WTO, jarlsbergosten og ostehøvelkuttet:

Denne familien får kjempesmell når Norge må kutte 100 millioner liter melk

RAMMES TILFELDIG: Staten og Bondelaget har avtalt hvordan Norge skal redusere melkeproduksjonen i Norge med 100 millioner liter. Det skal ramme alle melkeprodusentene likt - bortsett fra Per Fossen Hals og noen få andre - som får en kjempesmell.
RAMMES TILFELDIG: Staten og Bondelaget har avtalt hvordan Norge skal redusere melkeproduksjonen i Norge med 100 millioner liter. Det skal ramme alle melkeprodusentene likt - bortsett fra Per Fossen Hals og noen få andre - som får en kjempesmell. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Alle melkeprodusentene skal ifølge staten og Bondelaget rammes likt når Norge må redusere melkeproduksjonen med 100 millioner liter. Men Per Fossen Hals og andre blir rammet atskillig mer dramatisk.

KONGSBERG (ABC Nyheter): – Det er lett å skjære breie reimer av annenmanns rygg.

Det er Småbrukarlag-veteran, nå kårkall, Dag Fossen på Skollenborg som siterer et gammelt ordtak, der vi står i et flunkende nytt fjøs med melkerobot og siste nytt av teknisk utstyr.

– I jordbruket er det fullt opp av tillitsvalgte som snakker om samhold og solidaritet. Men når de skal vedta ordninger, skjærer de glatt en brei reim av ryggen vår, anklager Fossen.

Bakgrunnen er at familiegården hans, som i fjor ble overdratt til sønnen Per Fossen Hals, blir rammet av en utrolig tilfeldighet i en avtale Staten og Norges Bondelag har inngått.

FORBITRET: – I jordbruket er det fullt opp av tillitsvalgte som snakker om samhold og solidaritet. Men ingen vil gjøre noe for dem som blir mye mer rammet av kvotekuttet, enn alle andre, sier Dag Fossen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
FORBITRET: – I jordbruket er det fullt opp av tillitsvalgte som snakker om samhold og solidaritet. Men ingen vil gjøre noe for dem som blir mye mer rammet av kvotekuttet, enn alle andre, sier Dag Fossen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Avtalen fastsetter hvordan kuttet skal fordeles på de enkelte melkebøndene når norsk melkeproduksjon fra 2021 skal skaleres ned med 100 millioner liter av dagens 1520 millioner, som følge av en avtale Verdens handelsorganisasjon, WTO, inngikk i Nairobi i 2015.

Der forpliktet landene seg til innen 2021 å slutte med eksportsubsidier. Den formen for subsidie som eksporten av norsk jarlsbergost får, rammes av vedtaket. Eksporten må derfor avsluttes og store mengder melk produsert i norske bygder blir overflødig.

Og da er det noen som virkelig får svi, viser denne historien. Og disse uheldige får ingen håndstrekning verken fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), Senterpartiet eller Bondelags-leder Lars Petter Bartnes.

Som å vinne i negativ lotto

Bondelaget og det bondeeide meieriselskapet Tine som har til oppgave å regulere tilbudet til etterspørselen på det norske markedet, bedyrer riktignok at alle skal rammes likt når produksjonen nå skal kuttes.

Men noen er likere enn andre, også på negativt vis, viser Fossen-familiens historie.

Se bare her:

Produsentene er avhengig av kvoter for den mengden melk de leverer. Kvoter kjøpes og selges på et kvotemarked. Reduksjonen i norsk melkeproduksjon skal skje ved at staten kjøper opp kvoter på 40 millioner liter, samt at alles kvoter beskjæres med 2 prosent.

Men Per Fossen Hals og en god del andre melkebønder baserer sin produksjon på å leie kvoter i tillegg til egen melkekvote, ofte fra kvoteeiere som selv er passive.

Nå vil mange av de passive kvoteeierne trolig selge kvoten i oppkjøpsordningen som er avtalt. Men det kan de de bare gjøre hvis utleiekontraktene deres utløper akkurat i dette året 2020.

