Åpen for alle - alltid

Færre helt arbeidsløse i april – men flere er langtidsledige

Flere blir langtidsledige, særlig innen fylker som er rammet av krisen i petroleumssektoren, viser apriltallene fra Nav.
Flere blir langtidsledige, særlig innen fylker som er rammet av krisen i petroleumssektoren, viser apriltallene fra Nav.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 400 i april, viser sesongjusterte tall fra Nav. Men samtidig blir det flere langtidsledige.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nav-sjefen, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågen, sier arbeidsmarkedet har vist en positiv utvikling de siste fem månedene.

Også antall arbeidssøkere som går på tiltak i regi av Nav, falt med 700 personer.

– Det har vært en økning i antall ledige stillinger som lyses ut og antallet nye arbeidssøkere går stadig nedover. Samtidig ser vi at det er en økning i personer som går lenge ledig, og da særlig i fylker og yrker som har vært hardest rammet av nedbemanningen i oljesektoren, sier Vågeng.

I april hadde 23.000 av de helt ledige vært arbeidssøkende i mer enn ett år. Det er en økning på 2.000 sammenlignet med samme tid i fjor.

Man ser særlig at det er blitt flere langtidsledige i fylkene som har vært rammet av nedgangstidene i oljebransjen, heter det i månedsstatistikken.

Øker i Nord-Trøndelag og Finnmark

Ledigheten har holdt seg uendret eller gått noe ned innen de fleste yrkesgrupper. Unntaket er bygg og anlegg, samt helse, pleie- og omsorg, men her sank ledigheten noe måneden før.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I de fleste fylker holdt ledigheten seg stabil eller falt noe, justert for normale sesongvariasjoner. Men i Nord-Trøndelag og Finnmark økte ledigheten noe.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,2 prosent av arbeidsstyrken og i Finnmark med 3,5 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent.

78.200 helt ledige

I april var det registrert 78.200 helt arbeidsledige hos Nav, ned 7.300 sammenlignet med april i fjor. Det innebærer en ledighet på 2,8 prosent.

Nav-statistikken kommer dagen etter at Statistisk sentralbyrå la fram sine tall over ledighet. Ifølge SSB var 120.000 arbeidsledige i februar, noe som var en økning på 0,1 prosentpoeng fra januar.

Årsaken til de ulike tallene er at det er ulike metoder for å måle arbeidsledighet i Norge. Navs tall baserer seg på personer som er registrert i Navs systemer, mens SSB også fanger opp ledige som ikke er registrert ved arbeidsformidlingen i tillegg til noen på ledighetstiltak som ikke inngår i Nav-statistikken.