Meny

Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi

Monica Mæland mener dette er gode nyheter for Sogn og Fjordane. Foto: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden. Det kan bety slutten for det eneste kjente kystnære gyteområdet for den truede arten blålange.

I fjor advarte Miljødirektoratet i klare ordelag mot sjødeponiet. Men nå har direktoratet gjort en ny vurdering i saken og konkludert med at fordelene samlet sett er større enn ulempene.

– Det er ingen enkel vurdering av søknaden fra Nordic Mining. Det er åpenbare ulemper for miljøet ved å etablere gruvevirksomhet. Samtidig medfører det en rekke positive effekter for samfunnet, sier direktør Ellen Hambro.

Planene har imidlertid opprørt miljøbevegelsen, og flere av partiene på Stortinget – deriblant regjeringens støtteparti Venstre – har krevd at regjeringen må si nei.

Les også: Monica Mæland vil ikke vri statlig støtte fra olje til vindkraft

Store verdier

Næringsminister Monica Mæland (H) mener på sin side at regjeringens ja til gruveprosjektet i Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll er «veldig gode nyheter» for Norge og Sogn og Fjordane.

– Vi snakker her om veldig store verdier. Det er antydet verdiskapning på 500 millioner kroner hvert år, 300 arbeidsplasser lokalt, 500 i Norge totalt. I en situasjon hvor vi skal omstille oss, og hvor vi trenger å styrke flere deler av norsk næringsliv, er dette et viktig steg på veien, sier Mæland til NTB.

Hun gjør det klart at det er vanlig at industrivirksomhet har konsekvenser for miljøet.

– Vår vurdering må være om de mulige negative effektene er større enn de positive. Vår klare vurdering er at de positive sidene langt overstiger de negative i denne saken.

Les også: Monica Mæland fikk munnkurv etter én dag på jobb

Kan ramme flere fiskearter

Miljødirektoratet har i sin anbefaling i saken likevel påpekt at sjødeponiet vil kunne føre til «vesentlig skade» på arter som pigghå og blålange, som begge er på rødlisten over truede arter.

Undersøkelsene som er gjort, viser at blålange og pigghå sannsynligvis har gyte- og oppvekstområde i det planlagte deponiet. Sjødeponiet vil ødelegge det eneste kjente kystnære gyteområdet for blålange. Men blålangen har flere gyteområder til havs, og det er først og fremst overfiske som er årsaken til at pigghå og blålange er truet, påpekes det.

Risikoen for spredning av partikler ut av deponiområdet anses samtidig for å være lav.

Strenge vilkår

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) sier i en pressemelding at hun «har lyttet til anbefalingen fra Miljødirektoratet».

– Det stilles omfattende vilkår for å hindre negative miljøeffekter. Med streng overvåking av fjorden skal vi kunne følge nøye med på mulig påvirkning av det biologiske mangfoldet og nærliggende vassdrag. Også hensynet til sjømattrygghet er viktig, sier Sundtoft.

Klima- og miljødepartementet konkluderer med at sannsynligheten for «alvorlig skade» på bestandene av pigghå og blålange er liten, men vedgår at det vil kunne ta lengre tid før bestandene kommer tilbake på ønsket nivå.

Motstand på Stortinget

Venstre, SV og MDG har alle krevd at regjeringen må si nei til sjødeponiet for gruveavfall i Førdefjorden.

– Verdiene i fjorden er for viktige til at vi skal sette de på spill for kortsiktige næringsinteresser og attpåtil på bekostning av langsiktige næringsinteresser som fiskeri og havbruk representerer, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Han har nå fremmet et forslag i Stortinget om at sjødeponier må behandles der før planene kan settes ut i livet.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært