Norge nær bunnen

Illustrasjonsbilde: Scanpix
Illustrasjonsbilde: Scanpix

Men en skikkelig opptur kommer neppe før om to år, tror Statistisk sentralbyrå.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kalkulatorer

Privatøkonomsk simulering
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Rente- og lønnsendring
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Renteendringens betydning
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

- Norsk økonomi er fremdeles i en klar lavkonjunktur etter fire kvartaler med moderat vekst i BNP Fastlands-Norge. Økt innenlandsk etterspørsel ventes å bringe veksten opp. En klar konjunkturoppgang kommer derimot neppe før om to år, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin økonomiske analyse som legges frem i dag.

Byrået regner med at husholdningenes etterspørsel vil ta seg opp utover høsten, og at investeringene i næringslivet vil øke.

- Svak utvikling i internasjonal etterspørsel og reduserte vekstimpulser fra finanspolitikken vil dempe aktivitetsveksten, mener SSB.

Tungt i utlandet
Statistisk sentralbyrå er tydelig på at de høye veksttallene vi har sett hos noen EU-land ikke kan tas som en indikasjon på et robust konjunkturomslag.

- Finanspolitiske tiltak for å motvirke konjunkturnedgangen i tilknytning til finanskrisen har skapt store statsfinansielle underskudd i mange land. Finansmarkedenes frykt for mislighold av statsgjeld har gitt økte renter på statsobligasjoner og mange europeiske land har varslet innstramminger i finanspolitikken. Disse innstrammingene har i liten grad påvirket de makroøkonomiske indikatorene vi hittil har observert, men i tiden framover vil innstrammingene og effektene av dem bli tydeligere, skriver byrået.

SSB legger derfor til grunn at veksten hos Norges handelspartnere blir beskjeden de neste par årene. USA ventes å være i konjunkturnedgang til et stykke ut i 2012, mens omslaget kommer året etter i euroområdet.

Økte fastlandsinvesteringer
Etter to år med nedgang var det en klar økning i fastlandsnæringenes investeringer i andre kvartal.

- Vi regner med at disse vil fortsette å øke i tiden framover. Også investeringene i petroleumsvirksomheten har nå svingt oppover etter en tids nedgang, og en moderat økning ventes gjennom hele prognoseperioden fram til 2013, skriver SSB.

Tallene
SSB venter en vekst i bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge på 1,5 prosent i år, 2,9 prosent neste år og 2,8 prosent i 2012. Prognosen for neste år er 0,2 prosentpoeng høyere enn det SSB trodde i forrige «Økonomiske analyser», mens tilsvarende for 2012 er 0,3 prosentpoeng lavere.

Ledigheten er ventet å øke fra 3,6 prosent i år til 3,8 prosent i 2012, mot tidligere ventet 4,0 prosent i 2012. Samtidig tas lønnsveksten noe ned.

Mer boligbygging
Byrået peker dessuten på at det markerte fallet i boligprisene i andre halvår 2008 raskt snudde ifjor, og realprisen på boliger er nå nær toppnivået i 2007.

- Vi regner med en mer moderat prisvekst framover. Nær tre år med nedgang i boliginvesteringene ble i forrige kvartal snudd til en svak økning. Høye boligpriser stimulerer nybyggingen, og vi regner med at boliginvesteringene vil ta seg klart opp i tiden framover, ifølge SSB.

Les også:

- Unormalt lav rente til 2013

Boligprishopp i tre år fremover

Venter rekordinvesteringer i olje

- Jens Stoltenberg sparer Norge til fant

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy