enkeltpersonforetak – der man står personlig ansvarlig – var det en nedgang på 19 prosent. Dette skyldes antakelig nettopp den personlige risikoen med slike foretak og at det er mer vanlig med enkeltpersonforetak i næringer som er spesielt utsatt under coronakrisen og tiltakene som ble innført i perioden.

Dette viser seg spesielt innen sektorene kultur, underholdning og fritid, samt undervisning og overnatting og servering. Innen disse gruppene var nedgangen på hele 29 prosent sammenlignet med fjorårets tall i samme periode.