Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord

Riksrevisor Per-Kristian Foss er kritisk til oljeberedskapen i nordområdene i en rapport fra Riksrevisjonen som ble lagt fram tirsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Riksrevisor Per-Kristian Foss er kritisk til oljeberedskapen i nordområdene i en rapport fra Riksrevisjonen som ble lagt fram tirsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Riksrevisjonen kritiserer oljevernberedskapen i nordområdene. Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt, mener de. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det hadde vært en fordel om Oljedepartementet var mer åpen for dialog med miljømyndigheter når det gjelder utvinningstillatelser. De må lære seg å samarbeide bedre, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da Riksrevisjonen la fram rapporten.

Han understreket at det ikke er noe godt samarbeid eller åpenhet mellom Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

– Samordningen av oljevernberedskapen i Barentshavet er ikke godt nok avklart, og det er kritikkverdig, heter det i rapporten.

Riksrevisjonen advarer om at mangel på samarbeid i verste fall kan få svært negative konsekvenser for miljøet i de sårbare og verdifulle nordområdene.

– Det er et godt etablert system for samarbeid mellom departementene når det gjelder godkjenning av utbygginger på sokkelen og ved tildeling av utvinnings­tillatelser. Samtidig vil det alltid være rom for forbedringer av prosesser, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet.

Utnytter ikke kompetansen

I rapporten heter det videre at Miljødirektoratet og Kystverket ikke utnytter hverandres kompetanse godt nok for å sikre en god beredskap.

– Med utgangspunkt i gjeldende regelverk har vi et veletablert, bredt forankret og godt system. Jeg mener at de forhold som Riksrevisjonen tar opp, er godt ivaretatt, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet.

Oljevernberedskapen er dessuten ikke godt nok tilpasset de særskilte forholdene i nordområdene, understreker Riksrevisjonen i rapporten.

– Flere tiltak er i gang for å følge opp Riksrevisjonens anbefaling. Blant annet gjennomgår Miljø­direktoratet sin regulering av beredskap. De vil også samarbeide tettere med Kystverket om både reguleringen og tilsynet med at kravene blir overholdt, sier Rotevatn.

Begge departementene mener funnene gir et godt grunnlag for forbedringer. Oljeminister Kjell Børge Freiberg (Frp) mener at petroleumsvirksomheten foregår innenfor gjeldende lovgiving og Stortingets vedtak og forutsetninger, og at virksomheten skjer innenfor forsvarlige miljømessige rammer.

Les også: DN: Regjeringen kan komme til å kaste oljeaksjer ut av oljefondet

Alvorlig rapport

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond sier rapporten er alvorlig og ber om at særfradragene i oljeskatten nå fjernes.

– Riksrevisjonens undersøkelser viser at forvaltningen av petroleumsvirksomheten i nordområdene er svært dårlig koordinert, og faren for å ødelegge for natur og fiskeri er ikke tatt hånd om på en forsvarlig måte. Et oljesøl i Barentshavet vil potensielt være katastrofalt for naturen og fiskeri, sier Solhjell.

Riksrevisjonen kritiserer dessuten myndighetenes rådgiving for seismikkbruk.

– Kunnskapsgrunnlaget for rådene er dårlig, og myndighetenes råd er i visse tilfeller uklare, heter det i rapporten.

Les også: IEA tror norsk oljeproduksjon vil øke i årene framover

– Må ta ansvar

Riksrevisjonen mener kunnskapen om hvordan støy fra seismikk påvirker sjøpattedyr er mangelfull og understreker at myndighetenes råd ikke omfatter sjøpattedyr.

– Det er meget alvorlig da vi vet at store hvaler kan få ødelagt sin livsviktige kommunikasjon med andre hvaler på grunn av seismikken, sier Solhjell.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen påpeker at flere endringer er gjort av hensyn til fiskeriene og sjøpattedyrene.

En rekke andre naturvernorganisasjoner reagerer på funnene i rapporten. Både Bellona, Greenpeace Norge og Naturvernforbundet mener at resultatene fra Riksrevisjonens undersøkelser må få konsekvenser, både for oljeselskapene og myndighetene, og ber politikerne ta ansvar.

Les også: Finansdepartementet stanser oljefondets investeringer i olje- og gassprodusenter

Personvernpolicy