– Det var ikke noen kvote å få kjøpt da vi utvidet produksjonen fra 120.000 til 200.000 liter. Men vi fikk leie en kvote på 80.000 liter. Og den leieavtalen utløper neste år, forteller Per Fossen Hals og fortsetter:

– Oppkjøpsordningen staten går ut med, er lagt opp med satser som skal trigge folk som leier ut kvote, til å selge. Salgsavtalene med staten må inngås i 2020, og effektueres fra 1. januar 2021. Dermed ser det ut til at vi mister 80.000 liter av vår kvote fordi han vi leier av, trolig vil selge i denne oppkjøpsordningen. – Dette er som å vinne i negativ lotto – for det er bare de med kontrakter som utløper i 2020 som blir rammet.

Som om ikke det er nok, vil også disse leietakerne kutte kvoten de sitter igjen med, med de 2 prosentene alle skal gjøre.

RAMMES SÅ DET SVIR: Per Fossen Hals ville ha nytt fjøs da han overtok melkebruket på Skollenborg i Kongsberg fra far, nå «gårdsgutt» Dag Fossen (til høyre). Innovasjon Norge krevde at han da skulle utvide produksjonen. Nå straffer det seg. Peder (5) følger med. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
RAMMES SÅ DET SVIR: Per Fossen Hals ville ha nytt fjøs da han overtok melkebruket på Skollenborg i Kongsberg fra far, nå «gårdsgutt» Dag Fossen (til høyre). Innovasjon Norge krevde at han da skulle utvide produksjonen. Nå straffer det seg. Peder (5) følger med. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Tine: De må løse det selv

MARIT HAUGEN: Tines styreleder Marit Haugen understreker at Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet ikke har noen bestemmelse i avtalen de har inngått, om avbøtende tiltak for kvoteleiere som blir rammet uforholdsmessig hardt av statens oppkjøp av kvoter. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
MARIT HAUGEN: Tines styreleder Marit Haugen understreker at Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet ikke har noen bestemmelse i avtalen de har inngått, om avbøtende tiltak for kvoteleiere som blir rammet uforholdsmessig hardt av statens oppkjøp av kvoter. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

34 prosent av dem som leide ut melkekvote i 2017, 1102 av 3261 utleiere, hadde ifølge en arbeidsgrupperapport ingen egen produksjon.

Det tyder på at mange kan komme i samme situasjon som Per Fossen Hals, selv om det ikke finnes noen oversikt over hvor mange av leiekvotene som utløper i det avgjørende år 2020.

– Hvordan løser dere problemet for de enkelte som blir rammet av at kvoten de leier, blir solgt til staten i denne oppkjøpsordningen, styreleder Marit Haugen i Tine?

– Det må hver enkelt løse. Det er ikke tatt med i den avtalen Bondelaget har gjort med staten, sier hun til ABC Nyheter.

– Hva kan den enkelte gjøre da?

– Det handler om samtaler med dem du leier av, å lete etter løsninger.

– Men i prinsippet skal alle rammes likt, så vidt jeg har forstått?

– Alle rammes likt av det overordna regelverket. Så er det noen som har valgt å tilpasse seg på ulike måter. Det vil slå ulikt ut, svarer Haugen.

Sp: – De har selv tatt risikoen

Senterpartiets stortingsrepresentant Nils T. Bjørke, som tidligere var leder i Norges Bondelag, mener det ville være galt å belaste fellesskapet med kompensasjon til bønder som havner i den situasjonen Per Fossen Hals vil oppleve neste år.

NILS T. BJØRKE: – Andre bønder skal ikke betale for risikoen med at noen velger å leie melkekvote, sier Senterpartiets Nils T. Bjørke, som har en fortid som leder i Norges Bondelag (bildet). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
NILS T. BJØRKE: – Andre bønder skal ikke betale for risikoen med at noen velger å leie melkekvote, sier Senterpartiets Nils T. Bjørke, som har en fortid som leder i Norges Bondelag (bildet). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Når du baserer produksjonen din på å leie kvoter, har du en viss horisont på kvoten din. Har du samlet all leiekvote på ett år, har du tatt en kalkulert risiko.

Det er klart det er uheldig for dem dette gjelder, men det er vanskelig for fellesskapet å sikre mot det, sier Bjørke til ABC Nyheter.

Bjørke viser til at melkebønder tilpasset seg situasjonen som oppsto i 2014 ved å utvide, noe som ofte skjedde ved å leie ytterligere kvoter.

Daværende landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) fikk i 2014 ved hjelp av Kristelig Folkeparti i Stortinget vedtatt store liberaliseringer. Tillatt kvote for melkeproduksjon på et bruk ble doblet.

– Kvotereglene ble liberalisert så kvotene ble enda mer handelsvare. Det viser seg på prisene også, bemerker Bjørke.

