Ny knekk for tiltroen til Europas økonomi

<p>Stengte butikker og tomme handlegater, som her i Milano, er blant de mest synlige tegnene på hvordan pandemien og de påfølgende restriksjonene rammer økonomien. Arkivfoto: Antonio Calanni / AP / NTB</p>
Stengte butikker og tomme handlegater, som her i Milano, er blant de mest synlige tegnene på hvordan pandemien og de påfølgende restriksjonene rammer økonomien. Arkivfoto: Antonio Calanni / AP / NTB

Tiltroen til europeisk økonomi går markant ned igjen i november etter å ha hentet seg gradvis inn etter det kraftige fallet under vårens coronabølge.

Nedgangen er omtrent like stor i EU og i eurosonen – henholdsvis 3,6 og 3,5 poeng – ifølge EU-kommisjonens såkalte ESI-indikator. Den viser bedriftslederes og forbrukeres tiltro til økonomien. I november havner ESI på 86,6 poeng for hele EU og 87,6 poeng for de 19 eurolandene.

Det er fortsatt langt over bunnoteringen fra april på 67 poeng for hele unionen og 65,8 poeng for eurosonen. Deretter gikk det oppover fram til september. I oktober stoppet oppturen, og mens en rekke land har gjeninnført coronarestriksjoner, peker pilene altså nedover igjen.

Blant de store EU-økonomien er utviklingen verst i Italia (-8,7 poeng) og Frankrike (-4,8). For Tyskland (-2,8) og Spania (-2) er ikke nedgangen like markant. Nederland skiller seg ut med en oppgang på 1 poeng.

Varehandelen opplever det største fallet, med 5,8 poeng. Forbrukernes tiltro til økonomien er ned 2,1 poeng. Folk er mer bekymret for både egen økonomi og den økonomiske utviklingen generelt.

Også tjenesteytende sektor opplever en markant nedgang (-5,2 poeng), mens fallet er mer begrenset for bygg (-1) og industri (-0,9).

Forventningene til sysselsettingen er ned 3,3 poeng til 87,2 poeng i hele EU og 86,6 poeng i eurolandene.

Personvernpolicy