Regjeringen gir bankene fleksibilitet ved utlån

Regjeringen gjør det både billigere, enklere og raskere å bygge bolig. Kravet til egenkapital blir stående for boligkjøpere, men gir samtidig bankene en viss fleksibilitet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om krav til boliglån

* Bankene skal beregne kundenes evne til å betjene boliglån ut fra inntekt og utgifter. De skal også ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng, som i dag.

* Det blir fortsatt krav til 15 prosent egenkapital for nedbetalingslån med pant i bolig.

* Kravet om egenkapital kan møtes med tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom eller kausjon eller garanti fra låntakeren.

* Bankene kan gi lån som ikke oppfyller kravene til egenkapital, betjeningsevne og avdragsbetaling for inntil 10 prosent av pengene de låner ut hvert kvartal.

* Det innføres krav om betaling av avdrag for boliglån som overstiger 70 prosent av boligens verdi.

* Forskriften trer i kraft 1. juli.

Finansminister Siv Jensen (Frp) la fram tiltakspakken som skal bremse økningen i boligprisene sammen med kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Bakteppet for regjeringens boligstrategi er usikre økonomiske utsikter og en galopperende pris- og gjeldsvekst.

Les også: IMF spår høyere vekst i Norge

Forskrift

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig, en forskrift som bygger på gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet. Ifølge departementet skal forskriften bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften trer i kraft 1. juli.

– Jeg har tiltro til at norske banker gjør gode kredittvurderinger i de enkelte lånesakene, men for sterk vekst i utlånene kan bidra til økt risiko i norsk økonomi. Vi forskriftsfester derfor klare krav til bankenes boliglånspraksis, samtidig som vi gir bankene fleksibilitet til fortsatt å utøve godt bankhåndverk, sier Siv Jensen.

Boliglånskundenes evne til å betjene boliglån skal etter forskriften vurderes både ut fra inntekt og alle relevante utgifter. Som i dag skal det tas høyde for at man klarer å betjene lånet selv etter en renteøkning på 5 prosentpoeng.

Fleksibilitet

Videre skal lånet ikke overstige 85 prosent av boligens verdi – altså blir egenkapitalkravet stående på 15 prosent. Men Jensen gir altså bankene en viss mulighet til fleksibilitet ved å kunne yte lån til kredittverdige kunder som ikke oppfyller alle kravene i forskriften.

Det åpnes for at inntil 10 prosent av volumet av innvilgede lån per kvartal kan være lån som ikke oppfyller forskriftskravene om betjeningsevne, belåningsgrad eller avdragsbetaling. Denne kvoten innebærer blant annet at bankene kan fortsette dagens praksis med samfinansiering med startlån.

I den nye forskriften legges begrensningen på rammekreditt til 70 prosent av boligens verdi. Egenkapitalkravene kan oppfylles med tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom eller selvskyldnerkausjon eller -garanti.

For boliglån som overstiger 70 prosent av boligens verdi stilles det krav om avdragsbetaling.

Enklere, billigere, raskere

Ved siden av kravene til banker og boliglånskunder, mener regjeringen at den ved å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging bidrar til en mer bærekraftig utvikling i både boligprisene og gjeld.

– Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre regelverk og plan- og byggeprosesser. Vi gjør det billigere å bygge bolig gjennom mindre byråkrati og enklere planprosesser. Det er gjort en rekke forenklinger i byggereglene og flere forenklinger kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Personvernpolicy