– Skal du hele tida sikre de som faktisk har valgt å gjøre det usikre, er det resten av fellesskapet som må tak kostnaden, de som har sikret seg og ikke valgt å leie.

Er det de som har valgt å ta en usikker løsning, eller de andre som skal være med å ta kostnaden? Så enkelt, og så vanskelig er det, fastslår Nils T. Bjørke.

Ble presset av staten til å vokse

Hva sier så Per Fossen Hals til at han selv må ta risikoen for valget han har gjort om å øke produksjonen og leie kvote?

Historien er at da Dag Fossen i fjor overdro melkebruket til neste generasjon, ville Per bygge et nytt og moderne fjøs med melkerobot, for å lette tilværelsen som melkebonde.

Til dette fikk han støtte og lån fra Innovasjon Norge, som forvalter midler fra jordbruksavtalen. Men det var på én betingelse, en betingelse som nå viser seg å straffe seg:

– Opprinnelig ville vi ta utgangspunkt i kvota vår på 120.000 liter. Men Innovasjon Norge forlangte at vi måtte bygge for større produksjon dersom de skulle stille opp, forteller Per Fossen Hals i kontorrommet i det moderne fjøset som sto ferdig bygd i våres.

– Det sies alle skal rammes likt?

– Det som skjer nå, forsterker bare prosessen med at de små og mellomstore får det verre. Det vi ser, er enda sterkere konsekvenser av at Listhaug doblet den maksimale kvoten i 2014, svarer Per og fortsetter:

– Ja, vi skal kutte to prosent som alle andre. Men så får vi altså tapet av leiekvote, 40 prosent av kvota vår. Og andre er nok enda hardere rammet.

– Hvem kunne forutse det?

– Nils T. Bjørke har ikke skjønt problemet. Selvsagt er det en kalkulert risiko. Men her kommer fellesskapet inn og skal betale for å friste dem til å selge kvota, skyter far Dag inn.

– Per er til og med med på å betale ut kvoteselgeren som gjør at han mister leiekvota! utbryter Dag Fossen.

Saken er at oppkjøp av kvoter på 40 millioner liter vil koste 550 millioner kroner med prisene som tilbys for å lokke til å salg.

Staten bidrar med 200 millioner kroner. Resten må melkeprodusentene i fellesskap finansiere via sine omsetningsavgifter.

– Marit Haugen sier at ulike produsenter tilpasser seg ulikt. Men hvordan kunne du vite at de skulle komme med en utkjøpsordning som gir et tap bare for kontrakter som utløper ett bestemt år? raser Dag Fossen.

Initiativ fra Småbrukarlaget

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag som ble avsluttet 10. november diskuterte saken i helgen.

De vedtok et krav om at partene i jordbruksoppgjøret når de nå skal gå i forhandlinger om kvoteordningen, skal vedta at de som melder inn at de ønsker å selge sin kvote, må oppgi følgende:

Hvis du leier ut kvota - hvor stor andel av leietakerens samlede kvote utgjør kvota du vil selge?

Formålet er at partene i jordbruksoppgjøret kommende vår blir kjent med problemets omfang og kan vurdere avbøtende tiltak.

