- Fortsatt mange kuler i luften

Tokyo skyline gir et godt bilde av verdensøkonomien nå. Søylene peker i været, men over lurer grå skyer (foto: Scanpix).
Tokyo skyline gir et godt bilde av verdensøkonomien nå. Søylene peker i været, men over lurer grå skyer (foto: Scanpix).

Vekstpilene peker oppover for verdensøkonomien. Men farene truer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det velrennomerte amerikanske analyseselskapet Brookings Institution og Financial Times har satt sammen en indeks som sier noe om den faktiske globale økonomiske vekten, basert på økonomiske indikatorer i G20-landene. Indeksen er en slags makroindikatorenes one-stop-shop.

- Før vi kan vite hvor den globale økonomien går, må vi vite hvor den står, sier Eswar Prasad, professor ved Cornell University og Seniormedlem i analysehuset Brookings Institutions tenketank til FT.com.

FTs indeks har samlet de viktigste makroøkonomiske og finansielle verdiene som kan måles. Den er en sammenstilling av reell økonomisk aktivitet som bruttonasjonalprodukt (BNP), import og eksport; finansielle indikatorer som aksjemarkeder og kapitalisering, samt tillitsindikatorer innen både forbruk og business.

Pilene peker rett opp for flere av parametrene, samtidig som den avslører stor grad av nervøsitet. Indeksen viser at mye av det fundamentale er i bedring, selv om det er langt igjen til nivåene før finanskrisen.

- Et brennende spørsmål er om det verste er bak oss, eller om det kommer en ny fase av stormen, sier Prasad, og håper indeksen skal gi noen svar.

Han viser til fem dominerende funn:

1. Ved midten av 2009 rundet den globale økonomien hjørnet, og startet veien mot bedring. Men det er langt igjen før innhentingen leder oss tilbake til robust vekst, ifølge Brookings og FT.

- Det er lovende at vekstratene for flere indikatorer har tatt seg opp etter å ha vært i dypt negativt terreng. Men det er langt igjen før vi er tilbake på nivåene før krisen. Vekstraten er høyere enn før krisen, men fordi det falt så bratt er fortsatt nivået for industriproduksjonen lavere enn den var, kommenterer Prasad.

2. Innhentingen er ujevn. Vekstraten i industriell produksjon er god og handelsvolumene er høye, mens forbedringene i BNP og arbeidsmarkedet er i beste fall moderat.

3. De finansielle markedene har tatt seg kraftig opp igjen og prestert bra i forhold til makroøkonomiske nøkkeltall, men den siste tiden har markedene falt tilbake igjen.

- Dette skaper usikkerhet, men kan også være en reaksjon på at markedene har overprestert seg selv, sier Prasad.

4. Tilliten har kommet seg noe, og er opp fra de verste nivåene. Men det er fortsatt svak tiltro til den økonomiske fremtiden blant både forbrukere og selskaper.

- Dette kan stanse veksten, mener Brookings og FT.

5. Vekstmarkedene (emerging markets, red. anm.) ble truffet senere av nedturen, men innhentingen er skarpere og sterkere, spesielt i India og Kina.

Ser tegn til bedring, men...
Samlet sett mener Eswar Prasad at det ligger klare signaler for en fortsatt bedring for G20-landenes økonomier og verdensøkonomien, spesielt i fremvoksende markeder.

Men det betyr ikke at de urolige økonomiske tidene er over, tvert imot:

- Verdensøkonomien kan ha ungått en kule rettet mot hjertet, men det er fortsatt mange kuler i luften, konkluderer Prasad.

Les også:

Rister av seg det verste

Hvordan kurere euroen

- Vi blir litt paralyserte

Her får du veldig godt betalt

- Vi får ikke resesjonssjokk

- Har du ikke solgt er det for sent nå

Tror Norge går fri av krisen

Personvernpolicy