Meny

Årskavalkade:

Dette bommet økonomene på i 2012

Kjersti Haugland i DNB, Erik Bruce i Nordea og Elisabeht Holvik i Sparebank 1. Pressebilder/montasje: ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Og slik tror de 2013 blir.

I 2012 viste det seg nok en gang at vi lever i et oljesmurt unntaksland. Norge opplevde god økonomisk vekst, mens det har vært krisetilstander i Europa. Riktig nok ble det ikke noen oppløsning av eurosonen, som mange økonomer spådde, men de fleste europeiske land har likevel hatt svak vekst eller nedgang i 2012.

Hva kommer til å skje i 2012? Det finnes ingen vitenskapelige bevis på at noen kan spå fremtiden, men økonomer prøver likvel stadig vekk med mer eller mindre hell. Vi spurte tre av landets fremste økonomer om hvordan de trodde 2012 ville bli, hva de bommet på og hva vi kan vente oss i 2013.

Les også: Slaget om boligprisene

Erik Bruce, senioranalytiker Nordea:

Hva var deres spådommer for 2012?

– Vi spådde at 2012 kom til å bli et bra år med god vekst, lav inflasjon og lave renter. Det var hovedspådommene våre for 2012.

Hva bommet dere på?

– Vi bommet litt på nøyaktig hvor høy veksten kom til å bli, men vi bommer alltid litt. Dessuten spådde vi ikke rentekuttet som kom fra Norges Bank i mars, og rentebildet i 2012 ble gunstigere enn vi trodde.

Hvordan blir det i 2013?

– Vi har nesten samme spådommer for 2013 som for 2012. I motsetning til 2012 tror vi det kommer en renteøkning i løpet av høsten, men den vil ikke slå ut i høyere boligrenter. Det har sammenheng med at det er gunstig for bankene å hente inn kapital fra markedene.

Les også: OL reddet Storbritannias økonomi

Hva var deres spådommer for Europa i 2012?

– Vi hadde et veldig pessimistisk syn på Europa, og spådde en veldig svak økonomisk utvikling. Mine spådommer for Europa var svakere enn det som ble resultatet. Eurokrisen tok en mer positiv vending enn jeg trodde, spesielt med tanke på at det ikke ble noen oppløsning av samarbeidet.

Hvordan ser 2013 ut for Europa?

– Europa vil få et svakt år også i 2013, så svakt at arbeidsledigheten i flere land kommer til å øke, men vi tror ikke på noen oppløsning av eurosamarbeidet. Det blir likevel vanskelige tider med mye uro.

– Det betyr at norske bedrifter som eksporterer til Europa, vil slite. Likevel vil dette bety mindre for Norge enn andre land. Så lenge oljeprisen holder seg over 90 dollar fatet, vil de fleste klare seg bra, sier Bruce i Nordea.

Les også: Kun ni prosent tenker på arven

Kjersti Haugland, senioranalytiker DNB:

Hva var deres spådommer for 2012?

– Vi spådde et veldig godt år for norsk økonomi i 2012. Vi trodde ledigheten skulle bli lav, jobbveksten høy og vi trodde på gode lønnsoppgjør slik at norske forbrukere ville bidra til at god vekst i norsk økonomi.

Hva bommet dere på?

– Det vi ikke forutså var at veksten i norsk økonomi skulle bli så høy som den ble, så vi ble positivt overrasket. Jobbveksten ble sterkere enn vi trodde, ledigheten gikk mer ned og så slo Norges Bank til med et uventet rentekutt.

Hvordan blir det i 2013?

– 2013 vil også bli et godt år for norsk økonomi, men vi vil ikke få like frisk vekst som i år. Vi tror eksportører kommer til, og allerede er i ferd med å merke, at etterspørselen i Europa er svak.

Hva var deres spådommer for Europa i 2012?

– Det har gått nesten som vi trodde i Europa med en nedgang på 0,5 prosent i eurosonen. Det ser også ut til å bli fasit for året, men vi trodde første halvår skulle bli dårligere og andre halvår overrasket positivt.

Hvordan ser 2013 ut for Europa?

– Vi går inn i 2013 i en litt dårligere situasjon enn vi hadde forutsett, men vi er ikke like negative som Den europeiske sentralbank. Vi tror at nedgangen blir avløst av en svak vekst. Vi trodde eurosonen ville overleve i sin opprinnelige form, og det tror vi fremdeles, sier Haugland i DNB.

Les også: SpareBank 1 rammes av ny svindelmetode

Elisabeth Holvik, sjeføkonom Sparebank 1:

Hva var deres spådommer for 2012?

– Vi spådde at det ville gå svært bra med Norge med høy oljepris og lave renter på grunn av krise i andre land. Vi trodde også på uendret rente i 2012.

Hva bommet dere på?

– Vi spådde ikke rentekuttet som kom i mars, men vi trodde heller ikke Norges Bank ville heve renten.

Hvordan blir det i 2013?

– Jeg tror de gode tidene i Norge fortsetter i 2013 med fortsatt lave renter. I tillegg er aktivitetene i oljeinvesteringer høye og det er knapphet i arbeidsmarkedet.

Hva var deres spådommer for Europa i 2012?

– Spådommen var at det ville være alvorlige strukturproblemer i 2012, og at enten måtte det iverksettes noen kraftige tiltak eller så måtte eurosonen splittes opp. Det kom kraftige tiltak fra Den europeiske sentralbank, og de støttekjøpte gjeld fra kriserammede land.

Les også: - Boligkjøp er risikosport uten tilstandsrapport

Hvordan ser 2013 ut for Europa?

– For 2013 spår vi en lang periode med svak vekst og høy ledighet. Europa har store underliggende strukturproblemer som ikke lar seg løse i løpet av neste år, sier Holvik i Sparebank 1 til ABC Nyheter.

Populært