Tallet på arbeidssøkere falt med 39.600 i juli

Nav rapporterer månedlig om ledighetstall. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Nav rapporterer månedlig om ledighetstall. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Ved utgangen av juli er det registrert 232.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå i et historisk perspektiv, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav.

I alle yrkesgrupper har tallet på delvis ledige falt den siste måneden. Den største nedgangen er innen butikk- og salgsarbeid, samt i serviceyrker og annet arbeid.

139.800 helt ledige

139.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 149.400 personer, eller 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 83.400 personer registrert som delvis ledige. 52.900 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 55.500 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Flere helt ledige

I juli var det 3.900 flere helt arbeidsledige enn i juni.

Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må ifølge Nav ses i sammenheng med at tallet på helt ledige vanligvis øker fra juni til juli. Økningen fra juni til juli er i år noe lavere enn vanlig.

Samtidig har tallet på delvis ledige gått kraftig ned. Det er nå 41.800 færre delvis ledige enn ved utgangen av juni. Nedgangen i antallet skyldes blant annet at flere har skiftet status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli.

Fem yrkesgrupper opplevde en nedgang i antallet registrert som helt ledige, mens antallet økte i åtte yrkesgrupper i løpet av juli. Målt i antall personer var nedgangen størst innen reiseliv og transport med 2.900 personer. Oppgangen var størst innen barne- og ungdomsarbeid og undervisning med henholdsvis 2.200 og 1.300 flere helt ledige.

Mest innen reiseliv og transport

Reiseliv og transport er områdene med høyest andel helt ledige – 10,7 prosent. Lavest er tallet i helse, pleie og omsorg – 1,5 prosent.

Antallet registrerte helt ledige har gått opp i de fleste fylker den siste måneden. Fylket med den største prosentvise oppgangen er Agder, med 8 prosent, mens Nordland hadde den største prosentvise nedgangen, med 5 prosent. Antallet delvis ledige har gått ned i alle fylker i løpet av juli.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken var ved utgangen av juli høyest i Oslo med 6,7 prosent, og lavest i Nordland med 3,2 prosent.

Personvernpolicy