Artikkelen er oppdatert med vedtak fra Bonde- og Småbrukarlaget

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:07 USA offentliggjør, Norge hemmeligholder: F-35-fly umulige å bruke06:45 En omkommet etter vulkanutbrudd på New Zealand06:16 Flere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel06:13 UNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel06:12 Dette skjer i dag06:01 Norge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering05:37 Sør-Afrika vant Miss Universe05:37 Dette skjedde i natt05:31 Brudd for Løke, fortsetter håndball-VM tross knockout mot Danmark05:27 Storbritannia: Trusler og sjikane preger opptakten til valget05:05 Langfingret tyv gikk rett i fella04:25 Tre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet03:35 Dødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd03:33 Norske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling03:18 Johnsons parti øker på måling02:19 Nok en statsministerkandidat i Libanon trekker seg02:14 SV vil forby overnatting på lukket SFO01:31 Verdens våpensalg fortsetter å øke01:08 75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00 Riksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28 Slutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12 Skarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37 Farmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07 Verdens våpensalg fortsetter å øke21:52 Kristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32 NISO-heder til Johaug og Warholm21:19 SV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02 Kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59 Biler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15 Uvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03 Drapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47 Fotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25 Havarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20 Macrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46 19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27 Rundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18 Hegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15 Rapperen Juice Wrld (21) er død17:10 Olsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37 Mann fant slange i eske med underbukser16:15 Skyt ikke på pianisten. Vi er alle medskyldige15:28 Maren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11 Viking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10 Mulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00 Bjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51 Babcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50 Over 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46 Arrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09 Riiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06 Engerdal-ordfører (51) død13:59 Norge med viktig VM-seier13:27 Russisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02 Trygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56 Sea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39 Veien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07 Brasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59 172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44 Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34 Politiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23 Enkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21 Johaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19 Klart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15 Et halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04 Norske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46 Magnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36 Helleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26 Mann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00 Pelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56 To personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:34 Titall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29 Serbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25 Mann (45): – Jeg føler så mye skam08:01 Rouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36 Malta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31 Hergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23 Minst 43 døde i brann i India06:20 Biler brant i Oslo06:18 Enebolig brant i Sykkylven06:00 Sjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58 Dette skjer i dag05:49 Dette skjedde i natt05:04 Israel besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12 Zuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04 Ansatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35 Nord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02 Utvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52 To regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36 Ousland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28 Ukraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56 Anthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23 Fylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57 Fall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54 Tåregass mot demonstranter i Paris22:20 Støre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38 Pallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24 Sundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57 Carlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24 Solskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56 Nedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59 Haaland scoret igjen i Salzburg-storseier
Siste nytt
07:07NorgeUSA offentliggjør, Norge hemmeligholder: F-35-fly umulige å bruke06:45VerdenEn omkommet etter vulkanutbrudd på New Zealand06:16NorgeFlere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel06:13NorgeUNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel06:12NorgeDette skjer i dag06:01VerdenNorge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering05:37VerdenSør-Afrika vant Miss Universe05:37NorgeDette skjedde i natt05:31SportBrudd for Løke, fortsetter håndball-VM tross knockout mot Danmark05:27VerdenStorbritannia: Trusler og sjikane preger opptakten til valget05:05VerdenLangfingret tyv gikk rett i fella04:25NorgeTre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet03:35VerdenDødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd03:33NorgeNorske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling03:18VerdenJohnsons parti øker på måling02:19VerdenNok en statsministerkandidat i Libanon trekker seg02:14NorgeSV vil forby overnatting på lukket SFO01:31VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke01:08Norge75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00NorgeRiksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28VerdenSlutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12SportSkarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37KulturFarmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke21:52SportKristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32SportNISO-heder til Johaug og Warholm21:19PolitikkSV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02NorgeKvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59NorgeBiler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15NorgeUvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03VerdenDrapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47NorgeFotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25NorgeHavarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20PolitikkMacrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46Sport19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27VerdenRundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18SportHegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15KulturRapperen Juice Wrld (21) er død17:10SportOlsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37NorgeMann fant slange i eske med underbukser16:15VerdenSkyt ikke på pianisten. Vi er alle medskyldige15:28SportMaren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11SportViking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10SportMulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00SportBjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51NorgeBabcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50NorgeOver 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46VerdenArrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09SportRiiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06NorgeEngerdal-ordfører (51) død13:59SportNorge med viktig VM-seier13:27SportRussisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02Helse og livsstilTrygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56NorgeSea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39PolitikkVeien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07SportBrasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59Penger172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44PolitikkArbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34NorgePolitiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23SportEnkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21SportJohaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19NorgeKlart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15VerdenEt halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04VerdenNorske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46SportMagnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36SportHelleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26NorgeMann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00NorgePelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56NorgeTo personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:34VerdenTitall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29SportSerbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25PengerMann (45): – Jeg føler så mye skam08:01VerdenRouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36VerdenMalta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31SportHergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23VerdenMinst 43 døde i brann i India06:20NorgeBiler brant i Oslo06:18NorgeEnebolig brant i Sykkylven06:00SportSjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58NorgeDette skjer i dag05:49NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenIsrael besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12SportZuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04NorgeAnsatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35VerdenNord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02NorgeUtvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52VerdenTo regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36NorgeOusland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28VerdenUkraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56SportAnthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23NorgeFylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57SportFall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54VerdenTåregass mot demonstranter i Paris22:20PolitikkStøre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38SportPallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24SportSundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57SportCarlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24SportSolskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56SportNedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59SportHaaland scoret igjen i Salzburg-storseier
Populært